Innovációs Központ szakterületei

Innovációs Központ

Honlap: https://semmelweis.hu/innovacio/
Pályázat- és projektmenedzsment: project@semmelweis.hu
Technológiatranszfer, szabadalmi ügyintézés: tto@semmelweis.hu
Publikációs szabadalmi előszűrés: publikacio@semmelweis.hu
Innovációs Központ titkársági és központi ügyek: innov@semmelweis.hu 

Pályázati szolgáltatások

Az Innovációs Központ (IK) folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyetemet érintő hazai, uniós és más nemzetközi forrású pályázatokat, ösztöndíjakat, partnerkereséseket, amelyekről tájékoztatást nyújt az Egyetem vezetői és munkatársai számára elektronikus hírlevélben és a honlapján.  

Az IK a Pályázati Szabályzatban foglaltak szerint közreműködik az Egyetem szervezeti egységei és polgárai által benyújtani kívánt, külső szervezet által kiírt pályázatok kezelésében (pályázat összeállításának szakterületi támogatása, adminisztratív feladatokban való közreműködés stb.). A benyújtani kívánt pályázatot az IK által működtetett pályázati nyilvántartó rendszeren keresztül lehet eljuttatni a központhoz, a pályázat benyújtásához való hozzájárulást a Pályázati Felügyelőbizottság adja meg. A bizottság pozitív döntése esetén az IK segíti a pályázót a dokumentumok Egyetemen belüli ügyintézésében (ellenjegyzések, aláírások, hiánypótlások teljesítése). Nyertes pályázat esetén az IK támogatást nyújt a kedvezményezett szervezeti egység számára a szakmai és pénzügyi beszámolók Egyetemen belüli összeállításában, továbbá nyilvántartást vezet a fenntartási kötelezettséggel rendelkező, nyertes projektekről.

A központ a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00013 kódszámú ökoszisztéma pályázat kapcsán létrehozott H2020 kontaktpont keretében a Horizont 2020 egyes alprogramjaihoz kapcsolódva magas színvonalú, professzionális és ingyenesen elérhető támogatást nyújt a potenciális pályázók részére.

A pályázati tevékenységgel kapcsolatos aktuális információk és a vonatkozó szabályzatok az Innovációs Központ honlapján érhetők el, illetve azokról a project@semmelweis.hu e-mail címen kérhető felvilágosítás.

Semmelweis Tudományos és Innovációs Alap

A Semmelweis Technológiai és Innovációs Alap (STIA) a Semmelweis Egyetem tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs (beleértve az oktatás területén megvalósuló innovációt is), továbbá pályázati és projektmegvalósítási tevékenységét támogató egyetemi, elkülönített, pénzügyi forrás.

A STIA-ból támogathatók különösen az Egyetemen folyó tudományos kutatás-fejlesztési  tevékenységek; a kutatási eredményként létrejött, új vagy javított termékek, eljárások, szolgáltatások, továbbá ezek prototípusainak és kísérleti modelljeinek (proof of concept) kidolgozása, kiállítása (demonstráció); kutatási infrastruktúra beszerzése; nemzetközi szervezetekben való részvétel; kutatási eredmények konferencián való ismertetése; üzleti és hasznosítási terv kidolgozása; oktatás területén megvalósuló innovációs tevékenység.

A STIA-ból támogatás pályázati úton, kérelemre és fixált támogatásként nyújtható, melynek odaítéléséről a STIA Tanács dönt. A STIA támogatásokkal és a STIA Tanács működésével kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatokat az Innovációs Központ látja el. A STIA-ból nyújtható pályázatok felhívását az Innovációs Központ elektronikus hírlevélben és a központ honlapján teszi közzé.

A Semmelweis Tudományos és Innovációs Alappal kapcsolatos aktuális információk és a vonatkozó szabályzatok az IK honlapján érhetők el, illetve azokról a project@semmelweis.hu e-mail címen kérhető felvilágosítás.

Projektmenedzsment

Az IK az Egyetem által elnyert pályázatokról kimutatásokat vezet és kezeli a futó projektek portfólióját. A pályázatok projektmenedzsereivel az IK rendszeresen kapcsolatot tart, részükre tanácsadási és képzési szolgáltatást nyújt, továbbá ellátja az Egyetem központi pályázatainak projektmenedzsment feladatait.

Publikációs előszűrés

A Semmelweis Egyetem kutatói számára az IK díjmentes szolgáltatása a publikációk idegennyelvi lektorálása (SE Szaknyelvi Intézet) és a kutatási eredmények szabadalmaztathatóságának vizsgálata (IK) azon egyetemi oktatók, kutatók részére, akik az adott publikációban meghatározó szerzőnek minősülnek.

Az IK által végzett szabadalmaztathatósági előszűrés részeként az Innovációs Központ szakértője iparjogvédelmi szempontból véleményezi a kéziratot, majd szükség esetén a központ munkatársai iparjogvédelmi tanácsadást, illetve teljes körű szolgáltatást nyújtanak az oltalom megszerzésében.

Az előszűréshez a publikálást megelőzően el kell küldeni a kéziratok szerkeszthető (word) és pdf változatát a publikacio@semmelweis.hu e-mail címre.

Szellemi alkotások kezelése és hasznosítása (találmánymenedzsment)

Az IK látja el az Egyetemen keletkező, gazdasági potenciállal bíró szellemi alkotások, kutatási eredmények, ötletek és felfedezések felkutatásával, befogadásával, vizsgálatával és védelmével kapcsolatos feladatokat. Támogatást nyújt az Egyetemen keletkező – jogilag védhető és nem védhető – szellemi alkotások hatékony és optimális gazdasági hasznosítása, illetve a hasznosítást megvalósító vállalkozások alapításának támogatása (licencia eladás, szabadalmaztatás, spin-off cégek alapítása, üzletfejlesztési tanácsadás, jogi feladatokhoz koordinációs segítségnyújtás) területén.

E körben az IK – a feltaláló bejelentése alapján – elvégzi az újdonságkutatást és az alkotókkal közösen feltárja azon körülményeket, amelyek befolyásolják a szellemi alkotás jogi védelmét és hasznosítását, majd a felek közösen alakítják ki a megfelelő jogvédelmi és hasznosítási stratégiát.

A találmány befogadásával, oltalmazásával, hasznosításával kapcsolatos döntéseket az Egyetemi Innovációs Bizottság (EIB) hozza meg. Ha az EIB az iparjogvédelmi jogok megszerzése (fenntartása) mellett dönt, az IK elindítja a szellemi alkotás jellegétől függő iparjogvédelmi eljárást, illetve az EIB döntésének megfelelően, az alkotókkal együttműködve ellátja a hasznosítás-menedzsmenttel kapcsolatos feladatokat. Az alkotót a szellemi alkotás hasznosítása esetén – a hatályos jogszabályokkal és a vonatkozó szabályzatban foglaltakkal összhangban megállapított összegű – alkotói díj illeti meg.

A szellemi alkotás bejelentésére szolgáló Szellemi Alkotás Bejelentő Lap az Innovációs Központ honlapján elérhető, a találmány-menedzsmenttel kapcsolatos ügyintézés a tto@semmelweis.hu e-mail címen történik.

KFI-menedzsment szolgáltatások (pdf)