Önéletrajz

Személyi adatok

dr. Zana Ágnes

1972.01.04. Szeged

Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Tel/fax: 210-29-55

E-mail: zana [PONT] agnes [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

 

Képzettség

1990  – gimnáziumi érettségi – Szent István Gimnázium, Budapest

1995 – 2000 – Kulturális antropológus bölcsész, kutató, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék

2004 – 2009 – Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, 4/2. Doktori program, klinikai pszichológia Ph.D.

2005 – Life Skills – Williams életkészségek tréning, facilitátor képző kurzus, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet – Selye János Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság

2005 – Hospice alaptanfolyam, Egészségügyi Továbbképző Intézet

2014 – Családterápiás képzés, családi tanácsadó

 

Tanulmányutak:

2007 – Hospice és palliatív terápiás ellátás tanulmányozása az Egyesült Államokban, Akron, Ohio, Summa Health Care System

2010, 2011, 2013 – Train the trainer workshop, Bécs, Kardinal König Haus

 

Nyelvismeret

Orosz alapfok

Angol középfok

 

Munkahelyek

1996 – 2001 – A Néprajzi Múzeum nemzetiségi és ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvényeinek, sajtótájékoztatóinak előkészítésében és lebonyolításában, kiadványainak szerkesztésében vettem részt.

2004 – 2006 – A Károly Róbert Főiskola Gazdasági és Vállalkozási Marketing Tanszékén az etika tantárgy szakfelelőse voltam, a Humán Erőforrás Menedzsment szakon etikát tanítottam.

2004 – A Magyar Hospice – Palliatív Egyesület tagjaként önkéntes munkát végzek, projektvezetőként működöm közre az egyesület projektjeiben.

2004 – 2009 – A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében Ph.D. munkát végeztem.

2004 – A Magatartástudományi Intézetben működő Tanatológia kutatócsoportban dolgozom.

2005 – 2012 – A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület Palliative Care Newsletter című online hírlevelét szerkesztettem.

2007 – 2008 – A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, Nevelés- és Társadalomtudományi tanszékén külsős oktatóként etikát tanítottam.

2007 – 2009 – A Közép-Kelet Európai Magatartásorvoslási Társulás (CEESBM) rendes tagjaként az elnök munkáját segítettem, a társaság online hírlevelét szerkesztettem.

2008 – A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében egyetemi tanársegédként dolgozom.

2011 – A Gondoskodás 2000. Otthonápolási és Hospice Szolgálatnál a hospice betegek pszichoszociális ellátását végzem.

2013 – A Semmelweis Egyetem Etikai Bizottságának tagjaként tevékenykedem.

2014 – A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület vezetőségi tagja, majd alelnöke lettem.

 

 

Oktatás

2004 – 2006 – A Károly Róbert Főiskola Gazdasági és Vállalkozási Marketing Tanszékén az etika tantárgy szakfelelőse voltam, a Humán Erőforrás Menedzsment szakon etikát tanítottam.

2007 – 2008 – A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, Nevelés- és Társadalomtudományi tanszékén külsős oktatóként etikát tanítottam.

2008 – A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében a Bioetika és az Orvosi antropológia csoport tagjaként részt veszek az orvostanhallgatók orvosi etika (három karon, angol és magyar nyelven) és orvosi antropológia oktatásában, orvosi antropológiából 2008-2012 között oktatási felelősként. Előadásokat tartok Tanatológia, Orvosi szociológia és Gender kurzusokon.

2009 – Az Egészségügyi Továbbképző Intézet (GYEMSZI-ETI) Hospice alaptanfolyamán és Hospice szakápoló és koordinátor képzéseiben oktatok, kommunikációs, pszichoonkológiai és stresszkezelő tréningeket tartok.

2009 – 2012 – Az Arany Alkony Oktatási Központ gerontológiai képzéseiben oktattam.

2009 – A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán elindult Halál, kultúra, orvosi antropológia kurzusom.

2011 – A Tájékoztatás és beleegyezés a mindennapi betegellátásban – etikai és jogi szempontok c. CME továbbképzésen állandó előadóként veszek részt.

