A Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet kutatási profilja igen széles területet foglal magába a kardiometabolikus betegségek, a gasztrointesztinális kórképek, a fájdalom pathomechnizmusának megértésétől a neurofarmakológiai és viselkedésfarmakológia kutatásokon át egészen az újonnan kutatási profilunkba vont onkofarmakológai vizsgálatokig. A kutatási projektekben a transzlációs farmakológia és a mesterséges intelligencia irányvonalai egyre hangsúlyosabbak. A kutatói közösség az utóbbi években dinamikus fejlődést mutatott, elsősorban a fiatal kutatók kutatásba vonzásával, valamint a külföldön kutatási tapasztalatot szerzett kollégák hazahívásával. A kutatási munkánk során számos akadémiai partnerrel állunk kapcsolatban, valamint a klinikai farmakológia területe is kiemelt jelentőséggel bír.

Az MTA Kiváló Kutatóhely pályázat elnyerése kapcsán kiemelendő az intézetünk folyamatos emelkedést mutató kutatási teljesítménye és ehhez kapcsolódó pályázati tevékenysége. A megfelelő kutatási féltételek biztosításával olyan körülményeket tudunk biztosítani, mely vonzóvá teszi a kutatói-oktatói pályát a fiatalok számára és azok szívesen maradnak itthon, vagy térnek vissza külföldi tanulmányút után az alma materükbe, gazdagítva a hazai tudásbázist. Az intézetünk egyik kutatócsoportja az MTA-val együttműködésben rendszerfarmakológia kutatócsoportot is működtet, mely a farmakológia új szemléletű kutatási irányát támogatja. Ennek keretében bioinfomatikai módszerek alkalmazása és elfogulatlan gyógyszercélpontok keresése válik lehetővé.

A kor kihívásainak megfelelően munkánkat a modern menedzsment szemlélet és a kutatási eredményeink ipari hasznosíthatóságának céljai is vezérlik. Ennek keretében számos kis és közép K+F vállalkozással együttműködésben dolgozunk közös projekteken, valamint végezzük a piacra juttatható termékek fejlesztését is. Az innovációs tevekénység égisze alatt a kutatóink közvetlenül vesznek részt a K+F projektekben, így dolgozunk az extracelluláris vezikula izolációs készülék fejlesztésén, mely a kardioprotektív terápiákban tud áttörést hozni. Szintén a kardiovaszkuláris betegségek gyógyítását célozzák új, mikroRNS alapú terápiák kidolgozása is. A bioinformatikai kutatások területén a gyógyszer targetek széleskörű azonosítását lehetővé tevő szoftverek, valamint a gyógyszermellékhatások kutatását szolgáló szoftverek fejlesztésén dolgozunk.

Az ipari partnerekkel zajló együttműködések az eredményes pályázati tevékenységünknek is alappilléreit képezik, így intézetünk sikerre vitte a Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program keretében 8 konzorciumi partner bevonásával zajló Nemzeti Szívprogramot. Intézetünk kutatói továbbá több VEKOP programban, fiatal kutatóink pedig UNKP pályázatokban is résztvevők. Különösen büszkék vagyunk fiatal kutatóink által elnyert HCEMM és Lendület programjainkra, mely lehetőséget biztosít új kutatási témák, mint az onkofarmakológia kutatások meghonosítására. A HCEMM program továbbá lehetőséget nyújt arra is, hogy szorosabb kooperációt alakítsunk ki külföldi kutatócsoportokkal. Idén egy teljes németországi kutatócsoport kezdi meg a munkát Intézetünkben.

Az intézet teljesítménymutatói jól tükrözik a Farmakológia és Farmakoterápiás Intézet előkelő helyét az egyetemi rangsorokban. Több vezető kutatónk van benne az első 100 kutatóban a Semmelweis egyetemi rangsorban, valamint intézetvezetőnk több évben is elnyerte a „highly cited” rangos elismerést. Kutatóink közleményei elsősorban Q1-Q2 rangsorú nemzetközi folyóiratokban jelennek meg, mely arányt szeretnénk tovább emelni és növelni a Q1 és D1-es közlemények számát. Intézetünkben évente átlagosan 2-3 PhD hallgató védi meg sikeresen, magas színvonalon disszertációját, mely arányt szintén szeretnénk növelni. Kutatóinkat ösztönözzük az ipari K+F tevékenységek folytatására a saját kutatási területükön, és a fenti tevékenységekkel kívánunk együtt haladni a XXI százas kihívásaival és lehetőségeivel.