1971-ben került sor a “Biológiai Intézet” megalapítására, mostani nevét (Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet) 1997-ben vette fel. Korábbi igazgatói: Prof. Csaba György (1971-1994) és Prof. Falus András (1994-2012) voltak, 2012 óta Prof. Buzás Edit tölti be ezt a posztot.
Az Intézet kutatói közössége mind a sejtbiológia, mind az immunológia, mind a genetika területén jelentős munkát végez. A genetikai vizsgálatok a komplex genetikájú betegségek vizsgálatát és a génterápiás fejlesztéseket érintik. Az immunológiai vizsgálatok fókuszában a rezidens memória T sejtek, a T sejt válasz GVHD-ban, az innate lymphoid sejtek vizsgálata, long COVID vizsgálatok és a reumatológia immunológiai vizsgálatok állnak. Elsősorban a sejtbiológia tárgykörébe sorolható, de immunológiai és genetikai vonatkozásokkal is rendelkezik az Intézetben csaknem két évtizede zajló extracelluláris vezikula kutatás (általános alapkutatási, a kardiovaszkuláris és tumorbiológiai vonatkozásokkal), valamin a kemotaxis, sejtadhézió/sejtmigráció és kemotaktikus drug targeting vizsgálatok. Az Intézet egyre gyarapodó számú (jelenleg 9 kutatócsoportja) azt tükrözi, hogy mind több munkatárs nyer el olyan önálló támogatást, amely révén kutatócsoportot alapíthat. Oktatási tevékenységként az Intézet a Genetikai, genomika, a Sejttan és az Immunológia tantárgyak oktatását látja el.

Büszkék vagyunk arra, hogy három tantárgy három nyelven és három karon történő oktatása mellett Intézetünk nemzetközi szinten is elismert kutatómunkát végez. Az Intézet rendelkezik olyan markáns kutatási profillal (az extracelluláris vezikula kutatással), melyhez az Intézet többféle kutatási területen dolgozó, többféle szakmai háttérrel rendelkező munkatársa is tudott kapcsolódni, és amely lehetőséget ad az Intézeten belüli és a Semmelweis Egyetemen belüli szinergiák érvényesülésére. Az Intézet idézettségének mutatói a Semmelweis Egyetemen kiemelkedőek. Az extracelluláris vezikula területen végzett munka nemzetközi elismerését jelzik az idézettségen túl a magas, 20-25-ös fölötti impakt faktorral rendelkező folyóiratban megjelent közlemények (az elmúlt 5 évben 6 ilyen publikáció), a nemzetközi felkért előadások és az elnyert pályázatok száma.

A Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet az elmúlt 5 évben 7 szabadalmi oltalmat jegyeztetett be, melyek közt nemzetközi szabadalmak is vannak. Az Intézet munkatársai közül dr. Pállinger Éva 2017-ben, dr. Visnovitz Tamás 2019-ben elnyerte a Semmelweis Egyetem Innovációs Díját is.

Az Intézet közelmúltban lezárt kutatási pályázatai közül kiemelkedő a három NVKP16 pályázat (köztük a Nemzeti Szívprogram pályázat), két VEKOP pályázat (köztük az Extracelluláris Vezikula Kutató, Szolgáltató- és Referencia Laboratórium létesítése a Semmelweis Egyetemen), két ICGEB és egy TRAIN-EV MSCA ITN pályázat. A nemrég elnyert és jelenleg is folyó pályázatok közül a HCEMM-SU Extracellular Vesicle Research kutatócsoport létesítésére elnyert támogatás, az Intézet által elnyert OTKA pályázatok (5 pályázat), az ERA PERMED „EV GLIO” pályázat, a TKP-2021-EGA-23 pályázatot, két STIA pályázat, az MTA Nagy Kockázatú pályázatát, a Nemzeti Kardiovaszkuláris Laboratórium és az ELKH-SE Transzlációs Extracelluláris Vezikula Kutatócsoport támogatási pályázatok a legjelentősebbek.

A Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetben jelenleg 43 kutató munkatárs dolgozik. Az elmúlt 5 évben 13 PhD hallgató szerzett tudományos fokozatot. Az Intézet publikációira érkezett hivatkozások száma magas és egyre több publikáció jelenik meg magas impakt faktorral rendelkező folyóiratokban is. Az elnyert pályázatok révén a közelmúltban jelentős műszerfejlesztésre is lehetőség nyílt nálunk.

Célunk tovább növelni a tudományos fokozattal rendelkező munkatársak számát, és megerősíteni azon kutatócsoportokat az Intézetben, akik nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményekkel teszik még versenyképesebbé az Egyetemet.