Önéletrajz

Születési év: 1967.
Végzettség: orvos (1991), pszichiáter (2001), pszichoterapeuta (2004), tréner (2004), PhD (2003)

 

Munkahely, elérhetőség:

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet (1995 óta)
Kommunikáció munkacsoport
1089 Bp. Nagyvárad tér 4
tel: 210 2953, fax: 210 2955
email: stauder [PONT] adrienne [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

Honlap: www.magtud.hu, www.eletkeszsegek.hu, www.munkahelyistresszinfo.hu

Beosztás: egyetemi docens, munkahelyi stresszkezelés kutatócsoport vezető, Selye Magyar Magatartástudományi Társaság elnöke, International Society of Behavioral Medicine (ISBM) elnöke (2014-16)

 

Szakmai tevékenységek:

Kutatás:

1996-2001: Allergiás megbetegedések pszichoszociális és magatartásorvoslási vonatkozásai. „ALLEPSY” multicentrikus vizsgálat Dr. Kovács Mónikával ifjúsági OTKA F 029857 (1999-2001) és DAAD 48. (1999-2000) kutatási támogatásokkal.

1997- Részvétel életminőség vizsgálatokban, kérdőívek magyar adaptációjában (Perceived Stress Scale PSS; WHO Well Being kédőív, Copenhagen Psychosocial Questionnaire COPSOQ II, Tinnitus Handicap Inventory THI, Wisconsin Inventory of Smoking Dependence Motives (WISDM), Fear Avoidance Beliefs Questionnaire FABQ.)

2001- 2008 Hungarostudy2002 és HEP 2006: részvétel a Kopp Mária által vezetett országos reprezentatív felmérésekben, a 2002-es felmérés egyik koordinátora.

2006- A Williams Életkészségek stresszkezelő, kommunikációs készségfejlesztő tréningek hatékonyságának vizsgálata (kutatásvezető).

2009-2010 Selye Lelki Egészség Program:   A munkahelyi stressz hatása az egészségre, a stresszkezelés lehetőségei. Modell program kidolgozása, hatékonyság vizsgálata, szakmai ajánlások összeállítása. (Selye Magatartástudományi Társaság részéről kapcsolattartó, szupervizor)

2012- Hungarostudy 2013: kérdőív összeállítás, adatelemzés „stressz és megküzdés” témakörben

2012- : Munkahelyi pszichoszociális kockázat értékelés. A COPSOQ II. kérdőív magyar változatának kidolgozása (NMH OMMF-11-0104 sz. támogatással), országos munkahelyi stresszfelmérés.

Több PhD kutatásban témavezető (https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=4975 )

 Publikációk összesítve:  Hirsch index: 9;  Összesített impact factor: 30.8 Független idézés >300

17 könyvfejezet, 20 nemzetközi és 28 magyar nyelvű tudományos közlemény. Több mint nyolcvan hazai és nemzetközi konferencia előadás. Négy tudományos-ismeretterjesztő, illetve oktató film szakmai vezetője.

Oktatói munka:

Graduális orvosképzésben orvosi kommunikáció, pszichoterápia, magatartásorvoslás, orvosi pszichológia oktatás magyar és angol nyelven. Szakdolgozatoknál konzulensi és bírálói feladatok.

Posztgraduális továbbképzések, előadások orvosi kommunikáció, pszichoszomatika, magatartásorvoslás, stresszkezelés, életminőség témakörökben.

Összesen több, mint kétszáz továbbképző és ismeretterjesztő előadást tartottam különböző célcsoportoknak stressz és stresszkezelés, mentális egészség, pszichoszomatika témában.

PhD témavezetésem alatt eddig 4 hallgató szerezte meg a doktori fokozatot, további 4 doktorandusz munkáját támogatom.

 Klinikai munka:

A Magatartástudományi Intézet Pszichoszomatikus Ambulanciáján szorongásos, depressziós és pszichoszomatikus kórképek egyéni pszichoterápiás kezelését végzem kognitív viselkedésterápiás (KVT) és interperszonális pszichoterápiás (IPT) módszerekkel. Szociális készségfejlesztő csoportokat tartok.

Csoportvezetési tapasztalatok, szupervíziós tevékenység:

2004 óta vezetem a Williams Életkészségek (WÉK) magyar munkacsoportot. Az USA-ban kidolgozott Williams Életkészségek Magatartásorvoslási Modell Program hazai adaptálását 2004-ben kezdtük, folyamatosan fejlesztjük. A struktúrált, standardizált tréningek elsődleges célja a stresszkezelő készségek fejlesztése. A program hatékonyságát nemzetközi és hazai vizsgálataink igazolják, a kutatási eredményeinket nemzetközi impakt faktoros szaklapokban publikáltuk/publikáljuk.

