Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola
Magatartástudomány Program

Végzett PhD hallgatók
1996-2023

 Hallgató Témavezető Téma Időpont

doktori védések 1996-ban

Zonda Tamás Dr. Kopp Mária Az öngyilkosság pszichoszociális háttértényezői a magyar népesség körében 1996.

doktori védések 1998-ban

Buda Béla Dr. Kolozsi Béla A pszichoterápia a közvetlen kommunikáció rendszerében 1998.
Pikó Bettina Dr. Kopp Mária Fiatalok pszichoszociális egészségének és rizikómagatartásának vizsgálata a fizikai aktivitási magatartás és a társas támogatás tükrében 1998.

doktori védések 2001-ben

Nagy Emese Dr. Molnár Péter A korai kötődés onto- és filogenetikus interdiszciplináris elemzése 2001.02.27

doktori védések 2003-ban

Bábel B. Tamás Dr. Kopp Mária Premotoros zavarok idegsebészeti kezelése. A Tourette szindróma és a kényszerbetegség funkcionális idegsebészeti kezelésének klinikai vizsgálata 2003.06.25
Stauder Adrienne Dr. Kopp Mária Pszichoszociális tényezők allergiás betegségekben 2003.10.16.
Réthelyi János Dr. Kopp Mária Krónikus fájdalom-problémák és a depressziós tünetegyüttes kapcsolatának epidemiológiai és klinikai vizsgálata 2003.12.09.

doktori védések 2004-ben

Gyarmathy V. Anna Dr. Molnár László Legális és illegális szerek használata, nemi aktivitás és AIDS oktatás magyar középiskolások körében 2004.01.21.
Resch Mária Dr. Kopp Mária A táplálkozási magatartás zavarainak nőgyógyászati pszichoszomatikája 2004.04.07.
Tóth Erika Dr. Molnár Péter Íz- és szagingerek EEG-hatásainak vizsgálata anorexia nervosában 2004.07.19.
Majercsik Eszter Dr. Kopp Mária Idősek a mában; Geriátriai szociopszicholó-giai vizsgálat, az életminőség javításának lehetőségei 2004.10.08.

doktori védések 2005-ben

Szebik Imre Dr. Kopp Mária A génterápiás technikák klinikai alkalmazásának etikai kérdései 2005.02.10.
Molnár Miklós Zsolt Dr. Mucsi István Krónikus veseelégtelen betegek életminőségét meghatározó tényezők: alvászavarok és vér-szegénység 2005.04.20.
Csoboth Csilla Dr. Kopp Mária A magyar nők lelki egészségét befolyásoló pszichoszociális tényezők, ezek változásai az élet során 2005.05.13.
Szumska Irena Dr. Kopp Mária Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal 2005.05.19.
Novák Márta Dr. Kopp Mária Alvászavarok és életminőség 2005.05.24.
Kapocsi Erzsébet Dr. Kovács József Orvosi hivatás és hivatásetika a XX.-XXI. században 2005.06.23.

doktori védések 2006-ban

Elő Gábor Dr. Kovács József Életvégi döntések az intenzív terápiában – az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai 2006.05.30.
Barótfi Szabolcs Dr. Mucsi István Krónikus vesebetegek életminőségének vizsgálata 2006.06.15.
Purebl György Dr. Kopp Mária Nemi különbségek a depressziós tünetegyüttesben és a depressziós tünetek által hordozott kardiovaszkuláris kockázatban 2006.06.28.

doktori védések 2007-ben

Birkás Emma Dr. Gervai Judit A D4 dopamin receptor és a katekol-O-metil-transzferáz gének polimorfizmusának hatása a figyelmi rendszerek működésére gyermekkorban 2007.02.27.
Szántó Zsuzsanna Dr. Molnár László Az egészséggel kapcsolatos életstílus: beteg-viselkedés és egészségviselkedés 2007.03.09.
Baranyai Réka Dr. Kopp Mária Az iszkémiás szívbetegség bio-pszicho-szociális és magatartási háttértényezői 2007.05.09.
Balog Piroska Dr. Hajnal Ágnes Házastársi stressz és a szív- érrendszeri sérülékenység 2007.05.16.

