Publikációs előszűrés

A Semmelweis Egyetem kutatói számára díjmentes szolgáltatás a publikációk idegennyelvi lektorálása és a kutatási eredmények szabadalmaztathatóságának vizsgálata azon egyetemi oktatók, kutatók részére, akik az adott publikációban meghatározó szerzőnek minősülnek.

A szabadalmaztathatósági előszűrés részeként az Innovációs Központ szakértője iparjogvédelmi szempontból véleményezi a kéziratot, majd szükség esetén a központ munkatársai iparjogvédelmi tanácsadást, illetve teljes körű szolgáltatást nyújtanak az oltalom megszerzésében.

Ügyintézési határidő legfeljebb 10 munkanap

Az előszűréshez a publikálást megelőzően el kell küldeni a kéziratok szerkeszthető (word) és pdf változatát a publikacio@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

Szellemi alkotás bejelentése

Az IK látja el az Egyetemen keletkező, gazdasági potenciállal bíró szellemi alkotások, kutatási eredmények, ötletek és felfedezések felkutatásával, befogadásával, vizsgálatával és védelmével kapcsolatos feladatokat. Támogatást nyújt az Egyetemen keletkező – jogilag védhető és nem védhető – szellemi alkotások hatékony és optimális gazdasági hasznosítása, illetve a hasznosítást megvalósító vállalkozások alapításának támogatása (licencia eladás, szabadalmaztatás, spin-off cégek alapítása, üzletfejlesztési tanácsadás, jogi feladatokhoz koordinációs segítségnyújtás) területén. E körben az IK – a feltaláló bejelentése alapján – elvégzi az újdonságkutatást és az alkotókkal közösen feltárja azon körülményeket, amelyek befolyásolják a szellemi alkotás jogi védelmét és hasznosítását, majd a felek közösen alakítják ki a megfelelő jogvédelmi és hasznosítási stratégiát.

  1. Kapcsolatfelvétel

Levél küldése a tto@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

Kérdések tisztázása – vajon van-e üzletileg hasznosítható része a szellemi alkotásnak? Mit kell tenni a bejelentéshez?

  1. Bejelentési eljárás menedzsmentje

A bejelentési eljárás az iparjogvédelmi oltalomban részesíthető, a szerzői jogi védelem alatt álló vagy a várhatóan üzletileg hasznosítható alkotások Egyetem irányába történő belejelentésének folyamata.

A Szellemi Alkotás Bejelentő Lap (SZAB-lap) elérhető az Innovációs Központ honlapján, a kitöltésben segítséget nyújtanak az IK munkatársai.

  1. Újdonságkutatás, stratégiaalkotás

Az Innovációs Központ személyes egyeztetés keretében, az alkotókkal közösen feltárja azon körülményeket, amelyek befolyásolják a szellemi alkotás jogi védelmét és hasznosítását, majd a felek közösen alakítják ki a megfelelő jogvédelmi és hasznosítási stratégiát.

A szabadalmazhatóság együttes, főbb feltételei: 

Újdonság: a szabadalmi bejelentést megelőzően semmilyen formában (szakcikk, szóbeli közlés így konferencia előadás, TDK cikk, TDK előadás stb.) nem juthat nyilvánosságraa találmány. Ebből a szempontból a hozzáférés lehetősége számít, nem pedig az információhoz történő tényleges hozzáférés. Amennyiben egy dokumentum elérhető tehát egy könyvtárban, az már önmagában újdonságrontó, akkor is, ha soha senki nem kölcsönözte ki.


Feltalálói tevékenység: a találmány ne legyen nyilvánvaló a szakember számáraa technika állásából; még akkor sem, ha az több szakterület ismeretét követeli meg.


Ipari alkalmazhatóság: iparilag akkor alkalmazható egy találmány, ha az ipar vagy a mezőgazdaságvalamely ágában előállítható, illetve használható. A találmánynak tehát a találmányi célkitűzésnek megfelelő eredményt kell biztosítania, továbbá reprodukálhatónak (azonos eredménnyel tetszés szerinti alkalommal megvalósíthatónak) kell lennie.

  1. Találmánybefogadási döntés

A befogadással, oltalmazással, hasznosítással kapcsolatos döntéseket az Egyetemi Innovációs Bizottság (EIB) hozza meg.

  1. Iparjogvédelmi eljárás (ahol releváns, akár a hasznosítással párhuzamosan)

Ha az EIB az iparjogvédelmi jogok megszerzése (fenntartása) mellett dönt, az IK elindítja a szellemi alkotás jellegétől függő iparjogvédelmi eljárást, ennek költségeit az Egyetem az EIB határozatában foglalt mértékig vállalja.

A találmány-menedzsmenttel kapcsolatos ügyintézés a tto@semmelweis-univ.hu e-mail címen történik.

Szellemi tulajdon hasznosítása

Az Innovációs Központ előkészítő munkáját követően az Egyetemi Innovációs Bizottság az összes körülmény mérlegelésével, az alkotók bevonásával, egyedileg dönt az egyes szellemi alkotások hasznosítási stratégiájáról, a hasznosítás-menedzsmentet a központ végzi.

A projektekről a hasznosítási szándékkal érdeklődők számára titoktartási nyilatkozat kitöltése mellett adnak információt az IK munkatársai.

Az alap titoktartási nyilatkozat (non-disclusure agreement – NDA) sablon elérhető az Innovációs Központ honlapján.

Az alkotót a szellemi alkotás hasznosítása esetén – a hatályos jogszabályokkal és a vonatkozó szabályzatban foglaltakkal összhangban megállapított összegű – alkotói díj illeti meg.

Spin-off cég alapításának támogatása

Az Innovációs Központ a graduális innovációs tantárgy oktatásával az innováció-menedzsmenthez, spin-off társaság alapításhoz szükséges attitűd és képességek megszerzéséhez biztosít támogatást, az Egyetemen keletkező tudás hasznosítására létrejövő spin-off cégek létrehozásához a központ szakterületi koordinációs segítséget nyújt.