A részleg munkatársai

Vezető: Dr. Kegye Adrienne

Munkatársak:

Dr. Birkás Emma, Dr. Czeglédi Edit (oktatási felelős), Dr. Lajtai László, Dr. Salavecz Gyöngyvér, Süle Judit, Dr. Szalárdy Orsolya, Dr. Szumska Irena, Dr. Szalai Tamás Dömötör, Dr. Ujma Péter

A részleg munkatársai oktatják magyar nyelven az orvosi pszichológiát, és részt vesznek a tantárgy angol és német nyelvű oktatásában is. A tárgy oktatásának célja azoknak a gyakorlati pszichológiai ismereteknek az átadása, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapi betegellátás során. Ide tartozik számos pszichológiai tünet felismerése és megfelelő értékelése, különös tekintettel az akut orvosi beavatkozást igénylő tünetekre, ide tartoznak azok a készségek is, amelyek nélkülözhetetlenek a krónikus betegek gondozásában és végül ide tartoznak az orvoslás azon speciális, nehéz helyzetei, amelyekben kitüntetett szerepe van pszichológiai folyamatoknak.

Oktatott tárgyak

Kötelező tárgyak:
Orvosi pszichológia