doktori védések 2008-ban

Szócska Miklós Dr. Kopp Mária Fenntartható változtatások vezetésének felté-telei magyar egészségügyi szervezetekben 2008.12.17.

doktori védések 2009-ben

Ádám Szilvia Dr. Kopp Mária A munkahely-család konfliktus prevalenciája, prediktorai és lehetséges hatása az orvosnők és férfi orvosok egészségi állapotára és élet-minőségére Magyarországon 2009.04.30.
Vámos Eszter Panna Dr. Mucsi István Az életminőség és egyes pszicho-szociális tényezők szerepe krónikus veseelégtelen betegek kezelése során 2009.04.30.
Torzsa Péter Dr. Mucsi István Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban 2009.05.07.
Susánszky Éva Dr. Hajnal Ágnes A magyar fiatalok életminőségének alakulása az elmúlt két évtizedben 2009.06.25.
Győrffy Zsuzsa Dr. Kopp Mária Morbiditás és stressztényezők a magyarországi orvosnők körében 2009.06.30.
Kalmár Sándor Dr. Kopp Mária Az önpusztító magatartás következményei különös tekintettel az öngyilkosságra és annak megelőzési lehetőségeire. Bács-Kiskun megye 1995-2006 2009.07.20.
Tari-Keresztes Noémi Dr. Pikó Bettina Fiatalok szabadidős fizikai aktivitásának magatartástudományi vizsgálata 2009.09.08.
Konkolÿ Thege Barna Dr. Kopp Mária A logoterápia és egzisztencia-analízis egy egészséglélektani vetülete: az élet értelmessége és a dohányzás közti kapcsolat 2009.12.14.
Tóthné Zana Ágnes Dr. Hegedűs Katalin A halálkép alakulása és változása Magyar-országon, a korosztályos értékítéletkülönbségek és a lehetséges mérési módszerek vizsgálata. Tabu-e még a halál? 2009.12.15.

doktori védések 2010-ben

Gábor Katalin Dr. Kovács József A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban 2010.03.22.
Szentkirályi András Dr. Novák Márta A nyugtalan láb szindróma jelentősége krónikus vesebetegek körében 2010.03.22.
Dégi László Csaba Dr. Túry Ferenc A daganatos betegségek pszichoszocális vetületeinek vizsgálata 2010.04.29.
Harmat László Dr. Bódizs Róbert A zene terápiás hatásainak vizsgálata az alvásproblémák és a szorongás csökkentésében 2010.05.13.
Martos Tamás Dr. Kopp Mária Életcélok és lelki egészség a magyar társadalomban 2010.05.17.
Pluhár Zsuzsanna Dr. Pikó Bettina A hely és a környezet jelentősége városi iskolás gyermekek egészségtudatosságában és betegségképében 2010.06.15.
Lázár Alpár Sándor Dr. Bódizs Róbert Az autizmus spektrumzavar alvásélettani korrelátumai 2010.06.30
Szeifert Lilla Dr. Novák Márta Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében 2010.10.12.

doktori védések 2011-ben

Kovács Ágnes Zsófia Dr. Novák Márta Krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek egészséggel kapcsolatos életminőségét befolyásoló tényezők 2011.03.23.
Tandari-Kovács Mariann Dr. Hegedűs Katalin Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében 2011.05.02.
Salavecz Gyöngyvér Dr. Stauder Adrienne A munkahelyi stressz és az egészség össze-függései hazai és nemzetközi viszonylatban 2011.06.23.
Zubek László Dr. Kovács József Életvégi döntések az intenzív terápiában – az önrendelkezés és a kezeléskorlátozás etikai és jogi vonatkozásai 2011.09.28
Vargáné Molnár Márta Dr. Novák Márta Életminőséggel és pszichoszociális helyzettel összefüggést mutató tényezők vesetranszplantált gyermekek és felnőttek körében 2011.10.20.
Brassai László Dr. Pikó Bettina Az élet értelmessége mint az egészségmagatartás védőfaktora serdülőkorban 2011.10.25.
Czira Mária Eszter Dr. Novák Márta A malnutríció-gyulladás komplex szindróma felmérése, valamint kapcsolata a depresszív tünetekkel és a halálozással vesetranszplantált betegek körében 2011.11.03.

