Felfedező, klinikai és kognitív idegtudományi kutatások a Semmelweis Egyetemen (SEMMELWEIS NEUROSCIENCE)

Tématerületi kutatás vezetője: Dr. Réthelyi János

Támogatási összeg: 1 200 000 000 HUF

Projekt azonosítója: TKP2021-EGA-25

Felfedező, klinikai és kognitív idegtudományi kutatások a Semmelweis Egyetemen (SEMMELWEIS NEUROSCIENCE)

Az idegtudományi kutatások jelentőségét a központi idegrendszeri betegségek, – neurológiai, pszichiátriai és gyermekgyógyászati kórképek gyakori előfordulása, valamint az ezekhez társuló jelentős társadalmi költségek és terhek adják. A Világ Egészségügyi Szervezet, a WHO előrejelzése alapján a következő évtizedekben az agyi érbetegségek, a Parkinson-kór, az Alzheimer-kór és egyéb neurokognitív zavarok, a hangulatzavarok, szorongásos zavarok, szkizofrénia, valamint az alkohol és szerhasználati zavarok a betegségterhek és a halálozás legfontosabb okai közé fognak tartozni világszerte. Az agyi betegségek pontos, molekuláris szintű okait sokszor nem ismerjük és a gyógyítási lehetőségeink is korlátosok. A tématerületi program számos kutatási területet lefed, beleértve az idegtudományi alapkutatásokat (neuroanatómia, idegélettan, neurofarmakológia), a kognitív idegtudományokat és a magatartástudományokat, melyek pszichológiai módszerekkel vizsgálják az agy működését, valamint a klinikai idegtudományokat, a neurológiát, pszichiátriát, klinikai pszichológiát, gyerekneurológiát és –pszichiátriát, valamint az agyi képalkotást. Ez utóbbiaknak a fókuszában az agyi betegségek és ezek jobb gyógyítása állnak.

A tématerületen dolgozó kutatócsoportok együttműködése a Semmelweis Egyetem sok évtizedre tekint vissza. 2018-2021-ben ez a tématerület már támogatásban részesült a Felsőoktatási Intézményi Kiválóság Programban. A kutatók innovatív és interdiszciplináris megközelítéseket alkalmatnak az idegtudományi kutatások sikeres lebonyolítására, melyben helyet kaptak az elméleti és alkalmazott kutatási módszerek egyaránt, 14 elméleti intézet és betegellátó klinika részvételével. Az idegtudományi hálózatban eddig részt vevő szervezeti egységek: Anatómiai Intézet, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Genomikai Medicína és Ritka Betegségek Intézete, I. sz. Gyermekklinika, II. sz. Patológiai Intézet, Orvosi Biokémiai Intézet, Magatartástudományi Intézet, Klinikai Pszichológiai Tanszék, Neurológiai Klinika, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Orvosi Képalkotó Klinika, Neuroradiológiai Tanszék, Gyógyszerhatástani Intézet, Humánmorfológiai és Élettani Intézet, Alkalmazott Pszichológiai Tanszék, Konduktív Pedagógiai kutatócsoport. Jelen pályázati ciklusban két további szervezeti egység, az Élettani Intézet és Transzlációs Medicina Intézet egy-egy kutatócsoportja csatlakozik a tématerülethez, így a résztvevő szervezeti egységek száma 16.

A tématerületi programban résztvevő kutatócsoportok kiváló eredményeket tudtak elérni 2018-2021 közötti években. Számos külföldi munkatárs és hallgató tudott a kutatócsoportokhoz csatlakozni. Több mint 50 nemzetközi publikáció született meg vezető folyóiratokban, stroke, depresszió, szkizofrénia, felnőttkori ADHD, újszülöttkori asphyxia, személyiségzavar témákban. Számos új kutatási pályázat indult el a területen és új ipari kutatások épültek ki a kutatócsoportok részvételével. Az alkalmazott tudományos módszertan és „know-how” vonzóvá vált az ipari partnerek számára és üzleti együttműködések kialakulását segítette. Nagy hangsúlyt fektettünk a kutatócsoportok közötti tudományos kommunikációra is. 2019. június 25-én a Semmelweis Egyetem legnagyobb kara, az Általános Orvostudományi Kar rendezvénysorozatába illeszkedően megszerveztük a Kiemelt Kutatócsoportok Fórumát, ahol a tématerület számos kutatócsoportjának volt lehetősége tudományos munkájáról beszámolni. 2019. szeptember 14-én a Semmelweis 250 programsorozat keretében a Neurológiai tématerület számos kutatócsoportja mutatta be kutatásait a Mentálhigiénés Nap nevű lakossági rendezvényen. 2020. november 10-én a Semmelweis 250 Clinical Conference – Online keretében a klinikai kutatócsoportok szimpózium keretében osztották meg eredményeiket.

Eddigi eredményeinkre építve a 2025-ig terjedő támogatási időszakban egyik célunk jelenleg is sikeresen folyó idegtudományi kutatások folytatása, a felfedező, kognitív és klinikai idegtudományi területeken egyaránt. Különös hangsúlyt kapnak az előző időszak kiemelt témái, így a kísérleti neurobiológiai, neuropatológiai, neurofarmakológiai, genetikai vizsgálatok, valamint a stroke-ra, demenciára, Parkinson-betegségre, szkizofréniára, bipoláris betegségre, személyiségzavarokra, autizmus spektrum zavarra, poszt-traumás stressz zavarra, figyelemhiányos-hiperaktivitási zavarra irányuló, a legmodernebb módszereket alkalmazó kutatások. Továbbra is cél a kutatócsoportok közötti együttműködés, és a multidiszciplináris, transzlációs, felfedező és klinikai kutatókat összekapcsoló kutatások elősegítése.

Ezzel párhuzamosan a program kiírásának megfelelően egy új multicentrikus COVID-19/Post-COVID vizsgálatot tervezünk a tématerület betegellátó szervezeteinek közös részvételével. Nem vitatható, hogy korunk egyik legnagyobb egészségügyi kihívása a 2020-ben induló COVID-19 pandémia. A vizsgálat célja a jelenleg is futó COVID-19/Post-COVID vizsgálatok összefogása, a COVID-19/Post-COVID állapotok neurológiai, pszichiátriai és pszichológiai vonatkozásainak prospektív kutatása. Vizsgálatunk kiterjed a gyermekkori és felnőttkori manifesztációra egyaránt, valamint a COVID-19 járványhelyzet pszichológiai hatásaira az általános lakosság körében. A vizsgálatokban feldolgozzunk a jelenleg is rendelkezésre álló egyetemi COVID/Post-COVID adatbázisokat, valamint folytatjuk új betegek bevonását.