A WÉK program országos elismertségre tett szert, 2004 óta több, mint 3500 fő vett részt a kiscsoportos WÉK tréningeken melyek munkahelyi környezetben, a legkülönbözőbb célcsoportokban is sikeresen megvalósíthatóak. 2005 óta több mint 240 szakember vett részt az általam tartott WÉK csoportvezetői (facilitátor) képzéseken, országos hálózatot létrehozva kiképzett szakemberekből. A minőségbiztosítás érdekében a kiképzett facilitátorok számára egyéni, illetve rendszeres csoportos szupervíziót biztosítok.

Az évek során több, mint 60 stresszkezelő, kommunikációs készségfejlesztő tréninget tartottam különböző célcsoportok számára. Tartottam fél, egy, illetve két napos munkahelyi stresszcsökkentő tréningeket egészségügyi intézmények, kisebb és nagyobb magyar, illetve multinacionális vállalatok számára, a legkülönbözőbb munkakörökben dolgozó munkavállalók, illetve vezetők számára.

2013-15 között az ENKK (korábban GYEMSZI) által szervezett „Orvosi hibák kommunikációja” c. tréningsorozatba vettem részt trénerként.

Tudományos közéleti tevékenység, társasági tagságok:

Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság elnöke.
International Society of Behavioral Medicine (ISBM) vezetőségi tagja, elnöke (2014-16)
Betegoktatók Közhasznú Egyesületének (BEOKE) vezetőségi tagja.
European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM) tagja.
Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) tagja, közgyűlési küldött.
International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) tagja.
Tűzmadár Alapítvány kuratóriumi tagja.

Budapest, 2018. július 16.                                                                            Dr. Stauder Adrienne

Publikáció

Scientific publications of  Adrienne Stauder MD, PhD

 Total impact factor:     25.569   Hirsch index: 9

Angol nyelvű tudományos közlemények / English language scientific papers:

Dekker, J, Stauder, A, Penedo FJ. The definition and scope of behavioral medicine: discussion, summary and revision. Chinese Journal of Behavioral Medicine and Brain Science (2017) 26(6): 485-491    IF: 0

Stauder, A., Nistor, K., Zakor, T., Szabó, A., Nistor, A., Ádám, S., & Thege, B. K. Quantifying Multiple Work-Related Psychosocial Risk Factors: Proposal for a Composite Indicator Based on the COPSOQ II. International Journal of Behavioral Medicine, (2017).24:915-926  http://rdcu.be/sYPi DOI : 10.1007/s12529-017-9651-6                  IF:1.872*

Dekker J, Stauder A Penedo FJ. “Defining the Field of Behavioral Medicine: A Collaborative Endeavor.” International Journal of Behavioral Medicine (2017) 24:21-24.  DOI 10.1007/s12529-016-9616-1                      IF:1.872*

Dekker J, Stauder A Penedo FJ. “Proposal for an update of the definition and scope of behavioral medicine.” International Journal of Behavioral Medicine (2017) 24:1-4. DOI 10.1007/s12529-016-9610-7      IF:1.872*

Kollar J, Babusa B, Stauder A, Pilling J, Cserepes R, Czeglédi E. Improving teaching efficiency on Medical Universities – A comparative study of Hungarian and foreign medical university students’ feedbacks regarding learning by KOLLAR method. J Contemp Med Edu. 2016; 4(1): 1-7. doi:10.5455/jcme.20151223090800                     IF: 0

Bencsik B, Tamás L, Trimmel K, Stauder A: Hungarian adaptation of the Tinnitus Handicap Inventory: reliability and validity. EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY  271: p. DOI. (2014)                  IF:1.608*

Tóth M, Ádám Sz, Birkás E, Székely A, Stauder A, Purebl Gy: Gender Differences in Deliberate Self-Poisoning in Hungary. Analyzing the Effect of Precipitating Factors and Their Relation to Depression. Crisis 2014,35(3): 145-153        IF 1.570

Balog P, Falger P, Szabó G, Dégi L Cs, Kállay É, Stauder A, Székely A, Kopp MS Marital Distress, Treatment For Hypertension And Depression: Gender Differences. J Of Cognitive And Behavioral Psychotherapies  2013(13:2) 371-384.            IF: 0.382

Falus A, Marton I, Borbényi E, Tahy A, Karádi P, Aradi J, Stauder A, Kopp M. A challenging epigenetic message: telomerase activity is associated with complex changes in lifestyle. Cell Biol Int. 2011 Nov 1;35(11):1079-83.     IF 1.482

