EFOP-3.6.2-16-2017-00006

SE szakmai vezető: Dr. Varga Gábor

A pályázati projekt címe: LIVE LONGER – Modern orvostudományi diagnosztikus eljárások és terápiák fejlesztése transzlációs megközelítésben: a laboratóriumtól a betegágyig

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

Konzorciumi partnerek:

  • DEBRECENI EGYETEM
  • PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
  • SEMMELWEIS EGYETEM

Szakmai vezető: Prof. Dr. Rakonczay Zoltán

Projektmenedzser: Zsigmond Anikó

Támogatás összege (Ft): 1.470.046.015 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. augusztus 31.

A támogatás intenzitása (%): 100

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg:

  • DEBRECENI EGYETEM: 411.484.000 Ft
  • PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM: 411.472.574 Ft
  • SEMMELWEIS EGYETEM: 117.606.360 Ft
  • SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM: 529.483.081 Ft

Összesen: 1.470.046.015 Ft

Projekt összefoglaló

A pályázat fő céljai a gasztrointesztinális, kardiális, vaszkuláris és vázizom eredetű betegségekben szenvedő egyének életkörülményeinek javítása és élethosszának megnövelése. A projekt transzlációs megközelítésben a molekuláris biológiai kutatásoktól egészen az új technológiákon alapuló gyógyító tevékenységig igyekszik átfogni az orvostudományi kutatások teljes vertikumát. Erre a négy orvos-képző egyetem között megvalósuló szinergiák adnak kitűnő lehetőséget csakúgy, mint az egyes intézményekben már ma is megvalósuló alapkutatási-klinikai kapcsolatrendszer. A program szoros kapcsolóeleme a transzlációs medicina.

Kutatási témákba való besorolások: kardiológia, gasztroenterológia, érrendszer, vázizomkutatás. Az említett négy témában a kutatások három fő irányban fognak megvalósulni és az egyes kutatócsoportok összekapcsolódni: 1) élettan és kórélettan, 2) regeneráció, 3) terápia.

KARDIOLÓGIA: A jelen projekt keretében egészséges és krónikus szívelégtelenség modellekben tervezzük az aritmogenezis, sejthalál és szívfunkció állatkísérletes, majd transzlációs irányú vizsgálatát, aminek során regiszterek lesznek létrehozva számos nemzetközi klinika bevonásával.

GASZTROENTEROLÓGIA: A kutatócsoportok a gasztroenterológiai vizsgálatok széles spektrumában vesznek rész: hasnyálmirigy fejlődés magzatokban, CFTR csatorna szerepe krónikus pancreatitisben és kezelések TRPA1 csatorna antagonistákkal, organoidokból pancreas és bél biobankok létrehozása és felhasználása in vitro vizsgálatokhoz, nyelőcső epitél sejtek élettaniés kórélettani működése, hipoxia és gasztrointesztinális hormonok hatásai, bélmotilitás, bél simaizom gyulladás, primer sclerotizáló cholangitis tanulmányozása, cisztás fibrózis, szöveti regeráció őssejtek, progenitorok és rezidens sejtek felhasználásával.

ÉRRENDSZER: Az érrendszert érintő diszfunkciók és azok terápiás lehetőségei lesznek vizsgálva: a TRPM4 csatorna erek fokozott konstrikciójában; RAAS in vivo regulációja magas vérnyomás patomehanizmusában; foszfát iontranszportok, transzporterek vaszkuláris remodellingben (érelmeszesedésben); piezo-csatornák szerepe kalcifikációs folyamatokban; vaszkuláris diagnosztika ütőérbetegségre fokozott kockázattal rendelkező diabéteszes betegpopulációban; koronária elzáródásához vezető folyamatok transzlációs megközelítésben.

VÁZIZOMKUTATÁS: A munkacsoportok kutatásai a következő témákat ölelik fel: vázizom kálcium háztartása, regeneráció in vivo transzfektálással, GLUT4 és SMTNL1 transzporter transzlokáció, izom metabolikus szerepe és adaptációja a terhesség során, az életkor előrehaladtával (sarcopenia) vagy elhízás esetén, mitokondriális funkciók.

Projekt kutatási eredményei:

https://u-szeged.hu/efop-362-00006/hirek-esemenyek/efop-3-6-2-16-2017-00006-210730

Projektmenedzsment elérhetőségei:

cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Projektmenedzser: Zsigmond Anikó

Telefon: +36-62/54-3150

E-mail: zsigmond.aniko@gmf.u-szeged.hu

Pénzügyi vezető: Harmati-Major Ágnes

e-mail: harmati-major.agnes@gmf.u-szeged.hu

tel.: +36-62/54-3150