Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium (RRF-2.3.1-21-2022-00011)

Konzorcium vezető: Pécsi Tudományegyetem

Konzorciumi tagok:

Semmelweis Egyetem

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Természettudományi Kutatóközpont Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Szegedi Tudományegyetem

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.

Projekt összköltsége: 5.300.000.000.-Ft

Semmelweis Egyetem támogatási összege: 500 000 000.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás időtartama: 2022.06.01. – 2026.02.28.

Az idegrendszert érintő betegségek világszerte a fogyatékosság és munkaképtelenség vezető okai. Kiemelt jelentőségűek az idegrendszeri fejlődési zavarok, amelyek élethosszon át tartó terhet jelentenek a betegek/társadalom számára. Hazánkban felnőtt korban az összes orvoshoz-fordulás több mint 50 %-a az idegrendszerrel kapcsolatos panaszok/tünetek miatt történik. A korai életszakaszban bekövetkező idegrendszeri károsodás okai heterogének, genetikai és környezeti tényezők sokrétű egymásra hatásának következtében alakulnak ki. Jelenleg kevés diagnosztikai módszer áll rendelkezésre e károsodások hosszú távú hatásainak előjelzésére. A digitális medicina/adatosított egészségügyi ellátás révén lehetségessé válik a valós-életbeli adatok közvetlen hasznosítása.

Az „Idegrendszeri fejlődési zavarok” program célja a korai életszakaszban bekövetkező idegrendszeri elváltozások hátterében álló betegségmechanizmusok átfogó megértése révén új diagnosztikai és intervenciós lehetőségek fejlesztése.

A „Felnőttkori idegrendszeri zavarok” program az idegrendszeri betegségek mechanizmusának megértésére és gyógyításának módszertani javításának hatékonyabbá tételére fókuszál.