Önéletrajz

Munkatapasztalat

2019 –  Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet – Egyetemi adjunktus
– Oktatás, kutatás, publikációs tevékenység orvosi szociológia tárgyban, Magyar és angol nyelven
– Tananyag és kurzusfejlesztés
– Szakdolgozati és TDK témavezetés
– Adatelemzés, adatbányászat, adatvizualizáció

2018 – 2019    Oktatási Hivatal, Felsőoktatási Elemzési Főosztály
Kutató – szakértő az Adminisztratív Adatintegráció szakmai vezető
– Adatbázis, adattárház specifikáció, és kapcsolódó folyamatok kidolgozása
– Folyamatos konzultáció és együttműködés a különböző szereplőkkel (adatgazdák, informatikai fejlesztők, szakpolitika, jogászok)
– Adatvizualizáció és data-dashboard fejlesztés
– Adatbányászat, adatelemzés

2016 –  2019    Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)
Egészséges Budapest Program – Szakértő, szakértői munkacsoport tag
– Egészségügyi munkaerővel kapcsolatos szakpolitikai ajánlások kidolgozása
– Kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel (kamarák) és intézményekkel
– Az elérhető adatok elemzése, vizualizációja, adatbányászat

Munkahely:     Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ

2013 – 2017    Egyetemi adjunktus
– Kvantitatív kutatói feladatok, statisztikai adatelemzés, modellezés kutatási tanácsadás, adatbányászat, adatszolgáltatókkal való tárgyalás, egyeztetés
– Kutatások megvalósítása hazai és nemzetközi kutatási programokban – tárgyalás, folyamatos együttműködés a partnerszervezetekkel, kutatás megvalósítása, elemzés, publikáció, prezentáció
– Informatikai fejlesztés támogatása – specifikáció, tesztelés, működtetés, adatbázis-tervezés, adatvizualizáció tervezése
– Projekt-előkészítés – pályázatok szakmai anyagának összeállítása
– Projektmenedzsment, projektmegvalósítás
– Kutatásvezetői tevékenység
– Tanácsadói tevékenység
– Oktatás – előadások és gyakorlatok (egyetemisták, és rezidens orvosok számára)
– Tananyagfejlesztés – tananyagok kidolgozása a célcsoport tudásának és igényeinek figyelembevételével

2009 – 2013    Egyetemi tanársegéd

2007 – 2009    Junior szakmai munkatárs

2012 – 2014    Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal. Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring projekt – szakértő
– Adattárház specifikáció és a kapcsolódó folyamatok kidolgozása
– Adatok alapján egészségügyi életpályamodell-koncepció fejlesztése
– Folyamatos együttműködés az informatikai fejlesztő csapattal, megrendelői igények közvetítése

2006 –             Független kutató, tanácsadó – egyedi megbízások alapján (jelenleg is)
– Kvantitatív kutatói feladatok, statisztikai adatelemzés, adatvizualizáció, kutatási tanácsadás, projektmenedzsment
– Oktatás
– Informatikai fejlesztés támogatása – specifikáció, tesztelés, működtetés, adatbázistervezés, adatvizualizáció tervezése

2004                NRC Piackutató Kft.
Piackutatási gyakornok

 

Legfőbb szakmai eredmények

2018 –             A Diplomás Pályakövetési Rendszer, Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése modul megújítása, az adatok adattárház rendszerű adatbázisban tárolása, és a hozzá kapcsolódó folyamatok és elemzések kialakítása.

2015 – 2017    Egészségügyi adatok másodlagos használatával kapcsolatos szakértői, tanácsadói munka Európai Uniós szinten (Joint Action to Support eHealth Network projektben)

2013 –             Számos egészségügyi, egészségpolitikai (bigdata) adatelemzési munkában (nem feltétlenül projekthez kapcsolódóan) – üzleti, megrendelői igények közvetítése, tárgyalás az adatszolgáltatókkal, adatgazda szervezetekkel, adatok összekapcsolása, elemzés, prezentáció

2013 – 2016    European Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting projekt – nemzeti egészségügyi humánerőforrás adatgyűjtési rendszerek felülvizsgálata, adatkategóriák és folyamatok értelmezése, ezzel kapcsolatos elemzés, publikáció tanácsadói munka.

2012 – 2014    Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring Rendszer – adattárház specifikáció, sikeres közvetítő szerep a megrendelői és a fejlesztői oldal között, riporting rendszer specifikációja (jogosultságokkal együtt), tárgyalás az adatgazdákkal, együttműködések kialakítása, a megvalósítás és a felmerülő kérdések felsővezetők felé történő prezentációja

2010 – 2012    Egészségügyi Humánerőforrás Clearing House pilot – adattárház specifikációja, üzleti igények megértése és közvetítése a projekt tagok felé, adatgazdákkal együttműködések kialakítása, adatelemzés, prezentáció

2010 –             Semmelweis Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszerének kialakítása. működtetése, folyamatos fejlesztése

2009 – 2011    Health PROMeTHEUS projekben európai adatgyűjtő rendszer kidolgozása, működtetése, eredmények elemzése, publikálása

2008 —            Számos statisztikai és adatelemzési tréning tananyagának összeállítása, oktatása (különböző szinteken a kezdőtől a haladóig)

 

Képzettség

2016 – 2018    Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar – Üzleti adatelemző / Data Science

2008 – 2013    Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Ph.D. tanulmányok Egészségtudományok témában.

