Támogatási kérelem száma: TKP2020-IKA-09

Kedvezményezett: Semmelweis Egyetem

Támogatott Tématerület címe: Tématerületi Kiválósági Program 2020 (2020-4.1.1-TKP2020) Nemzeti Kihívások Alprogram MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA

Támogatási összeg: 728 965 000.- Ft

A tématerületi kutatás szakmai vezetője: Dr. Enyedi Péter

Megvalósítás időszaka (kezdete – vége): 2020.08.01-2021.07.31.

A Molekuláris biológia tématerület a Semmelweis Egyetem egyik jelentős kutatási iránya tekintettel arra, hogy a molekuláris biológiai megközelítések az utóbbi években és évtizedekben robbanásszerű fejlődést hoztak az orvostudományi kutatásokban. Ez képezi az alapját, hogy megérthessük, hogy a molekuláris komponensek funkciójának zavara hogyan vezethet kórfolyamatok kialakulásához, ami egyúttal új terápiás megközelítések kifejlesztésének a lehetőségét hordozza, és megteremti az alapját a személyre szabott orvoslásnak.

Szakmai célok:

A kutatási stratégiában kiemelt jelentőségűek a molekuláris biológiai megközelítések, amelyek segítségével az immunológiai és gyulladásos, a metabolikus és kardiovaszkuláris, illetve daganatos betegségeket vizsgáljuk in vitro, in vivo és transzlációs módszerekkel.