Betűméret: A A A

A Semmelweis Egyetem Szenátusa

A Semmelweis Egyetem döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott legfőbb önkormányzati vezető testülete a Szenátus, amelyet megilletnek a felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságai, továbbá amely az alapító okiratban meghatározottak figyelembevételével kitűzi az Egyetem képzési és kutatási feladatait, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását. A Szenátus elnöke a Semmelweis Egyetem rektora.

A Szenátus működésére vonatkozó részletszabályozásokat a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

RS47987_KA-20160428-IMG_2256-scr_szenatus_20160428

A Szenátus összetétele

Név
Titulus
Szervezeti egység
Dr. Szél Ágoston rektor, egyetemi tanár, az MTA doktora, igazgató Rektori Titkárság, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
Dr. Szász Károly kancellár Kancellári Titkárság
Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes, egyetemi tanár Rektorhelyettesek Titkársága; I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes, egyetemi tanár, az MTA doktora, intézetvezető Rektorhelyettesek Titkársága; Gyógyszerhatástani Intézet
Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, egyetemi tanár, igazgató Rektorhelyettesek Titkársága; Fogpótlástani Klinika
Dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettes, egyetemi tanár, igazgató Rektorhelyettesek Titkársága;  Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Dr. Tímár József a Doktori Tanács elnöke, egyetemi tanár, igazgató Doktori Iskola, II. Sz. Patológiai Intézet
Dr. Hunyady László dékán, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, igazgató Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal; Élettani Intézet
Dr. Tretter László egyetemi tanár, igazgató, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Biokémiai Intézet
Dr. Masszi Tamás egyetemi tanár, igazgató, dékánhelyettes Általános Orvostudományi Kar, III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Bereczki Dániel egyetemi tanár, igazgató, dékánhelyettes Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika
Dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán, egyetemi tanár, az MTA doktora igazgatóhelyettes Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Klinika
Dr. Buzás Edit egyetemi tanár, igazgató Általános Orvostudományi Kar, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Dr. Vingender István főiskolai tanár, oktatási dékánhelyettes Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal, Alapozó Egészségtudományi Intézet
Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella főiskolai tanár, dékánhelyettes Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
Dr. Gerber Gábor dékán, egyetemi docens, igazgató Fogorvostudományi Kar, Anatómiai Intézet
Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető Fogorvostudományi Kar, Orális Diagnosztikai Tanszék
Dr. Bartha Károly egyetemi docens, dékánhelyettes Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Klinika
Dr. Noszál Béla egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora, igazgatóhelyettes Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerészi Kémiai Intézet
Dr. Zelkó Romána dékán, egyetemi tanár, az MTA doktora, igazgató Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet
Dr. Antal István egyetemi docens, dékánhelyettes Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerészeti Intézet
Dr. Sinkó Eszter mb. gazdasági dékánhelyettes, igazgatóhelyettes Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Gaál Péter dékán, egyetemi docens Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Szócska Miklós stratégiai dékánhelyettes, 
igazgató, rektori megbízott, 
egyetemi docens 
Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Digitális Egészségtudományi Intézet
Budai Marcell egyetemi hallgató, HÖK elnök Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Báthori Gergő egyetemi hallgató  Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Erdősi Viktor  egyetemi hallgató Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Kovács Réka Sára  egyetemi hallgató Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Kósa László egyetemi hallgató Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Dr. Szanyi Szilárd  egyetemi hallgató Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Caner Turan egyetemi hallgató Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Dr. Szabó Bence Tamás doktorandusz, Doktorandusz Önkormányzat elnök Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Bognár Krisztina főnővér, a KAT elnöke Közalkalmazotti Tanács, Általános Orvostudományi Kar, Urológiai Klinika
Bárkovits Imréné alelnök Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség
Dr. Berki Zoltán a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség elnöke Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség
Dr. Weltner János főorvos Közalkalmazotti Tanács, Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség, Általános Orvostudományi Kar, I. Sz. Sebészeti Klinika

Meghívottak  

Név
Titulus
Szervezeti egység
Dr. Kovács Zsolt jogi és igazgatási főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna gazdasági főigazgató Gazdasági Főigazgatóság
Dr. Reichert Péter emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság
Boros András műszaki főigazgató Műszaki Főigazgatóság
Dr. Valent Sándor  orvos-főigazgató Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Főigazgatóság
Riesz Istvánné ellenőrzési igazgató Ellenőrzési Igazgatóság
Dr. Török Levente mb. igazgató Jogi Igazgatóság
Dr. Karádi István egyetemi tanár, igazgató, az orvostudomány doktora, az MTA levelező tagja Általános Orvostudományi Kar, III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Thomas Winkler német nyelvű képzésben résztvevő hallgatók képviselője Deutschsprachige Studentenvertretung Semmelweis (DSVS)
Szeles András angol nyelvű képzésben résztvevő hallgatók képviselője International Student Association of Semmelweis (ISAS)
Kovács Eszter igazgató Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
Dr. Pop Marcel igazgató Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Márton Emőke rektori titkárságvezető Rektori Titkárság
Balogh András igazgató Innovációs Igazgatóság
Dr. Mócsai Attila egyetemi tanár, mb. igazgató Külföldi Hallgatók Titkársága