Vezető: Dr. Bagdy György egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet
Program neve: Magtartástudományok
Programvezető: Dr.Kovács József, egyetemi tanár, MTA doktor

Doktori képzésünk olyan integratív jellegű tudományterületen folyik, amely a természet- és társadalomtudományos paradigmák találkozási pontján helyezhető el, és egyben egyfajta híd szerepét is betölti. Kutatásaink tárgya és tudósképzésünk fókusza az emberi viselkedés, annak bio-pszicho-szociális vonatkoztatási keretében. Célunk az egészséges magatartás összetevőinek feltárása és megőrzése, valamint a betegségek pszichológiai és szociológiai kockázati tényezőinek, az önkárosító magatartás hátterének és az egészségvédő magatartásformák kialakításának elemzése. Kutatásaink során tehát a változó élethelyzetekkel sikeresen és etikusan megbírkózó, kompetens magatartás, személyiségfejlődés törvényszerűségeinek megismerését és alkalmazását tartjuk szem előtt.

E célokat interdiszciplináris, integratív szemlélettel, az orvostudomány, pszichológia, szociológia, antropológia, bioetika, neuroanatómia és neurofiziológia eredményeire támaszkodva igyekszünk megvalósítani. Fontosnak tartjuk továbbá a természettudományok és a társadalomtudományok határterületein folyó alap- és alkalmazott kutatások integrálását is.
Képzésünkben egészségtudományi és klinikai orvostudományi fokozat is szerezhető.
A program szakmai terve követi a Johns Hopkins University (Baltimore, Maryland, USA) hasonló programját.

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola weboldalán további fontos információk találhatóak.