Mentor program Egészségtudományi Karon

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00007 projekt keretén belül az Egészségtudományi Karon működő Egészségtudományi Programkoordinációs és Fejlesztési Iroda szervezésében számos hallgatói bennmaradást segítő tanulószoba műhelyprogramot valósult meg. A tanulószobák főképp olyan tantárgyak témáiban szerveződtek, melyek esetében az utóbbi években gyakori a lemorzsolódás, félévcsúszás volt tapasztalható. Célunk az volt, hogy a tanulószobára kiválasztott tantárgyak esetében az egyetemi hallgatók számára olyan plusz platformot hozzunk létre, melyben meg tud valósulni a kortársoktatás: a tananyag nehézségi szempontból kiemelt részeinek átismétlése kortárs oktató segítségével.

A tanulószobák az alábbi tantárgyakból jöttek létre: élettan-kórélettan, alkalmazott biológia, anatómia, melyeken az összes alkalommal nagy hallgatói érdeklődés volt tapasztalható. Ezek mellett több hallgatói tréning is lezajlott, melyek gyakorlati szempontból is jól kiegészítették a tanulószobás eseményeket. Ilyen volt a pszichológus által vezetett vizsgafelkészítő tréning, illetve a motivációs tréning.