doktori védések 2012-ben

Smudla Anikó Dr. Hegedűs Katalin A cadaver donáció pszichológiai hatásai és a hozzátartozókkal folytatott kommunikáció fejlesztésének lehetőségei 2012.09.10.
Kovács Eszter Dr. Pikó Bettina A tradicionális szociokulturális védőfaktorok szerepe a fiatalkori problémaviselkedésben 2012.12.03.

doktori védések 2013-ban

Pilling János Dr. Kopp Mária A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra 2013.03.21.
Girasek Edmond Dr. Gaál Péter Rezidens orvosok szakterületválasztási és vidéki munkavállalási motivációi 2013.06.05.
Babusa Bernadett Dr. Túry Ferenc Muscle dysmorphia in Hungarian risk populations 2013.06.05.
Szabó Gábor Dr. Balog Piroska Az életesemények pszichoszociális összefüggései és a krónikus betegségekkel való kapcsolata 2013.06.26.
Molnárné Fornádi Katalin Dr. Novák Márta A gyulladás és az alvászavarok összefüggései vesetranszplantált betegek körében 2013.08.05.

doktori védések 2014-ben

Vajer Péter Dr. Stauder Adrienne Dohányzásról leszokás támogatás módszerei és a leszokás sikerességét befolyásoló tényezők 2014.05.06.

doktori védések 2015-ben

Varga Márta Dr. Túry Ferenc Az orthorexia nervosa korrelátumai, különös tekintettel az evészavarokra és a kényszeres tünetekre 2015.01.27.
Turányi Csilla Zita Dr. Mucsi István Alvászavarokkal kapcsolatot mutató környezeti és biológiai tényezők vizsgálata 2015.09.16.
Zsinkó-Szabó Zoltán Dr. Lázár Imre Beavatási jelenségek az orvossá válás során 2015.10.01.
Bencsik Beáta Dr. Stauder Adrienne Fülzúgás és életminőség – a Tinnitus Handicap Inventory validálása és az akusztikus CRR – neuromodulációs kezelés alkalmazása krónikus szubjektív fülzúgásban szenvedők esetében 2015.12.07.

doktori védések 2016-ban

Bodóné Rafael Beatrix Dr. Balog Piroska Pszichés tényezők szerepe az iszkémiás szívbetegségekben 2016.03.31
Tóth Mónika Ditta Dr. Purebl György, Dr. Stauder Adrienne Az öngyilkossági kísérletezés pszichoszociális háttértényezőinek vizsgálata 2016.06.01.
Ujma Przemyslaw Péter Dr. Bódizs Róbert Individual Characteristics of the Sleep Electroencephalogram as Markers of Intelligence – Effects in a Broad Age and Intelligence Range 2016.06.21.
Sándor Piroska Dr. Bódizs Róbert Formal and Content Related Characteristics of Dreaming and their Association with Cognitive and Emotional Development amongst 4-8 Year-old Children 2016.09.30.
Szabó Kornélia Dr. Szumska Irena Sociocultural aspects of eating disorders (The potential interaction between media exposure and eating disorders related symptomatology) 2016.11.02.

doktori védések 2017-ben

Varga Szabolcs Dr. Pikó Bettina Szociális és pszichológiai tényezők szerepe a középiskolások dohányzásában és alkoholfogyasztásában 2017.04.13.
Mihály Sándor Dr. Kovács József Donációs aktivitás és donációs attitűd egymásra gyakorolt hatásai magyarországi intenzív osztályokon 2017.10.20.

