Az Innovációs Központ a technológiatranszfer tevékenységének köszönhetően egy hidat képez a tudomány és az üzleti világ között. 

Feladatunk:

  • a Semmelweis Egyetemen születő gazdasági potenciállal bíró szellemi alkotások, kutatási eredmények, ötletek és felfedezések proaktív felkutatása, befogadása, vizsgálata és védelme, mások általi jogosulatlan gazdasági hasznosításának szakszerű megakadályozása, a tudomány szabadságának tiszteletben tartásával;

  • az egyetemen születő – jogilag védhető és nem védhető – szellemi alkotások hatékony és optimális gazdasági hasznosításának, illetve a hasznosítást megvalósító vállalkozások alapításának elősegítése (licencia eladás, szabadalmaztatás, spin-off cégek alapítása, üzletfejlesztési és jogi tanácsadás), gazdasági hasznot biztosítva az egyetem kutatóinak, feltalálóinak, innovatív műhelyeinek és az egyetemnek;

  • az egyetem és kutatói számára hazai és nemzetközi ipari-gazdasági- kormányzati kapcsolatok – mint az egyetem számára fontos kutatás-finanszírozási források – kiépítése és menedzsmentje, melyekből a partnerek kölcsönösen gazdasági hasznot húznak;

  • az egyetem kutatóinak tájékoztatása, folyamatos továbbképzése a technológia transzferrel kapcsolatos kérdésekben – magyar és idegen nyelvű kurzusok indítása, nyomtatott és elektronikus tananyagok készítése, fejlesztése;

  • az egyetemen folyó kutatások, kísérleti fejlesztések folyamatos nyomon követése, K+F+I portfolió (tudás és technológiai térkép), kereshető adatbázis építése;

  • az egyetem szempontjából jelentős iparágak hazai és külföldi nagyvállalataival, kkv-ival állandó kapcsolattartás, az igényeik és vállalati K+F aktivitásuk folyamatos nyomon követése, az egyetem ipari kapcsolatainak menedzsmentje;

  • kapcsolatok kiépítése és menedzsmentje hazai és külföldi pénzügyi befektetőkkel.