Betűméret: A A A

Orvosi Humán Tudományok kutatócsoport

 Orvosi Humán Tudományok kutatócsoport

Vezető :  Dr. Lázár Imre

Dr. Túry Ferenc

Dr. Zsinkó-Szabó Zoltán

Dr. Zana Ágnes

Dr. Péter Orsolya

Célja az a magatartástudományi területen oktatott orvosi társadalom és bölcsésztudományok határainak kiterjesztése, interdiszciplináris kutatások és együttműködések  kezdeményezése, kutatásmanagementje, illetve az e téren folyó kutatások számára nyilvános fórum biztosítása, illetve az eredmények medikusképzésbe való beillesztésének kidolgozása.

A kutatócsoport tevékenységének szerves részét képezi a nemzetközi hálózatok (SC&H Network, CEESBM) keretében való tevékenység (nyári egyetemek, konferenciák, folyóirat szerkesztés).

Fontos feladatnak tartjuk a már „bevett” magatartástudományi humántudományok mellett új területek bevonását (orvosi szemiotika, kognitív és reprezentációelmélet, döntéselmélet. kritikai kultúratudomány, médiatanulmányok, filmelmélet, színháztudomány, művészezettel kapcsolatos pedagógiai, elméleti és terápiás kérdések, vallástudomány, környezettudomány) és azok egészségtudományi illetve orvosi vonatkozású kutatását az orvosi antropológia, bioetika és az orvosi kommunikáció kontextusában, különös tekintettel a holisztikus, biopszichoszocio-spirituális paradigma megújító szempontjaira.

Futó kutatási terület:

A Ferreri életmű értelmezése, feldolgozása, magatartástudományi vonatkozásainak vizsgálata

Az orvosi pluralizmus keretében a spirituális  és vallási jelenségek vizsgálata

Szervezeti egészségtudományi kutatások

Fürdőkultúra és egészség

Tervezett együttműködés a MTA Néprajzi kutatócsoportjával (Juhász Katalin)

A Corvinus Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék (Dr Gulácsi László)

A brandenburgi Viadrina Egyetemmel való együttműködés.

Együttműködés Károli Gáspár Református Egyetem Komm. és Társtud. Intézetével, és Művészettudományi Intézetével

való együttműködés.

Környezetantropológiai kutatások: Durham-i Egyetemmel való együttműködés előkészítése

Részvétel a SPES, a CESSBM és az EASA SC&H network munkájában

 

Lázár Imre:

Környezet és emberkép  ed. Lázár Imre Patrocinium kiadó 2011

Orvos Antropológia eds Lázár Imre, Pikó Bettina  Medicína, Budapest

Zsinkó-Szabó Z., Lázár I., Túry F.: A test gyarmatosítása – a civilizáció vadhajtásai. Lege Artis Medicinae 22:234-240,

ZsinkóSzabó, Z.: (2013) Medical Rituals and Media Rituals. KOME: An International Journal of Pure Communication Inquiry, Vol1 Issue 2, pp. 64-80.