2001 – 2006    Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Szociológia szak – kommunikáció és média szakirány

 

Egyéb képzettség

2018    SQL ismerek (Oktatási Hivatal – belső képzés)

2016    Tárgyalástechnika Harvardi alapokon – tréning

2016    Python – Codecademy.com, online Python programozás kurzus

2015    Python beginner – DataCamp, online Python programozás kurzus

2015    The Data Scientist’s toolbox – Johns Hopkins University, online kurzus

2015                Projektmenedzsment módszertani tréning

2013                Semmelweis Egyetem E-learning képzők képzése tanfolyam (e-learning tananyagfejlesztés, és online eszközök az oktatásban)

2010                Semmelweis Egyetem – Pedagógiai tanfolyam

2003 – 2006    Eötvös Loránd Tudományegyetem – Társadalom­tudományi Szakkollégium (alapító tag)

 

Külföldi tapasztalat

2019 – Co-chair – European Expert Group on Graduate Tracking, Taskforce on the pilot exchanging data on migrant graduates

2018 – Advisory board member (tanácsadó testületi tag) – Eurograduate, az európai diplomás pályakövetési rendszer kidolgozását célzó projektben

2009    Egy hónap a WHO European Observatory on Health Systems and Policies intézetnél Brüsszelben. A tartózkodás célja a Health PROMeTHEUS projekt menedzsmentjében való részvel és szorosabb kutatási együttműködési kialakítása a partnerekkel.

2008    Egyhetes tanulmányút és statisztikai tréning – Assessment of the impact of health financing reform on financial prtection and equity in finance and service delivery in Hungary projekt keretében a WHO Barcelonai irodájában

 

Egyéb tapasztalat

2013    Részvétel a Prezi.com magyarországi / magyar nyelvi lokalizációjának elkészítésében (angolról magyarra fordítás online környezetben)

 

Személyes erősségeim

Statisztikai, kvantitatív, adatelemzési érdeklődés és tapasztalat
Erős informatikai és adatbázis alapok – szót tudok érteni a fejlesztőkkel és a „megrendelővel” egyaránt
Probléma, megoldásközpontú/megoldáskereső megközelítés
Nemzetközi tapasztalatok
Csapatjátékos, együttműködések kialakítása, működtetése
Fejlődőképesség és folyamatos fejlődésre való igény

 

Nyelvtudás

Angol              Középfokú C tipusú nyelvvizsga (2002.), tárgyalási szintű szóbeli és írásbeli nyelvtudás

 

Számítógépes ismeretek

MS Office alkalmazások (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
Prezi
SPSS/IBM Statistics – statisztikai adatelemző szoftver, professzionális felhasználó
Adabányászati ismeretek – Rapidminer, Microsoft Azure ML studio
Adatvizualizációs és BI megoldások – Tableau, PowerBI
Lotus Notes
SQL
Python alapismeretek

 

Oktatási tapasztalat

2018 –  Statisztika és Gazdasági Matematika – kurzusvezető és oktató, Egészségügyi szervező egészségturizmus szakirányon BSc szakos hallgatóknak

2016 – 2017    magyar és angol nyelvű előadások és gyakorlatok Egészségügyi menedzsment témakörből angol nyelvű képzésben résztvevő hallgatóknak

2013    Egészsügyi Menedzsment BSc hallgatók számára: e-learning tananyagfejlesztés (e-book szerkesztés, fejezetek megírása, e-learning tananyagok elkészítése, online oktatási segédanyagok készítése)

2009 – 2018    Egészségügyi Menedzsment tantárgy oktató és tantárgyfelelős, Egészségügyi Ügyvitelszervező hallgatók képzésében

2007 –  Adatelemzés / SPSS Oktatás többféle szinten (kezdőtől a professzionális szintig), különböző intézményeken egyedi felkérések alapján

2007    Menedzsment alapjai és humánerőforrás menedzsment tantárgyak oktatása (többféle hallgatói célcsoportnak)

2005 – 2006    Bevezetés a kvantitatív adatelemzésbe – szeminárium szociológus­halllgatóknak

2005 – 2007    SPSS Műhelytitkok – szeminárium társadalomtudományi szakkollégistáknak

Publikáció

A teljes publikációs lista megtalálható az MTMT adatbázisában. (itt)