STARTUP-2024-HSUP-26

Támogatott: Semmelweis Egyetem

Pályázat futamideje: 2024.03.01-2024.06.30

Támogatás összege: 6.000.000 Ft

Pályázat leírása: 

Célunk, hogy felkeltsük hallgatóink érdeklődését az innovációs és a vállalkozói tevékenység iránt, fejlesszük az innovatív gondolkodással kapcsolatos készségeiket, valamint, hogy támogassuk őket az általuk indított mentorált projektek megvalósításában.
Adataink:12 ösztöndíjas,4 nyertes csapat-2 mentorált
Mentorok: Deák Kinga és Varga Zsolt

A pályázat fókuszában az innovációs szemléletmód elsajátítása és az innováció iránti érdeklődés felkeltése áll. E célok mellett olyan jó gyakorlatok ismertetését is tervezzük, amelyek az orvosi- és egészségtudományi területre specifikus szabályozókra vonatkozik, elősegítve a sikeres piacra vitelt. A másik jelentős téma a pénzügyi források megteremtéséhez szükséges gyakorlati tudás és készség, amely a gazdaságos működtetés alapjait határozzák meg. A témákat 2 esemény keretében tervezzük bemutatni interaktív fórumot biztosítva minden érdeklődő, és különösen az ösztöndíjas hallgatók számára.

STARTUP-2024-HSUP-26 azonosító számú projekt a Nemzeti Innovációs Ügynökség közreműködésével, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból valósult meg.

Korai fázisú innovációk a digitalizálódó egészségügyben – Semmelweis Hírek