EFOP 343-16 zárórendezvény ONLINE program

 
 

Tudás. Felelősség. Egészség.

Minden kedves érdeklődőt és résztvevőt tájékoztatunk, hogy az eseményről felvétel készül.

A linkekkel kapcsolatos probléma, belépési kérdések esetén a rendezvény ideje alatt hívható az alábbi telefonszám: 30/413-56-53.

EFOP-3.4.3-16-2016-00007 – A Semmelweis Egyetem tanulói bázisának szélesítése, bekerülést és bennmaradást támogató programok indításán, valamint balassagyarmati telephelyén új szolgáltatások bevezetésén keresztül

Zárókonferencia

1.nap – 2021. június 10.

9:00-10:00 – Plenáris szekció

 

Előadók:

  1. Moderátori felvezető
  2. Dr. Ferdinandy Péter, Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi köszöntő
  3. Dr. Hankó Balázs, államtitkári köszöntő
  4. Balla Mihály, országgyűlési képviselő, Balassagyarmat
  5. Csach Gábor, polgármester, Balassagyarmat 
  6. Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos, Kenessey Albert Kórház 
 1. Sinkóné Szrenka Anikó, igazgató, Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskolai, Balassagyarmat 
 2. EFOP 3.4.3 program a Semmelweis Egyetemen – szakmai összefoglaló, Matiscsák Attila

10:00-10:10 -Rövid szünet

10:10-11.10 – Programbemutatók:

 1. ÁOK programösszefoglaló

Interaktív iskolai egészségfejlesztés és bekerüléstámogatás: Tudás. Felelősség. Egészség.

Előadók: Dr. Eörsi Dániel, Dr. Terebessy András

 1. A Gyógyszerésztudományi Kar tantárgyi fejlesztési eredményei

Előadó: Dr. Somogyi Orsolya

 1. EKK: A kihelyezett képzések eredményei és tapasztalatai

Előadók: Szabó Tünde, Dr. Danis Ildikó, Dr. Pilinszki Attila, Dr. Bóné Veronika, Dr. Pethesné Dávid Beáta

 1. Az Egészségtudományi Kar pályázati eredményeinek áttekintő előadása 

Előadó: Matiscsák Attila

12:00–12:45 – Ebédszünet

Egészségtudományi Kar (ETK) workshop szekció:

SZEKCIÓHOZ TARTOZÓ ZOOM LINK: https://us02web.zoom.us/j/81443734817

12:45-13:30 – Hallgatók a hallgatókért:Tanuljunk együtt!

A Egészségtudományi Kar workshop szekciójában a pályázat keretei között kidolgozott oktatásmódszertani fejlesztések eredményeit mutatjuk be különös tekintettel a Tanulószoba mozgalom indításának tapasztalatairól és fejlesztési lehetőségeiről.
Előadó: Repcsák Regina, Balázs Tamara

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) ifjúsági szekció

SZEKCIÓHOZ TARTOZÓ ZOOM LINKhttps://us02web.zoom.us/j/81231660551

12:45-14:15- A Balassagyarmati Egészségfejlesztő program monitorozása – Kutatási eredményeink.

Előadók: dr. Árva Dorka, dr. Terebessy András, dr Major Dávid, dr. Eörsi Dániel

14:15:15:45 – Interaktív iskolai egészségfejlesztés: Tudás. Felelősség.

Egészség. Mit? Mikor? Hogyan? Kortársoktatás, e-learning és egészségfejlesztés egy csokorban.

Előadók: dr. Major Dávid, dr. Eörsi Dániel, Takács Péter

15:45-17:15 – Egyetemi Utad program – Bekerüléstámogatás a 11-12.évfolyamos Balassagyarmati diákok számára az élménypedagógia eszközeivel.

Előadók: Fiam-Szűcs Katalin, dr. Van der Meer Borbála

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) – A kora gyermekkori lelki egészség támogatása szekció:

12.30-14.00 Virtuális teadélután – zárt interaktív workshop:

A kora gyermekkori lelki egészség támogatásának lehetőségei Balassagyarmaton és környékén.

Moderátorok: Dr. Danis Ildikó és Dr. Németh Tünde

A program célja a 2020-2021-es tanévben szervezett tanfolyami képzéseink volt hallgatóival való újratalálkozás. Informálódás arról, hogy a szakemberek hogyan tudták a mindennapi munkában hasznosítani a kora gyermekkori lelki egészség támogatásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket. A találkozás zártkörű.

