Kiscsoportos szakmai felkészítő órák a Gyógyszerész Karon

„Alapozó kémiai és természettudományos számítások”, „Szerves kémiai szintézisek alapjai”,  „Kardiovaszkuláris élettan és neurofiziológia” – olyan alapozó és természettudományos tantárgyak legfőbb témakörei, amelyek sok fejtörést okozhatnak a gyógyszerészhallgatóknak egyetemi éveik alatt, és a nehézségük okán a korábbi tanévekben nagy lemorzsolódási arány volt tapasztlaható a hallgatói létszám tekintetében. A felsorolt témakörökkben az EFOP-3.4.3-16-2016-00007 projekt keretén belül ún. kiscsoportos felkészítő órák segítették hallgatóink bentmaradását, illetve a hallgatói létszám lemorzsolódási áranyának csökkentését. Három egyetemi intézet munkatársai segítették a közös munkát a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. A Gyógyszerészi Kémiai Intézetben, a Szerves Vegytani Intézetben és az Élettani Intézetben vehettek részt az érdeklődő fiatalok ezeken a konzultációkon. Az alapozó kémiai és természettudományos számítások felkészítő órái az első éves hallgatóink felkészültségét, a szerves kémiai szintézisek alapjainak áttekintése már a másodéves hallgatóink tanulmányait, valamint a kardiovaszkuláris élettan és neurofiziológia témaköre a harmadéves hallgatóink tudását erősítette és fejlesztette évről évre sikeresen. Az órák tematikája és a pályázat keretei között kidolgozott tananyag a tanév szerinti féléves rendet követték, azaz a 2018/2019-es, a 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanévekben is a projektbe bevont, fiatal demonstrátorok oktatták a kiscsorpotos órákon résztvevőket.

 

Angol szaknyelvi felkészítő tanfolyam a Gyógyszerész Karon

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00007 projekt keretén belül elindított angol szaknyelvi órák a Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézetének munkatársaival együttműködésben valósultak meg a 2019/2020. tanév első félévében és a 2020/2021. tanév első félévében. A szakmai ismeretekkel bővített angol képzésen gyógyszerészeti szakterületeknek megfelelő szókincset alkalmazva, egy-egy féléves kurzus keretében fejleszthették nyelvtudásukat elsősorban már felsőbb éves, főként negyedéves és ötödéves gyógyszerészhallgatóink. A képzés hozzájárulhat a diploma megszerzéséhez, hiszen ennek feltétele lehet az angol nyelvizsga, illetve az angol szaknyelvi záróvizsga. A megszerzett tudást már a pályakezdő gyógyszerészek is egyre nagyobb arányban hasznosíthatják a gyakorlatban, pl. a gyógyszerek konzultatív expediálása során a betegekkel folytatott hatékony kommunikáció érdekében.

 

Szakmai gyakorlati program megújítása a Gyógyszerész Karon

A „Szakmai gyakorlati program megújítása” elnevezésű programelem az EFOP-3.4.3-16-2016-00007 projekt keretén belül az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet munkatársainak bevonásával valósult meg a Semmelweis Egyetemen, együttműködésben a Magyar Gyógyszerészi Kamara vezetőivel és munkatársaival. A szakmai gyakorlati program megújításában ötödéves, záróvizsga előtti szakmai gyakorlatukat teljesítő gyógyszerészhallgatóink vettek részt. A program megvalósítása már a pályázat elején elindult, minden tanév tavaszi félévében valósíthattuk meg fejlesztéseinket, ami azt jelenti, hogy összesen négy képzési ciklus állt rendelkezésünkre. Egy képzési programsorozat során hallgatóink havi rendszerességgel, összesen négy alkalomal vettek részt egy-egy ún. Szemináriumi Napon a kurrikulum 10. szemeszterében. Mindezek mellett egy, a projekt keretében kifejlesztett e-learning rendszer segítségével oldottak meg gyakorlati feladatlapokat a gyakorlati képzőhelyekként működő gyógyszertárakban szintén havi rendszerességgel. Az e-learning rendszer fejlesztésének köszönhetően könnyebb volt a gyógyszertárakban dolgozó hallgatókkal megtartani az egyetemi kapcsolatot is. A hallgatók ezen képzéseknek köszönhetően a gyakorlatias szakmai ismeretek elsajátítása és a készségeik fejlesztése mellett (esettanulmányokon alapuló oktatás-módszertan) a gyógyszertárak gazdálkodási alapvetéseivel is megismerkedhettek. A programelem hozzájárulhat, hogy valóban kompetens és sikeres pályakezdő gyógyszerészek nagyobb arányban helyezkedjenek el elsősorban a közvetlen lakossági gyógyszerellátás területén, ahol általános munkaerőhiány tapasztalható napjainkban. A záróvizsga előtti szakmai gyakorlati program megújításának elengedhetetlen részét képezte a gyakorló gyógyszertárakban oktató gyógyszerészek egyetemi továbbképzése a pályázat keretein belül. Az ún. „Képzők képzése” programot háromszor valósítottuk meg, kezdetben személyesen talákozhattak egyetmi oktatóink és a program iránt érdeklődő oktató gyógyszerész kollégák egymással, majd a későbbiekben – a járványügyi helyzethez alkalmazkodva – az online térben is sikeresen valósult meg a találkozás.