EGÉSZSÉGES NEMZET

Biztonság és eredményesség a verseny- és szabadidő sportban

Tématerületi kutatás vezetője: Prof. Dr. Merkely Béla Péter

Támogatási összeg: 1 200 000 000 HUF

Projekt azonosítója: TKP2021-NKTA-46

A Semmelweis Egyetem mint vezető magyar kutató-elitegyetem kiemelt feladatának tekinti, hogy kimagasló infrastruktúrájával, multidiszciplináris szemléletével, modern eszközeivel és nemzetközileg elismert tudományos aktivitásával és eredményeivel segítse a hazai sporttevékenység népszerűsítését, a szabadidő és versenysport biztonságosságának, utóbbi eredményességének növelését. A Semmelweis Egyetem éves szinten számos sportoló kivizsgálását végzi, köztük főként élsportolókat, ifjúsági versenysportolókat, de számos szabadidő sportolót, master sportolót is vizsgálunk. Az Egyetemen rendelkezésre áll a legmodernebb módszerek nagy többsége, amelyek segítségével a sportolók kivizsgálása és kezelése a legkorszerűbben elvégezhető. Az általunk végzett és fejleszteni kívánt vizsgálati módszerek ezen felül alkalmasak az élsportolók terhelésélettani felmérésére, a sportolók sportágspecifikus jellegzetességeinek elemzésére, edzéstervezésének elősegítésére.

A Semmelweis Egyetem sportolói szűrésben való részvétele jelentős múltra tekint vissza, mára számos szövetséggel dolgozunk együtt, többek között a Magyar Úszó, a Magyar Vízilabda illetve a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetséggel. Az együttműködések célja, hogy a Semmelweis Egyetem magas színvonalú, komplex – minden szakterületre kiterjedő – egészségügyi hátteret biztosítson a magyar sportolók számára. A Semmelweis Egyetem szerepvállalása a lakossági szűrő és oktató programok tekintetében is sok éves múltra tekint vissza, legújabban a Semmelweis Egyetem 250 éves fennállása alkalmából oktató és hobbisportolói szűrő programokat szerveztünk. A Semmelweis Egyetem egészségmegőrzés és sport iránti elkötelezettségét a 2020-ban megalakult a Sportorvostan Tanszék is bizonyítja. A tanszék célja a sportolókkal foglalkozó munkacsoportok szorosabb együttműködésének elősegítése valamint az oktató tevékenységgel a fiatal orvos nemzedék korszerű sportorvostan tudásának megalapozása. A Semmelweis Egyetem kutatói publikációs aktivitását jól jelzi, hogy tudományos eredményeinket számos nemzetközi és hazai magas szakmai színvonalú tudományos folyóirat publikálta. Sportkardiológiai, sportorvostan témában az elmúlt 10 évben több mint 40 nemzetközi tudományos publikációnk jelent meg, melyek összesített impakt faktora közel 200.

A Semmelweis Egyetem kiemelt jelentőséget tulajdonít az egyetem profiljának szélesítésére és kiterjesztésére a sportegészségügy, utánpótlás nevelés, teljesítmény optimalizálás és társadalmi mozgósítás terén. Az Egyetem hosszú távú célja a sportegészségügy területén szerzett tudás ifjúsági és népegészségügyi szerepének hangsúlyozása. Az “Egészséges nemzet: biztonság és eredményesség a verseny- és szabadidő sportban” című pályázat keretein belül kutatásunk céljai a következő három fő témakör köré csoportosulnak. Az első, a versenysportolók – kiemelten a korábban kevéssé vizsgált ifjúsági (12-18 év közötti) sportolók – részletes sportolói szűrése, teljesítménydiagnosztikája és összességében a nemzeti szempontból is kiemelten fontos utánpótlás nevelés elősegítése. A második, a biztonságos szabadidő sporttevékenység elősegítése, a Semmelweis Egyetem által nyújtott szűrőprogramok szélesebb körben elérhetővé tételével, a szabadidő sport, illetve a “master” életkorban végzett sport népszerűsítésével. A harmadik témakör elemei pedig a társadalmi mozgósítás, az egészséges életmód, a kezdő sportolók biztonságának és helyes sportág választásának elősegítése, mellyel egyik fő célunk az ülő életmód okozta rövid és hosszú távú károsodások megelőzése. Mindezen feladatok megvalósításához elengedhetetlen egy komplex digitális sportolói regiszter létrehozása, mintegy 5 éves utánkövetéses adatokkal. Adatbázisunk fejlett, mesterséges intelligenciára épülő feldolgozásával olyan orvosszakmai és sportélettani kérdések személyre szabott megválaszolásához juthatunk közelebb, mint a sportágválasztás, sportsérülések predikciója, esetlegesen a túledzés által indukált patológiás folyamatokra való hajlam kimutatása. Ezáltal nem csupán direkt módon a szűrésben résztvevő szabadidő- és élsportolók profitálhatnak majd a kutatásokból, hanem egy átfogó tudásbázissal a további vizsgálatokat, hipotézis generálást is elősegítenénk.

Ezen társadalmi méretű kihívások adekvát megválaszolásához az egészségügyi ellátó intézetek közötti szoros együttműködésre van szükség, éppen ezért jelen pályázatunkat a Semmelweis Egyetem multidiszciplináris infrastruktúrájának és szemléletének köszönhetően számos intézetének együttes részvételével kívánjuk megvalósítani. A résztvevő intézetek többek között a Sportorvostan Tanszék, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, a Pulmonológiai Klinika, az Ortopédiai Klinika, Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (Üllői úti részleg), Szent Rókus Klinikai Tömb és a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ kooperációjában. A versenysportolói célkitűzéseket az Országos Sportegészségügyi Intézet, mint stratégiai fontosságú adatszolgáltatóval kötött szerződés alapján együttműködve tervezzük megvalósítani.