Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP_21) pályázati kiírásai a 2021/2022-as tanévre.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) elősegíti a jövő nemzedék kutatói életpályára vonzását, serkenti a versenyt, a kutatói, alkotói korfa kiegyensúlyozottabbá válását, a felhalmozott tudás magyarországi hasznosulását. Közvetve erősíti a felsőoktatási alapkutatásokat, a kiemelkedő kutatói, alkotói munka támogatásával példaértékű mintát biztosít a kiválóság elismerésére. Az ÚNKP hozzájárul az oktatói és kutatói utánpótlás megfelelő biztosításához és hazánk nemzetközi versenyképességének javításához.

 

Pályázati Felhívások:

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-1)

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-alapkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondij/felsooktatasi-alapkepzes

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-2)

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-mesterkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondij/felsooktatasi

Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-3)

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-doktori-hallgatoi-doktorjelolti-kutatoi-osztondij/felsooktatasi-doktori

„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-4)

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tudomannyal-fel/tudomannyal-fel

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-5)

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij/bolyai-felsooktatasi

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-6)

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tehetseggel-fel-felsooktatast-megkezdo-kutatoi-osztondij/tehetseggel-fel

Részletes útmutatók:

ÚNKP Alap és mesterképzés 2021/22:

https://semmelweis.hu/innovacio/palyazat/uj-nemzeti-kivalosag-program-20212022-tanevi-palyazati-kiirasai/unkp-alap-es-mesterkepzes-2021-22/

ÚNKP-21-5 Bolyai+:

https://semmelweis.hu/innovacio/palyazat/uj-nemzeti-kivalosag-program-20212022-tanevi-palyazati-kiirasai/unkp-bolyai-2021-22/

ÚNKP-21-6 Tehetséggel fel!:

https://semmelweis.hu/innovacio/palyazat/uj-nemzeti-kivalosag-program-20212022-tanevi-palyazati-kiirasai/unkp-tehetseggel-fel-2021-22/

A Doktori Iskola tájékoztatója:

https://semmelweis.hu/phd/2021/04/28/uj-nemzeti-kivalosagi-program-2021-2022/

Gyakran Ismételt Kérdések: http://www.unkp.gov.hu/gyik

Beadási határidő:    

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-1): 2021. május 20.

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-2): 2021. május 20.

Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-3): 2021. május 20.

„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-4): 2021. május 20.

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-5): 2021. június 22.

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-6): 2021. június 28.

Benyújtás módja: Kizárólag elektronikus benyújtás, lásd az egyes felhívásoknál található email címeket.

Kiegészítő információ:

A „Pályázati Adatlap 2. számú melléklete: Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata” c. dokumentumot kitöltve, a pályázati dokumentumokkal együtt elektronikus úton szükséges megküldeni, ALÁÍRÁS NÉLKÜL! Az aláíratást az ÚNKP koordinátor intézi.

ÚNKP Ügyintézők elérhetőségei:

ÁOK: Tóthné Varga Melitta, tothne-varga.melitta@med.semmelweis-univ.hu

GYTK: Vajvodáné Pénzes Eszter, penzes.eszter@pharma.semmelweis-univ.hu

FOK: Teplán-Gál Orsolya, teplan-gal.orsolya@dent.semmelweis-univ.hu

ETK: Matiscsák Attila, matiscsak@se-etk.hu

EKK: Szandányi Beatrix, szandanyi@emk.sote.hu

PAK: Balogh Emese, balogh.emese_celeszta@semmelweis-univ.hu

Doktori Titkárság: Tölgyesi Lovász Krisztina, tolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-univ.hu

Marosfalvi Anita, marosfalvi.anita@phd.semmelweis-univ.hu

Bolyai+ kapcsolattartó: Sallai Péter, sallai.peter@semmelweis-univ.hu

ÚNKP-21 Tájékoztató