Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése

Projekt megvalósítási ideje: 2017.05.01-2022.02.28.

Támogatás mértéke: 1 708 203 119 Ft

Résztvevők:

  • Semmelweis Egyetem (konzorciumvezető)
  • Szegedi Tudományegyetem
  • Pécsi Tudományegyetem
  • Debreceni Egyetem

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt leírása:

A Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem közös célja a projekt megvalósításával az orvos-, egészség- és gyógyszerésztudományi területeken a doktori fokozatot szerzett kutatói létszám növelése az egyetemi tudományos műhelyek fejlesztésével a hazai tudományos teljesítményük fokozása, valamint a fiatal tehetségek érdeklődésének felkeltése a kutatói életpálya iránt. A cél megvalósítása érdekében a négy egyetem által létrehozott országos konzorcium összehangolt, közös és egységes programsorozatot indít a projekt megvalósítási időszakában.
A projekt célokat a konstrukciónak megfelelően terveztük meg az általános célokhoz igazodóan:
A projekt átfogó célja:
A felsőoktatási intézmények belső megújulásának támogatása a minőségi tudományosutánpótlás-nevelés érdekében.
A projekt alapvető célja:
Olyan feltételek megteremtése a felsőoktatási intézményekben, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az egyedi illetve közösségi tudományos fejlődésre. Ennek része az intézményen belüli tehetségsegítő programok működtetése, fejlesztése, amelyek az arra érdemes hallgatóknak lehetőséget és anyagi hátteret biztosítanak a tudományos fejlődésre, az oktató pályára való továbblépésre.
Részcélok:
1) A doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése
2) A tehetséges hallgatók tudományos diákköri tevékenységének fejlesztése
3) A szakkollégiumok színvonalának és minőségének fejlesztése
4) Tehetséges hallgatók bevonása a képzési és kutatási folyamatba: demonstrátori, gyakorlatvezetői és laborgyakorlat-vezetői munkájuk támogatása
5) Kutatói teljesítményt fokozó közegek fejlesztése