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) – Könyvbemutató workshop szekció

A kora gyermekkori lelki egészség támogatásának elmélete és gyakorlata I-II. című szakkönyv bemutatója (Moderátor: Dr. Danis Ildikó):

SZEKCIÓHOZ TARTOZÓ ZOOM LINK: https://us02web.zoom.us/j/86230640955

15.00-15.05  – Köszöntő  Előadó: Dr. Pethesné Dávid Beáta

15.05-15.15 – Egy képzés, egy könyv és a kapcsolatuk – Az ISZCSK képzés mint inspiráció

Előadók: Dr. Németh Tünde és Dr. Hédervári-Heller Éva

15.15-15.25 – Két év története Előadó: Dr. Danis Ildikó

15.25-16.00 – Multidiszciplináris szemüveg – Egy szakkönyv nyolc perspektívából

Előadók: Bánó Zsófia, Bereczné Babus Eszter, Broviacné Stallenberger Anita, Erdélyiné Kedves Ágota, Földiné Koczka Krisztina, Magyar Edit, Dr. Tory Vera, Vörös Andrea

16.00-16.25 – Rendszerszemlélettel, interdiszciplináris összefogással a kora gyermekkori lelki egészségért  Előadó: Topolánszkyné Zsindely Katalin

 16.25-17.00 – Interaktív percek

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK)- Mediáció szekció :

SZEKCIÓHOZ TARTOZÓ ZOOM LINKhttps://us02web.zoom.us/j/84220818560

A mediáció szekció előadásai, workshopjai a közösségi és családi mediáció hazai gyakorlatáról és főbb kérdéseiről adnak tájékoztatást, illetve lehetőséget a résztvevőknek az eszmecserére. A szekció célja továbbá a COVID-19 családokra és közösségekre gyakorolt hatásainak mediációs és resztoratív eszközökkel történő kezelési lehetőségeinek tárgyalása.

13:00-13.10 – Köszöntés  Előadó: Dr. Pilinszki Attila

13:10-14.30 – „Posztcovid” resztoratív szemlélettel – közösségi kapcsolatok kezelése és helyreállítása. Előadók: Süki-Szijjártó Szilvia, Magyar Erika

 14:30-14:45- Szünet

 14:45-16:00 – Konfliktuskezelési mozaik   A képzés végzett hallgatói, moderátor: Dr. Pilinszki Attila

 16:00 -16:15 – Szünet

 16:15-17:30 – Home-School, Home-Office – Segíthet-e a családi mediáció? Előadó: Vidáné Ugrin Erzsébet

 17:30-18:00 Közös zárás

 

2.nap – 2021. június 11.

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) ifjúsági szekció

9:00 – 17.00

Ifjúsági konferencia: szakmai nap és továbbképzés a balassagyarmati 11-12. évfolyamos diákok számára

Zártkörű rendezvény a balassagyarmati középiskolások számára

A program célja, hogy a Balassagyarmati 11-12. osztályos tanulók tisztában legyenek saját képességeikkel és lehetőségeikkel, hogy tudatosabb, jobban átgondolt döntéseket tudjanak hozni jövőjükkel és a további tanulmányaikkal kapcsolatban.

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) – 21. századi babaszoba – Országos kutatás a kisgyermekek lelki egészségéről és a családok mindennapjairól.

SZEKCIÓHOZ TARTOZÓ ZOOM LINKhttps://us02web.zoom.us/j/81233668290

A 21.századi babaszoba kutatás első eredményeinek bemutatása, a kutatóhálózat és további terveink ismertetése (Moderátor: Dr. Danis Ildikó):

9.00-9.10 – Köszöntő   Előadó: Dr. Pethesné Dávid Beáta

 9.10-9.30 –  Kohorsz’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat – A gyermekfejlődés multidiszciplináris kutatási modellje és első eredményei   Előadók: Dr. Kopcsó Krisztina, Dr. Veroszta Zsuzsanna 

 9.30-9.50 – A 21. századi babaszoba kutatás – Társadalmi indokoltság, célok, elméleti kontextus, módszerek Előadó: Dr. Danis Ildikó

9.50-10.10 – A 21. századi babaszoba kutatás módszertana – Mintavétel, adatfelvétel és tereptapasztalatok  Előadók: Schneider Mihály, Rácz Judit

10.10-10.30 – Babaszoba diádikus megközelítésben – Párkapcsolati minőség és közös szülőség   Előadók: Gyetvai Anna, Dr. Pilinszki Attila

10.30-10.50  Interaktív percek

10.50-11.10   SZÜNET

11.10-11.30 – A biztonság hét dimenziós modellje gyermekvállalás idején

Előadók: Dr. Pethesné Dávid Beáta, Hegedüs Réka, Dr. Bóné Veronika, Dr. Danis Ildikó

 11.30-11.50 – A szülés-születés körülményei és biztonsága

Előadók: Dr. Ládonyi Zsuzsanna, Dr. Bóné Veronika, Dr. Danis Ildikó

11.50-12.10 – A gyermekfejlődés munkacsoport moduljainak bemutatása

Előadók: Biró Rita, Alkonyi Mária, Siba Mónika, Földiné Koczka Kriszta, Góczán-Szabó Ildikó, Prónay Beáta, Stadler Judit, Veréb-Németh  Réka, Dr. Danis Idikó