Vajer P, Urbán R, Tombor I, Stauder A, Kalabay L. Psychometric properties and construct validity of the brief Wisconsin Iinventory of Smoking Dependence Motives in an Internet-based sample of treatment-seeking Hungarian smokers. Nicotine Tob Res. 2011 Apr;13(4):273-81.                                                                                   IF 2.579

Kopp M S, Konkolÿ Thege B, Balog P, Stauder A, Salavecz Gy, Rózsa S, Purebl G, Ádám Sz: Measures of stress in epidemiological research. J Psychosom Res 2010 (69) 211-225                                                            IF 2.842

Konkolÿ Thege B, Stauder A; Kopp MS: Relationship between meaning in life and intensity of smoking: do gender differences exist? Psychology & Health 2010, 589-599                                                                            IF 1.591

Stauder A, Konkolÿ Thege B, Kovács M E, Balog P, Williams V P, Williams R B. World wide stress: Different problems, similar solutions? Cultural adaptation and evaluation of a standardized stress management program in Hungary. Int J Behav Med. 2010;17(1):25-32.     IF 1.762

Kopp MS, Stauder A, Purebl G, Janszky I, Skrabski A.: Work stress and mental health in a changing society. Eur J Public Health. 2008 18(3):238-44.     IF: 2,176

Kopp MS, Skrabski A, Székely A, Stauder A, Williams R.: Chronic stress and social changes: socioeconomic determination of chronic stress. Ann N Y Acad Sci. 2007; 1113:325-38                                               IF: 1.731

Kovács M, Stauder A, Szedmák S: Severity of allergic complaints: the importance of depressed mood. J Psychosom Res 2003; 54:549-557                                                  IF:2.019

Stauder A, Kovács M: Anxiety symptoms in allergic patients: identification and risk factors. Psychosomatic Medicine 2003;65(5):816-23  IF:3.687

Stauder A, Baranyai R, Kovács M, Straub R: Erhöhtes Allergierisiko bei stationar depressiven Frauen: welche Rolle spielen elektrodermale und kognitiv-emotionale Variablen? Psychiat Prax 2003;30(S2):S187-S192         IF:1.776

Stauder A, Szedmák S, Kopp M: Psychosocial characteristic of people reporting allergic symptoms in a representative population survey. Allergology and Clinical Immunology International 2001; 13(1):18-22         IF: 0

Kopp M.S., Kaszab Zs., Stauder A., Szedmák S: Psychology and resocialisation of the asthmatic patients. Acta Microbiol. Immunol. Hung. 1998, 45 (1) 167-175. IF: 0

 

Magyar nyelvű tudományos közlemények / Hungarian language scientific papers:

Magyar nyelvű tudományos közlemények / Hungarian language scientific papers:

