A Semmelweis Egyetem Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézete egy klasszikus egyetemi patológiai intézet, amit elismert háromnyelvű oktatási és diagnosztikai centrum funkciók mellett jelentős kutatási aktivitás is jellemez. Az intézet vezetése nagy hangsúlyt fektet a munkatársak (asszisztensektől a professzorokig) kiváló munkakörülményeinek és csapategységének megteremtésére, amit jól példáz a “Családbarát Intézet” cím többszöri elnyerése, ill. az évenkénti többnapos közös kirándulások remek hangulata (kép: intézeti kirándulás a Gemenci nemzeti parkban).

Az Intézet nyugat-európai standardoknak megfelelő műszerezettsége magában foglalja a szövetelőkészítés-beágyazás teljes automatizálását, hiszto- és immunhisztokémiai festő automatákat, sejttenyésztő labort, állatházat, nagyértékű metszet digitalizálókat mesterséges intelligencia alapú képanalízis állomásokkal, számítógép vezérelt szöveti multiblokk (TMA) készítő berendezést, nagykapacitású génszekvenáló műszereket, beleértve az új-generációs szekvenálási (NGS) technológiákat, 3D-bionyomtatót, kapilláris western blot berendezést, áramlási citométereket, konfokális mikroszkópot, valamint a térbeli heterogenitás feltérképezésére alkalmas Nanostring GeoMx rendszert is, ami biztosítja a színvonalas kutatások hátterét.

Az utóbbi 5 évben többek között 8 sikeres OTKA/NKFP; egy nagyléptékű, közel másfél milliárd Ft támogatottságú “Magyar onkogenom és személyre szabott daganat diagnosztika és terápia nemzeti program” című NVKP; és 3D Bionyomtató központ létrehozására százmilliós NKFIH hazai pályázati támogatást nyertünk el. Emellett a B-sejtes lymphomák minimális reziduális betegség követésének folyadék biopszás kutatására (HCEMM: Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ), valamint a GATA2-asszociált myelodysplasiás szindróma és akut leukémia modellezésére (ERA-PERMED) is többszáz milliós értékű nemzetközi támogatással rendelkezünk. Ugyancsak a hematológiai daganatok területén az Intézetben egy Lendület kutatócsoport is kiváló minősítéssel zárta kutatási programját. Emellett több munkatársunk nyerte el a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját is az elmúlt években.

Az Intézetben néhány főállású kutató és szenior patológusok munkacsoportjai orvos, biológus, gyógyszerész, és laboranalitikus munkatársak bevonásával valamint motivált technikai személyzet támogatásával számos nemzetközi szintű eredményt publikált az utóbbi 5 évben is. Intézeti munkatársak közreműködésével ez idő alatt számos D1-es és Q1-es es közlemény (pl. 3 Nature Communications, 1 Nature Genetics és 1 Nature Reviews Drug Discovery cikk) is megjelent, továbbá 20 PhD disszertáció és 3 MTA Doktora cím is megvédésre került. Kutatásaink hazai és nemzetközi együttműködésben elsősorban az onkopatológia területére fókuszálnak, amelyek közvetlen diagnosztikai-terápiás tumor biomarkerek génszintű, NGS módszerrel végzett analízisére épülő alkalmazott kutatások mellett, humán tenyésztett tumorsejtvonalakkal és állatkísérleti modellekkel támogatott funkcionális tumorpatológiai alapkutatásokat foglalnak magukba. Előbbiek főként a vérképzősrendszeri daganatok terápiás válaszkészségét, ill. rezisztenciáját befolyásoló, már ismert ill. újabb génhibák meghatározását célozzák; utóbbiak a daganatok metabolizmusára jellemző változásokra épülő, ill. elektrohipertermiával kiváltható onkoreduktív kezelések patobiológiai hátterét vizsgálják. Jelentős kutatások folynak a májdaganatok érképzési és áttétképzési tulajdonságainak feltárására, lágyrész és központi idegrendszeri daganatok kliniko-patológiai viselkedésének tanulmányozására, valamint az extracelluláris matrix daganatnövekedést befolyásoló molekuláris hátterének feltérképezésére.

Külföldi kutató partnereink USA-beli (Chicago, Stanford), brit (UCL, Barts Cancer Institute, Imperial College), svéd (Karolinska), holland (Leiden, Amstredam, Nijmegen), belga (Büsszel), német (Heidelberg, Münster, Göttingen), olasz (Bologna) és osztrák (Bécs, Innsbruck) egyetemi intézetek.  Munkatársaink a 3DHistech egyetemi “spin-off” céggel együttműködve nemzetközi szinten is jelentős szerepet játszottak digitális mikroszkópiai, patológiai alkalmazások fejlesztésében, alkalmazásában és a módszerek diagnosztikus/kutatási célú validálásában. Ugyancsak fontos együttműködéseket alakítottunk ki gyógyszerfejlesztő, ill. -gyártó cégekkel a célzott terápiás daganatdiagnosztikai prediktív markerek közös fejlesztése és hatékony meghatározása érdekében. Nagy figyelmet fordítunk az utánpótlás nevelésre/gondozásra, a fiatal kollégák, kutatók és rezidensek folyamatos továbbképzésére, rendszeres és aktív hazai és nemzetközi kongresszusi részvételük támogatására annak érdekében, hogy az eddig kialakított szakmai tudományos teljesítmény fennmaradhasson és tovább gazdagodhasson.