BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

ÚNKP-23-5 Bolyai+

Kizárólag elektronikus úton kell megküldeni:

bolyaipluszunkp@semmelweis-univ.hu

Elektronikus formában, emailben:

 1. Pályázati Adatlap:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • szerkeszthető excel formátumban is, majd
  • aláírva: A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások: A) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum VAGY B) nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.
 2. Kutatási terv:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • szerkeszthető word formátumban is, majd
  • a pályázó által aláírva: A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások: A) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum VAGY B) nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.
 3. Pályázói nyilatkozat:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • és 11. pontnál a megfelelő szövegrészt aláhúzva
  • aláírva: A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások: A) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum VAGY B) nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.
 4. Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • szerkeszthető word formátumban
  • aláírás nélkül – az Egyetem intézi az aláíratását a dokumentumnak
 5. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyeréséről, vagy a 2023. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázata keretében a pályázat befogadásáról szóló értesítés

Külső pályázóra vonatkozó információk

 1. a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik jogviszonnyal a Semmelweis Egyetemen
 2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya várhatóan legkésőbb 2023. szeptember 1. napjáig keletkezik
 3. ismert olyan Egyetemi szervezeti egység, amely befogadja az esetlegesen nyertes ösztöndíjast és kutatásának megvalósításhoz biztosítja a szükséges feltételeket
 4. a pályázat benyújtásához szükséges mellékelnie a leendő kutatást befogadó egység (intézet, klinika, stb.) vezetőjének aláírt, írásos befogadó nyilatkozatát: Külső pályázó előzetes befogadó nyilatkozata 

 

 • Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.
 • A benyújtott pályázatok befogadásáról visszaigazoló e-mail kerül megküldésre az e-mail beérkezésétől számított 5 munkanapon belül – amely nem azonos a pályázat formai és tartalmi ellenőrzésével.
 • Idegen nyelvű dokumentum esetén, kérjük a hiteles magyar nyelvű fordítást is elektronikusan benyújtani.