12.10-12.30  – A szoptatás időtartamát befolyásoló tényezők

Előadók: W. Ungváry Renáta, Dr. Bóné Veronika, Dr. Török Szabolcs

12.30-12.50 – Sírás és táplálkozás csecsemő- és kisgyermekkorban – a regulációs problémák szűrési lehetőségei Előadók: Prónay Beáta, Góczán-Szabó Ildikó, Dr. Danis Ildikó

12.50-13.10 – Alvás a Babaszobában  Előadók: Dr. Tóth Ildikó, Dr. Danis Ildikó

13.10-13.30 – Interaktív percek

13.30-14.10 – SZÜNET

14.10-14.30- Felnőtt kötődés a 21. századi babaszobában

Előadók: Dupont Kinga, Dr. Danis Ildikó, Dr. Gervai Judit, Dr. Tóth Ildikó, Koren Réka, Dr. Török Szabolcs

14.30-14.50 – Kisgyermekes szülők pszichés jóllét mutatói a Babaszoba kutatásban

Előadók: Dr. Danis Ildikó, Dr. Tóth Ildikó

 14.50-15.10 – Kisgyermeket nevelő roma családok életkörülményei és jólléte

Előadók: Szabó Tünde, Dr. Danis Ildikó

15.10-15.30 – Kisgyermekes anyák társadalmi helyzetének és hangulatának összefüggése gyermekük viselkedésének percepciójával.

Előadók: Dr. Gervai Judit, John M. Oates PhD, Dr. Tóth Ildikó, Dr. Lakatos Krisztina, Dr. Danis Ildikó

 15.30-15.50  Szülők a babaszobában – a szülői reziliencia, mint védőfaktor

Előadók: Dr. Cs. Ferenczi Szilvia, Dr. Danis Ildikó

 15.50-16.10 A párkapcsolati megküzdés szerepe a kisgyermekes szülők jóllétében

Előadók: Zámbori Petra, Dr. Martos Tamás, Dr. Sallay Viola, Dr. Danis Ildikó

 16.10-16.30 – Interaktív percek, zárás

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) – Idősügyi interaktív életút – tanácsadó szekció

SZEKCIÓHOZ TARTOZÓ ZOOM LINKhttps://us02web.zoom.us/j/88623390284

10.00-10.10  Bevezető gondolatok az idősügyi témához és az Idősügyi interaktív-életút- tanácsadó képzéshez Előadó: Prof. Dr. Széman Zsuzsa

10.10-10.30  Idősödés, környezet, infokommunikáció oktatási lehetőségei a blended-learning típusú tananyagban Előadó: Prof. Dr. Széman Zsuzsa

10.30-10.45  Mentálhigiénés tudás és attitűd átadás útjai a blended-learning rendszerű Idősügyi Interaktív Életút Tanácsadó (IIÉT) szakirányú továbbképzésen Előadók: Dr. Asztalos Bernadett – Dr. Tróbert Anett Mária

10.45-11.05  Az idősödés témaköréhez kapcsolódó szakpolitikák oktatásának jelentősége és lehetőségei. Előadó: Dr. Patyán László

11.05-11.30  Alsómocsolád útja az idősbarát településig Előadó: Dicső László

11.30-12.00 Résztvevők hozzászólásai, kérdései

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) – Workshop szekció

SZEKCIÓHOZ TARTOZÓ ZOOM LINKhttps://us02web.zoom.us/j/84697225961

 A Gyógyszerésztudományi Kar workshop szekciójában a pályázat keretei között elért oktatásmódszertani fejlesztések eredményeit mutatjuk be. Interaktív konzultáció keretében lehetőség nyílik további fejlesztési és fenntarthatósági kérdések megvitatására együttműködésben a hallgatókkal, egyetemi oktatókkal és szakmai szervezetekkel.

10.00-11.00 Maradj az egyetemen!

Alapozó tantárgyak lemorzsolódását csökkentő felkészítő konzultációk és a szakmai angol nyelvismeret bővítése 

Előadók és koordinátorok: Dr. Deme Ruth, Dr. Faragó Zoltán, Dr. Major Enikő, Dr. Pál Éva, Sirokmány Viktória

11.00-12.00 Sikeres pályakezdés közvetlenül a diploma átvételét követően, avagy a záróvizsga előtti kötelező szakmai gyakorlati program megújításának létjogosultsága

Pályakezdő fiatal gyógyszerészek kompetencia-fejlesztése együttműködésben a gyógyszertárakban dolgozó oktató gyógyszerészekkel

Előadók és koordinátorok: Dr. Palcsó Barnabás, Dr. Somogyi Orsolya, Dr. Szilvay András