2013 – Szakdolgozati témavezetés Állat Asszisztált Aktivitás és rehabilitáció – témában.

2013 – Az SE ÁOK rezidens törzsképzésben előadásokat tartok.

2013 – Az Orvosi antropológia csoport CME továbbképzését szervezem és vezetem.

2013 – Hospice-önkéntes képzés szervezése és vezetése.

2014 – SE Fogorvostudományi Karán a Gyógyítás kultúrája c. kurzust szervezem és vezetem.

2014 – Megalakult Biomedicina és alternatív gyógyítás munkacsoportom.

2015 – ELTE Szaktanácsadó pszichológus képzés – halál, haldoklás, gyász témakör előadása.

 

Kutatási terület

Pszichológia, tanatológia, orvosi antropológia

Pszichológia Ph.D.

Kutatási témáim: a halálkép alakulása és változása Magyarországon, a korosztályos értékítélet-különbségek és a lehetséges mérési módszerek vizsgálata; a rítusok változása a gyógyításban; az egészségügyi dolgozók veszteségkezelése; az allopatikus és komplementer gyógyítás összehasonlító vizsgálata Magyarországon

 

Publikációk

20 folyóiratban megjelent közlemény, ebből 14 első szerzős, 3 idegen nyelvű

7 könyvfejezet, ebből négy első szerzős, kettő idegen nyelvű

42 idézhető előadás absztrakt, ebből 19 idegen nyelvű, 30 első szerzős

9 egyéb közlemény

 

Társasági tagságok

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület – elnökhelyettes

CEESBM

Selye Magatartásorvoslási Társaság

European Association for Palliative Care

Magyar Pszichofilizófiai Társaság (MAPSZIFI)

Magyar Pszichoonkológiai Társaság

Magyar Családterápiás Egyesület

 

Egyéb szakmai tevékenységek

2006-2007 – A Magyar Hopice-Palliatív Egyesületben  a European Association for Palliative Care nemzetközi szervezet több, mint 2000 fős nemzetközi kongresszusának szervezésében vettem részt, mint project manager asszisztens.

2004 – Az egyesület nemzeti kongresszusainak és egyéb rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása

2010 – A Hospice és palliatív ellátás nemzetközi világnapi rendezvényének szervezése és lebonyolítása

2010 – Az egyesület Diák Önkéntes – középiskolai oktatási programjának koordinálása, a szakmai anyag összeállítása; a hospice önkéntesség programjának kidolgozása és koordinálása

2010 – A Kharón Thanatológiai Szemle szerkesztése

2012 – A Bolognai Egyetem munkacsoportjával az olasz és a magyar palliatív ellátás összehasonlító vizsgálatán dolgozunk.

2013 – Hospice önkéntes képzés kidolgozása és vezetése

2013 – A Palliatív ellátás irányelvei pszichoszociális fejezetének átdolgozásában részvétel – GYEMSZI, MHPE

2013 – Volunteers of Hospice International Network munkacsoport alapítása, EAPC

Kitüntetések, díjak

2006 – Semmelweis Egyetem 4. számú Interdiszciplináris Doktori Iskolájának XII. Önálló Tudományos Ülése – Legjobb előadó – díj

2014 – Polcz Alaine emléklap, Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

