A Semmelweis Egyetem és a Kutató Diákokért Alapítvány országos orvos- és egészségtudományi tehetséggondozó programsorozata

Konzorcium vezető: Semmelweis Egyetem

Partner: Kutató Diákokért Alapítvány

Futamidő: 2017.09.01-2020.08.31.

Támogatás:102.407.779,- Ft

SE rész: 99.987.779,- Ft

Projekt célja:

A projekt fő céljaa felsőoktatási képzettségi szint növelése.

A projekt céljai, szorosan illeszkednek a konstrukció céljaihoz, melyek az alábbiak:

  • a felsőoktatásba való bekerülés fokozása, ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelése
  • a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása, és a felsőfokú végzettséghez történő jutásuk elősegítése, különösen a jelenleg általuk alulreprezentált szakokon
  • a természettudományi, egészségtudományi szakokra való jelentkezés fokozása.

Mindezek mellett:

  • olyan életutak bemutatása, melyek intellektuális kihívást és egyben inspirációt jelentenek az arra fogékony fiatalok számára,
  • olyan támogató tevékenységek folytatása, amelyek növelik a természettudományos, és egészségtudományi szakok népszerűségét
  • egyúttal speciálisan támogatják a valamely szempontból segítségre szoruló fiatalokat is.

A Semmelweis Egyetem és partnereinek céljai:

Tehetséggondozó programsorozatunk legfőbb célja, a tehetséges hallgatók képességeinek kibontakoztatása, valamint személyes megismertetése hivatásuk olyan ismert és elismert szaktekintélyeivel, akik hiteles életpálya-modellel szolgálhatnak számukra.

A laborfoglalkozások révén a tudomány iránt fogékony, a közoktatásból érkező tehetséges hallgatók ön- és pályatudatosságának, valamint motivációjának növelésével hagyományt teremtettünk a tudományos műhelymunkába való korai integrációval.

A tehetséges középiskolás diákok bevonása a tudományos műhelyek munkáiba, a középiskolás tehetségek és az egyetemi kortárs csoportok összehangolt segítő munkáival létrejött kohézió erősíti a diákok pályaorientáltságát. A hallgatók között szövődő ismeretségek tudományos műhelyek közötti együttműködések alapjául szolgálhatnak.

A Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program szándéka az interaktív laborfoglalkozásokkal az, hogy többet kínáljon az évenkénti nyílt napnál. A rendezvény szervezői úgy látják, az egyetem e programok révén proaktív, kapcsolatot kezdeményező módon szólíthatja meg az orvostudomány jövőbeli művelése iránt idejekorán elhivatottságot tanúsító, tehetséges középiskolás fiatalokat. Ezek a rendezvények segíthetnek ráirányítani a diákok figyelmét, hogy a Magyarországon nagy hagyományokkal rendelkező középiskolai tehetséggondozás az érettségi után sem ér véget.

A felsőoktatásba való bekerülés fokozása mellett az igazi cél a pályaválasztás tudatosságának erősítése, ezzel pedig a bekerülés mellett a bennmaradás erősítése. Az egészségügyi képzések népszerűsítése a potenciálisan érintett populációban, az adott generáció nyelvezetéhez és kommunikációs szokásaihoz igazodó diskurzus kialakításával, és felsőfokú tanulmányokra felkészítő programok szervezésével érhető el.

Kiemelt cél olyan életutak bemutatása, melyek intellektuális kihívást és egyben inspirációt jelentenek az arra fogékony fiatalok számára. Ennek érdekében az érintett célcsoportra jellemző hátrányos helyzetből érkező hallgatókat vonunk be a programok kidolgozásába és lebonyolításába, hiszen ők tudják közvetlenül is megfogalmazni mind a szervezők, mind pedig a célcsoport számára azokat a probléma-kezelési, megoldási technikákat, amelyek döntő fontosságúak lesznek abban, hogy minden fiatal a saját pályáját tervezze meg. A bekerülő, vagy azt tervező fiatalok számára elengedhetetlenül szükséges a választott szakterületek egzakt, hiteles és precíz bemutatása. Ezzel lehetővé válik a pályaválasztási motivációk, a foglalkozási identitások stabilizációja, illetőleg a tanulmányok során megélt csalódások és konfliktusok megelőzése is.

A Kutató Diákokért Alapítvány elsődleges célként tűzte ki, hogy a tudományos munka népszerűsítésével közelebb viszi a természettudományokat, a műszaki tudományokat, valamint a tudományos kutatómunkát a konvergencia régiók diákjaihoz, bízva abban, hogy segíteni tudjuk az érdeklődő diákokat tehetségük felismerésében. Jó és élő példáinkkal motiválni kívánjuk őket arra, hogy ezeken a területeken képzeljék el jövőjüket, akár egy mentor mellett, egy érdeklődési körüknek megfelelő magas szintű kutatócsoportban, majd egy felsőoktatási intézmény hallgatójaként.