1.         Simoncsics E, Stauder A. A félelem és elkerülési hiedelmek krónikus fájdalomban. A FABQ kérdőív magyar változatának fordítása és validálása. [Fear and avoidance beliefs in chronic pain. The translation and validation of the Hungarian version of the FABQ questionnaire]. Orv Hetil. 2017; 158(24): 949–955.Orv Hetil. 2017; 158(24): 949–955.
2.        Takács J, Stauder A: A rendszeres fizikai aktivitás szerepe a szorongásos tünetek és szorongásos zavarok megelőzésében és kezelésében. (The role of regular physical activity in the prevention and intervention of symptoms of anxiety and anxiety disorders.) Psychiatria Hungarica, 2016:31(4): 327-337
3.        Stauder A, Balog P, Kovács M, Susánszky É: A Williams ÉletKészségek® stresszkezelő és pszichoszociális készségfejlesztő program magyar adaptációja és 10 éves tapasztalatai. (The Hungarian adaptation of the Williams LifeSkills® stress management and psychosocial skills training program and ten years’ implementation in Hungary) Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2016:17(2), 81-95
4.        Simoncsics E, Fáy V, Stauder A: A team munka szerepe a deréktáji fájdalom kezelésében (The role of team work in the management of low back pain) IME – Interdiszciplináris Magyar Egészségügy 2016: 15(3), 20-24
5.        Stauder A, Eörsi D, Pilling J: Az orvos-beteg kommunikáció jelentősége a szomatizáló páciensek ellátásában. (The importance of the doctor-patient communication int he care of somatizing patients).  Orvosi Hetilap 2016: 157(17), 664-668
6.         Nistor K, Nistor A, Ádám Sz, Szabó A, Konkolÿ Thege B, Stauder A. Munkahelyi pszichoszociális kockázati tényezők kapcsolata a depressziós tünetegyüttessel a magyar munkavállalók körében. Az Országos Munkahelyi Stresszfelmérés előzetes eredményei. (The relationship of work-related psychosocial risk factors with depressive symptoms among Hungarian workers. Preliminary results of the Hungarian Work Stress Survey.) Orvosi hetilap, 2015: 156(11), 439-448.
7.        Nistor K, Ádám Sz, Cserháti Z, Szabó A, Zakor T, Stauder A. A Koppenhágai Kérdőív a Munkahelyi Pszichoszociális Tényezőkről II (COPSOQ II) magyar verziójának pszichometriai jellemzői. (Psychometric characteristics of the Hungarian version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire II (COPSOQ II).) Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2015:16(2), 179-207.
8.        Balog P., Dégi L., Szabó G., Susánszky A., Stauder A., Székely A., & Kopp M.. Magas vérnyomás vagy depresszió? Rossz házasságban másképp betegek a férfiak és másképp a nők (Hypertension or depression? In bad marriages, men may react differently than women.) Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, (2010)11(4), 313-333.
9.        Falus A, Marton I, Borbényi E, Tahy Á, Karádi P, Aradi J, Stauder A, Kopp M: A 2009. évi orvosi Nobel-díj és egy meglepő üzenete: az életmódbefolyásolja a telomerázaktivitást. Orvosi Hetilap 2010:151: 965-970             .[2009 Nobel Prize in Medicine and an interesting message: telomerase activity is associated with lifestyle.] Orv Hetil. 2010 Jun 13;151(24):965-70. Hungarian. PMID: 20519179
10.    Stauder A, Kopp M: Pszichiátriai kezelés gyakorisága allergiás betegek körében lakossági felmérés alapján. Medicina Thoracalis 2010: 63,2, 83-90
11.    Kopp M S, Balog P, Konkolÿ Thege B, Salavecz Gy, Stauder A, Csóka Sz, Bódizs R: A lelki egészség epidemiológiai, pszichofiziológiai vizsgálata és a lelki egészségmegőrzés lehetőségei. Népegészségügy 2009:87,2, 52-58
12.    Susánszky É, Szántó Zs, Stauder A, Kopp M: Pályakezdő fiatalok életminősége Foglalkoztatott és lévő fiatalok életminőségének összehasonlító vizsgálata a Hungarostudy2002 egészségfelmérés alapján. (Quality of life of young career starters in Hungary: Comparative study of the quality of life of young people with employment and with unfavourable labour market position.) Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2006; 7(4), 287-300.
13.    Túry F, Stauder A: Kongresszusszervező szindróma – egy új pszichiátriai zavar körvonalai. LAM 2006
14.    Susánszky É, Konkoly Thege B, Stauder A, Kopp M: A WHO Jól-Lét kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2006 (7):247-255
15.    Neculai K, Salavecz Gy, Stauder A, Kopp M: Munkahelyi tényezők és pszichés Jól-lét az oktatás és kultúra területén dolgozó nők körében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2006 (7):111-123
16.    Stauder A, Konkoly Thege B: Az Észlelt Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2006 (7):203-216
17.    Gyukits Gy, Rózsa S, Réthelyi J, Stauder A, Susánszky É, Mészáros E, Skrabski Á, Kopp M: A szociális tényezők hatása a 40-49 éves magyarországi romák egészségi állapotára. Orvostovábbképző Szemle 2004;11(1):10-15
18.    Rózsa S, Réthelyi J, Stauder A, Susánszky É, Mészáros E, Skrabski Á, Kopp M: A HUNGAROSTUDY 2002 országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a felhasznált tesztbattéria pszichometriai jellemzői. (The health status of the Hungarian population according to the Hungarostudy 2002: the methods and the characteristics of the representative sample.)  Psychiatria Hung 2003; 18(2):83-94
19.    Novák M, Stauder A, Mucsi I. Az életminőség vizsgálatának jelentősége és gyakorlati szempontjai. Orvosi Hetilap 2003;144(21):1031-1038
20.    Stauder A, Kovács M: Pszichés tényezők szerepe allergiákban – és kezelésük. Medicus Anonymus 2003/3:30-32
21.    Kovács M, Stauder A: Vizsgálati módszerek pszichés zavarok diagnosztizálására allergiás betegeknél. Allergológia és Klinikai Immunológia 2002;5:110-119
22.    Stauder A, Kovács M, Kopp M: Allergia és szorongás pszichofiziológiai összefüggései. Allergológia és Klinikai Immunológia 2000(3):63-68
23.    Stauder A, Csoboth Csilla, Purebl György, Szedmák Sándor: Allergiás tünetek összefüggései gazdasági, szociális és környezeti tényezőkkel fiatal nők körében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 1999. 10.(1.) 3-4:23-29
24.    Kovács M, Stauder A, Arató M: Allergia, depresszió és szorongás. “Problémás betegek”: pszichés zavarok előfordulása és felismerése allergiás betegekben. Háziorvostovábbképző Szemle, 1998. 3:124-126
25.    Kovács M, Stauder A: Pszichés problémák, pszichiátriai zavarok allergiás betegségekben. Allergológia és Klinikai  Immunológia 1998.1:153-159
26.    Stauder A., Szedmák S, Lőke J, Kopp M: Allergiás betegek pszichoszociális jellemzői. Végeken 1998.1:4-13
27.    Polgár M., Meggyessy A., Kiss G., Stauder A.: A tehéntej érzékenység szűrővizsgálata csecsemő- és kisgyermekkorban. Orvosi Hetilap, 1991 (132): 847-852.
28.    Holló I, Horváth CS, Kollin É, Stauder A, Szűcs J, Takács I: A primer hyperparathyreosis tüneti képe az I. Belklinika 10 éves beteganyagában . Magyar Belorvosi Archívum 1991 (44/3): 111-116

