Az IK a felsőoktatási intézmények és külső partnerek, ipari szereplők közti szorosabb együttműködés kiépítésében is segítséget nyújt. A Semmelweis Egyetem nemcsak kiszolgálja a munkaerő-piaci igényeket, hanem egyúttal olyan kompetitív tudást is teremt, melynek köszönhetően sikeresen vesz részt a tudástranszfer, tudásmegosztás és tudáshasznosítás folyamataiban. A Semmelweis Egyetem által kínált lehetőségeket és külső igényeket is figyelembe véve számos együttműködési forma létezik, melyek elősegítésében az IK segítséget nyújt. Ide tartoznak:

 • az oktatási együttműködések elősegítése (szakmai gyakorlati helyek biztosítása, gyakornoki programok, kooperatív PhD program, duális képzés…),
 • kutatás-fejlesztés területén történő együttműködések elősegítése (pl. K+F és K+F+I szerződéses megbízások, konzorciális kutatások és azok előkészítése, partnerkezelés),
 • hasznosítási-üzleti kapcsolatok erősítése,
 • valamint az ezekkel kapcsolatos egyéb jellegű együttműködések koordinálása (pl. kapcsolatteremtő rendezvények szervezése, partnerekkel történő együttműködést megelőzően tanácsadás a Semmelweis Egyetem polgárai számára).

A Tudás- és Kutatás-menedzsment folyamatok önálló tevékenységet fednek le, azonban szoros az együttműködés az IK által nyújtott pályázati és technológiatranszfer szolgáltatásokkal. Elősegítjük, hogy a tudás- és kutatás-menedzsment folyamatokban résztvevő felek közösen határozzák meg a kutatási és projektcélokat. Mivel az egyetemi és vállalati kultúra számos tulajdonságban eltér, különös figyelmet érdemes szentelni annak, hogy felmérjük az együttműködéssel járó előnyöket és kockázatokat is. Az együttműködést megelőzően a következőkre érdemes odafigyelni:

 • közös célok és kutatás jellegének meghatározása,
 • megfelelő kutatási és projektmenedzseri tapasztalattal rendelkező szakemberek kijelölése,
 • az együttműködést elősegítő források feltételeinek tüzetes átvizsgálása
 • lehetséges szellemi alkotáshoz fűződő jogok és igények feltérképezése
 • publikációs és iparjogvédelmi kérdések tisztázása (pl. publikáció vagy szabadalom),
 • megfelelő dokumentumok (pl. együttműködési megállapodások, titoktartási nyilatkozatok) előkészítése.

Az IK továbbá segítséget nyújt:

 • a partnerkeresésben (egyetemi munkatársak részére megszólítja a lehetséges külső partnert; a külső partnereket összeköti a kívánt tudással rendelkező kollégákkal és szervezeti egységekkel), akár különböző tudományterületek bevonásával
 • elősegíti, szükség esetén koordinálja az együttműködést és az ezzel kapcsolatos folyamatokat a megkereséstől, a szerződéskötésen keresztül egészen a hasznosítási stratégia meghatározásáig.

Ez a szolgáltatáscsomag egészül ki igény esetén a pályázati és iparjogvédelmi szolgáltatásokkal (tudástranszfer szolgáltatások: pl. szabadalommal kapcsolatos folyamatok, hasznosítási stratégia meghatározása, hasznosító keresése).