2015. Október 8.

Publikáció

Folyóiratban megjelent közlemények
1.    Zana Ágnes (2000): Az egészséges test érzete, Testképek tanulmánykötet, Miskolci Egyetem, KVAT, Miskolc, 46-47 o.
2.    Zana Ágnes (2003): Vegyes házasságok vizsgálata a kevert etnikumú Tekén, Néprajzi látóhatár, Debrecen. XII. évf. 3.-4. sz.  167-179 o.
3.    Zana Ágnes (2004): Európai ajánlások a palliatív ellátás szervezéséről – Recenzió, Kharón, Budapest, VIII. évf. 3. sz.  83-86 o.
4.    Zana Ágnes – Hegedűs Katalin – Szabó Gábor (2006): A Neimeyer és Moore féle Multidimenzionális halálfélelem skála validálása magyar populáción. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3) 257-265.
5.    Hegedűs Katalin – Zana Ágnes – Szabó Gábor (2006): Medikusok halálképe és a halállal, haldoklással foglalkozó kurzusok hatásai. Kharón, X. évf. 3-4 sz. 46-58 o.
6.    Hegedűs Katalin – Zana Ágnes – Szabó Gábor (2007): Az élet végi ismeretek oktatásának hatása a medikusok és az egészségügyi dolgozók halállal kapcsolatos attitűdjére. Lege Artis Medicinae 17 (2): 144-148.
7.    Zana Ágnes – Hegedűs Katalin – Szabó Gábor (2008): A halálfélelem, a halál iránti attitűd és a mentális egészség kapcsolatának korosztályos összehasonlító vizsgálata. Lege Artis Medicinae 18 (4): 319-320.
8.    Zana Ágnes (2008): A halál és haldoklás a vizuális médiában a médiában – Hogyan alakul halálképünk a média hatására? Kharón Thanatológiai Szemle, XI. évf. 3-4 sz. 53-68.
9.    Hegedűs Katalin – Zana Ágnes – Szabó Gábor (2008): Effect of end of life education on medical students’ and health care workers’ death attitude. Palliative Medicine, 22 (3) 264-269 IP: 1,8
10.    Zana Ágnes (2009): Attitudes toward death in Hungary using the Multidimesional Fear of Death Scale. Clinical and Experimental Medical Journal Volume 3, Number 2. 327-335.
11.    Zana Ágnes (2009): A halálkép alakulása és változása Magyarországon, a korosztályos értékítélet-különbségek és a lehetséges mérési módszerek vizsgálata. Tabu-e még a halál? Tézisek. Orvosi Hetilap, 150. évfolyam, 25. szám, 1183–1187
12.    Zana Ágnes (2009): The development and change of death image in Hungary. Differences in value judgement according to age and analysis of possible measurement methods. Is death still a taboo? Ph.D. Theses. Clinical and Experimental Medical Journal Volume 3, Number 2. 353-359.
13.    Zana Ágnes- Hegedűs Katalin (2009): Intervenciós stratégiák kialakítása a halál és haldoklás témájában. Mentálhigiéné és pszichoszomatika. (közlésre elfogadva)
14.    Zana Ágnes – Szabó Gábor – Hegedűs Katalin (2009): Validity and reliability of the Multidimensional Fear of Death Scale in the Hungarian population. Journal of Medical Ethics (közlésre elfogadva) IP: 1,3
15.    Zana Ágnes (2010): Halálkép és rítusaink. A halálhoz, haldokláshoz kötődő szokások változása. Embertárs, VIII./I. 54-62.

 

Könyvfejezetek
1.    Zana Ágnes – Hegedűs Katalin – Szabó Gábor (2007): Rítusok és szokások változásainak szerepe a társas kapcsolatok alakulásában. A mai magyar lakosság halálképe. In: Esélyteremtés és esélyegyenlőség In: Kopp Mária (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Esélyteremtés és esélyegyenlőség. Semmelweis Kiadó, Budapest, 382-389.
2.    Hegedűs Katalin – Zana Ágnes – Szabó Gábor (2007): Stresszkezelő módszerek az egészségügyi dolgozók és a medikusok halállal, haldoklással kapcsolatos attitűdjeinek javítására. A tanfolyamok hatásvizsgálata. In: Kopp Mária (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Esélyteremtés és esélyegyenlőség. Semmelweis Kiadó, Budapest, 114-120.
3.    Zana Ágnes – Pilling János (2009): Tanatológia az orvosi antropológiában. In: Pikó Bettina – Lázár Imre (szerk.): Orvosi antropológia, Medicina Kk. (megjelenés alatt)
4.    Zana Ágnes (2010): Bioetika. Oktatási háttéranyag a középiskolák biológiai oktatási anyagához (szerk. Prof. Dr. Falus András) (elfogadva)