BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

ÚNKP-22-1 Alapképzés

ÚNKP-22-2 Mester (osztatlan) képzés

Kizárólag elektronikus úton kell megküldeni:

Alapképzés: Típus „I” leendő felsőbb éves hallgató, „II” leendő első éves

alapunkp@semmelweis-univ.hu

Mester (osztatlan) képzés: Típus „I” leendő felsőbb éves, „II” leendő első éves, „III” leendő utolsó éves

mesterunkp@semmelweis-univ.hu

Elektronikus formában, emailben:

 1. Pályázati Adatlap:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • szerkeszthető excel formátumban is, majd
  • aláírva: A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások: A) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum VAGY B) nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.
 2. Kutatási terv pályázati típusnak megfelelően (első vagy felsőbb és utolsó éves):
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • szerkeszthető word formátumban is, majd
  • pályázó által aláírva: A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások: A) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum VAGY B) nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.
  • a Kutatási Tervet a felsőoktatási intézménybe most jelentkező hallgató esetében nem kell aláíratni a témavezetővel (ÚNKP-22-1-II és ÚNKP-22-2-II)
  • jelen felhívás esetében a már hallgatói jogviszonyban álló pályázóknak van lehetősége ösztöndíj szerződéskötésig aláíratni a kutatási tervet a témavezetővel (ÚNKP-22-1-I, ÚNKP-22-2-I és ÚNKP-22-2-III)
 3. Pályázói nyilatkozat:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve,
  • és 14. pontnál a megfelelő szövegrészt aláhúzva
  • szerkeszthető word formátumban is, majd
  • aláírva: A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások: A) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum VAGY B) nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.
 4. Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • szerkeszthető word formátumban
  • aláírás nélkül – az Egyetem intézi az aláíratását
 5. Tanulmányi eredményről szóló igazolás:
  • Tanulmányi eredményről szóló igazolás, hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve
  • NEPTUN vagy ETR hallgatói tanulmányi rendszerből kinyomtatott, a Tanulmányi Hivatal által hitelesített súlyozott tanulmányi átlaga a Pályázati Kiírás 4. pontjában meghatározottak szerint
  • szkennelve, pdf formátumban
 6. A pályázat benyújtásáig megvalósult tudományos tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció
 7. Felsőoktatási intézményi igazolás a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban történő 5 hónapos részvételről (amennyiben releváns)
 8. Nyelvtudást igazoló dokumentum (amennyiben releváns)
 9. A pályázó teljesítményét alátámasztó dokumentumok (amennyiben a pályázó rendelkezésére áll), a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül szerzett tudományos/művészeti tevékenységet bemutató, elismerő dokumentáció, így például:
  • TDK, OTDK részvételt, OTDK minősített helyezést, Pro Scientia/Arte Aranyérmet;
  • szakkollégiumi tevékenységet;
  • tudományos/művészeti díjat, ösztöndíjat;
  • szakmai-közösségi tevékenységet, kutatásokban, kutatási terepmunkában való részvételt (szaktanári igazolás);
  • tudományos ismeretterjesztő/tudomány népszerűsítő tevékenységet, tudományos művészeti teljesítményt, nemzetközi megmérettetést;
  • publikációt (publikációs lista csatolásával) – elektronikusan feltöltött publikációk esetén elegendő az MTMT hivatkozás;
  • konferencia részvételt, kiállítást;
  • az Oktatási Hivatal által elismert Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) döntőjében való részvételt, illetve elért eredményt (döntős eredmények esetén a „Tehetséggel fel!” Ösztöndíjpályázatra kell jelentkezni!);
  • valamelyik szaktárca által elfogadott országos tanulmányi verseny döntőjében való részvételt, illetve a döntőjében elért eredményt;
  • a kutató diákok országos konferenciáján való részvételt, illetve eredményt;
  • o hivatalosan dokumentált részvételt a Magyar Tudományos Akadémia által különböző tudományterületeken szervezett Nyári Tábor (“Kis Tudós”) munkájában;
  • hivatalosan dokumentált részvételt felsőoktatási intézmények kollégiumai, alapítványai által középiskolások számára szervezett tudományos kutatótábor munkájában;
  • középiskolai egyéni és/vagy csoportos tudományos, művészeti tevékenység során elért értékelhető, dokumentált teljesítményt igazoló dokumentumok;
  • egyéb szakmai (tudományos és oktatási) tevékenységet
 • Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.
 • A benyújtott pályázatok befogadásáról visszaigazoló e-mail kerül megküldésre az e-mail beérkezésétől számított 5 munkanapon belül – amely nem azonos a pályázat formai és tartalmi ellenőrzésével.
 • Idegen nyelvű dokumentum esetén, kérjük a hiteles magyar nyelvű fordítást is elektronikusan benyújtani.

ÚNKP-22 Alap és Mester benyújtandó dokumentumok