doktori védések 2018-ban

Kovács Istvánné Rónai Katalin Zsuzsanna Dr. Novák Márta Szubjektív és objektív paraméterek vizsgálata vesetranszplantált betegek körében 2018.01.30.
Szakáts Ildikó Tünde Dr. Purebl György Szárazszem-betegség és a pszichés tényezők összefüggéseinek vizsgálata 2018.03.13.
Barcs Gábor Dr. Szűcs Anna A gyógyszeres kezelés optimalizálásának lehetőségei nehezen kezelhető felnőttkori parciális epilepsziában 2018.03.19.
Kohlné Papp Ildikó Dr. Túry Ferenc, Dr. Perczel Forintos Dóra Az obezitás pszichológiai jellemzői: szociokulturális hatások, a testsúlycsökkentés és súlymegtartás pszichoterápiás lehetőségei 2018.06.26.
Szentes Annamária Dr. Török Szabolcs / Dr. Túry Ferenc Gyermek-onkopszichológiai rehabilitáció 2018.12.07.

doktori védések 2019-ben

Lakatos Enikő Dr. Balog Piroska A stressz és a reprodukciós nehézségek, meddőség összefüggései 2019.04.04.
Szalai Tamás Dömötör Dr. Túry Ferenc A kötődés szerepének vizsgálata evészavarokban. Komplex modellezés és terápiás implikációk. 2019.06.28.

doktori védések 2020-ban

Zörgő Szilvia Dr. Zana Ágnes A terápiaválasztás szociokulturális tényezői – a komplementer és alternatív medicina használatának körülményei magyar betegek körében 2020.05.22.

doktori védések 2021-ben

Dr. Pálfiné Dr. Kegye Adrienne Dr. Hegedűs Katalin Súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelki állapota 2021.05.31.
Dr. Major János Dr. Ádám Szilvia Krónikus hasi fájdalom epidemiológiája gyermekekben 2021.10.26.
Bóna Enikő Dr. Túry Ferenc Orthorexia nervosa a fitneszközösségben 2021.12.20.

doktori védések 2022-ben

Sándor Imola Ibolya

Dr. Győrffy Zsuzsa

A bonctermi gyakorlatok szerepe az orvostanhallgatók pályaszocializációjában

2022.01.27.

Lengyel Ingrid

Dr. Kovács József

A betegfelvilágosítás mint betegjog az alapellátásban

2022.03.03.

Zsák Éva

Dr. Hegedűs Katalin

A perinatális veszteségek és intrauterin magzati halálozások aktuális szakmai  gyakorlatának, valamint a szakemberekre gyakorolt hatásainak vizsgálata

2022.03.07.

Tóth-Vajna Gergely dr.

Dr. Balog Piroska

Az alsóvégtagi perifériás érbetegség pszichoszomatikus aspektusainak vizsgálata országos véletlenszerű mintavétel alapján

2022.06.24.

Szél Zsuzsanna dr.

Dr. Győrffy Zsuzsa

A kisebbségi stressz kérdése a magyarországi orvosok és orvostanhallgatók körében

2022.09.06.

Dukay-Szabó Szilvia

Dr. Túry Ferenc

Az evészavarok és a terhesség összefüggései

2022.10.03.

 

doktori védések 2023-ban

Földesi Enikő

Dr. Hegedűs Katalin

Az orvosi kommunikáció sajátosságai a palliációra történő áttérés kapcsán a gyermekonkológia területén

2023.07.18.

Simoncsics Eszter

Dr. Stauder Adrienne

Attitűdök és a kognitív megközelítés szerepe a krónikus deréktáji fájdalomban

2023.08.29.

Dr. Papp Anikó

 

Dr. Szűcs Anna

Az alvás szerkezetének vizsgálata, és a kognitív teljesítménnyel való összefüggései Parkinson-kórban

2023.09.12.