KDP-2023 – Kooperatív Doktori Program 2023-2.1.2-KDP-2023-00016

Kedvezményezett: Semmelweis Egyetem

Projekt azonosítószáma: 2023-2.1.2-KDP-2023-00016

Megítélt támogatási összeg: 519 600 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás időtartama: 2024.02.01.-2027.08.31.

20 fő ösztöndíjas nyert támogatást a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájából a 2023-2.1.2-KDP-2023-00016 azonosítószámú, „KDP-2023 – Kooperatív Doktori Program” című projekt keretében. A sikeres pályázatok, a Semmelweis Egyetem nyolc különböző tagozatáról érkeztek.

A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában. Ezen megfogalmazott cél elérése érdekében a Kooperatív Doktori Programban részt vevő doktori hallgatók vállalati együttműködésben, a felsőoktatási doktori iskolák intézményes keretei között dolgozzák fel témájukat.

Dokumentum sablonok:

KDP/NVKDP dologi keretéből megvalósult utazás beszámolója

KDP/NVKDP havi kötelező konzultációinak igazolólapja

KDP2023_jelenleti_minta

KDP2023_mappa_cimke_sablon

Semmelweis Egyetem belső szabály:

Kooperatív Doktori Program Eljárásrend

Pályázati dokumentációk:

KDP-2024-2027-Havi-kotelezo-konzultacioinak-igazololapja

SE_KDP-2023 Intézményi döntési lista

KDP-2023_10.sz.melleklet_elszamolhato_koltsegek

KDP-2023_palyazati_kiiras_2023.07.21

NKFIH tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek

NKFIH Arculati Kézikönyv