Projekt megnevezése: Idegen nyelvi készségek fejlesztése

Projekt azonosító száma: VEKOP 8.5.1-17-2017-00006

 

Támogatás összege: 304 250 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt megvalósításának kezdete: 2017.12.01.

Projekt fizikai befejezése: 2020.04.30.

Konzorcium vezetője: Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum jogutódlást követően Semmelweis Egyetem

 

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

24 hónap alatt 2000 fő (16-65 év közötti) személyek idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése, hogy az ország nyelvtudás szintjén az európai elvárásokhoz közelebb kerüljön.

 

CÉLOK

–              2000 munkaképes korú személy számára ingyenes lehetőség biztosítása a meglevő nyelvtudás magasabb szintre történő emelésének érdekében.

–              A Centrum vállalja legalább 1500 fő nyelvtudásának egy szinttel történő emelését.

–              A program hatására javul a résztvevők munkaerőpiaci pozíciója.

–              A projekt közvetve hozzájárul a munkanélküliség csökkentéséhez és a foglalkoztatás növekedéséhez, valamint az idegen nyelvtudáshoz kapcsolódó Uniós célkitűzés megvalósításához.

Közvetlen célcsoport:

  • a munkaképes korú (16-65 év közötti) lakosság, Budapesti vagy Pest megyei lakhellyel

 

KÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA

A Centrum a felhívásban szereplő előírásnak megfelelően kizárólag A1, A2, B1, B2 szintre felkészítő csoportokat (az előzetesen felmért konkrét képzési igényeknek megfelelő tanfolyamokat) indít. A tanfolyamok szervezése során 9-14 fős csoportokat alakítunk ki. A tanfolyamok időtartamát legfeljebb 120 órában határozzuk meg.

 

2019.08.01. naptól a 7 tagintézmény irányítását végző BVHSZC megszűnt. A három egészségügyi iskola jogutódlással a Semmelweis Egyetemhez került, míg a négy vendéglátóipari iskola megosztva a Budapesti Komplex Szakképzési Centrumba, valamint a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrumba. BVHSZC összesen 844 főt vont be saját képzéseibe. A képzésbe bevont 2002 fő közül 1788 fő fejezte be sikeresen a képzést és kapta meg tanúsítványát, ezzel megvalósult a projekt közvetlen célja, azaz minimálisan 2.000 fő bevonása és a képzések minimum 1.500 fő általi eredményes elvégzése.