EIT Healthcare (2021-1.2.1-EIT-KIC-2021-00005)

Konzorciumvezető: Semmelweis Egyetem

Konzorciumi tagok:

Debreceni Egyetem

E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EIT Health Innostars Korlátolt Felelősségű Társaság

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Health Venture Lab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Projekt címe: EIT Healthcare

Szerződés támogatási összege: 69 914 399 Ft

Támogatás mértéke %-ban: 100%

Projekt megvalósításának kezdete: 2023. január 1.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024. június 30.

Projekt azonosító száma: 2021-1.2.1-EIT-KIC-2021-00005

Projekt tartalmi összefoglalója:

Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása címmel meghirdetett felhívás nyomán nyertes pályázat végrehajtása indult 2023 január elsejével EIT Healthcare néven az Egészségügyi Menedzserképző Központjának konzorciumi vezetésével, valamint a Pályázati Menedzsment Központ részvételével a Semmelweis Egyetemen. A projektben a hazai egészségipar EIT Health tagsággal vagy szerződéses viszonnyal rendelkező meghatározó akadémiai szereplői (Semmelweis Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem) egy multinacionális céggel (GE), és kis- és középvállalkozásokkal (E-group, High Venture Lab) társultak annak érdekében, hogy közösen készüljenek az egészségügyben egyre inkább tapasztalható paradigmaváltásra és a lehető legeredményesebben éljenek a EIT Health KIC nyújtotta hálózatosodási és piacépítési lehetőségekkel az egészségipari ökoszisztéma fejlesztésén keresztül.

Fentiek érdekében a konzorciumi partnerek kompetenciafejlesztéssel, egymás közötti tudásmegosztással és nemzetközi hálózatosodással egymást erősítve készülnek a következő időszak feladataira. Innovatív módon feltérképezik a szereplőket az átalakuló hazai egészségipari ökoszisztémában. Az ökoszisztéma megerősítésének céljával képzik és mentorálják a vállalkozókat és a leendő vállalkozókat. Megerősítik és fejlesztik a hazai innovatív vállalkozások számára szükséges klinikai validációs hátteret.

A projekt alapvető célja összegezve az, hogy a hazai, a KIC-hez kapcsolódó, különböző szintű partnerek, egyéni erősségeire építve, közösen elvégzett feladatok révén 2030-ig a lehető legeredményesebben éljenek a EIT Health KIC adta lehetőségekkel, erősítve a hazai gazdaságot, versenyképességet, illetve az egészségipari ökoszisztéma rendszerét.