 1.  

Könyvfejezetek / Bookchapters: 

 1. Szánthó A., Stauder A., Purebl Gy.: Allergiás betegek komplex támogatása. In: Dr. Polgár Marianne  (szerk.): Allergia csecsemő- és kisgyermekkorban. Springer 1996; 304-318
 2. Stauder A: Self-management. In Buda Béla, Kopp M. (szerk.) Magatartástudományok. Medicina 2001; 655-668
 3. Stauder A, Novák M: Az életminőség vizsgálatok általános szempontjai. In: Újszászy L, Udvardy M, Kupcsulik P (szerk.): Életminőség és vizsgálata a gasztroenterológiában. Mediszter 2001; 45-57.
 4. Stauder A: Az együttműködés javítása krónikus betegségekben. In: Rezidensképzés. Egyetemi jegyzet. Semmelweis Kiadó, 2005. 150-159
 5. Stauder A: Allergia, asztma és életminőség. in Kopp M, Kovács M. E. (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulónSemmelweis Kiadó, 2006. 494-506
 6. Novák M, Stauder A, Mucsi I: Az életminőség egészségtudományi kutatásának általános szempontjai. in Kopp M, Kovács M. E. (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, 2006.24-37
 7. Rózsa S, Réthelyi J, Stauder A, Susánszky É, Mészáros E, Skarbski Á, Kopp M: A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés tervezése, statisztikai módszerei, a minta leíró jellemzői és az alkalmazott kérdőívek. in Kopp M, Kovács M. E. (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, 2006. 70-87
 8. Stauder A: Pszichoszociális tényezők szerepe az allergiás tünetek kialakulásában és lefolyásában. In Czirják L (szerk.) Klinikai immunológia. Medicina 2006, 440-442
 9. Stauder A.: Stressz és stresszkezelés. In Kállai J. -Varga J. – Oláh A. (szerk): Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina, 2007; 153-176.
 10. Stauder A: Stressz és stresszkezelés szerepe az esélyerõsítésben In: Magyar Lelkiállapot 2008. szerk. Kopp M., Semmelweis Kiadó Budapest, 2008:10-22.
 11. Stauder A: Közösségi alapú magatartásorvoslási programok. Az esélyerõsítés hatékony módszerei In: Magyar Lelkiállapot 2008. szerk. Kopp M., Semmelweis Kiadó Budapest, 2008:105-113..
 12. Susánszky É, Szántó Zs, Stauder A: Munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzetű fiatalok életminősége. In: Magyar Lelkiállapot 2008. szerk. Kopp M., Semmelweis Kiadó Budapest, 2008: 206-211.
 13. Cserháti Z, Stauder A: Szubjektív testi tünetek és szomatizáció. In: Magyar Lelkiállapot 2008. szerk. Kopp M., Semmelweis Kiadó Budapest, 2008:592-598.
 14. Stauder A, Nistor K, Susánszky É, Ádám Sz:  Egyes személyiségjellemzők szerepe a stressz észlelésében és a megküzdésben. In: Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa (szerk.) Magyar lelkiállapot 2013. Budapest: Semmelweis kiadó, 2013.  pp. 123-136
 15. Nistor Katalin, Nistor Anikó, Stauder Adrienne: A munkavállalók testi-lelki egészségének védelmében: A pszichoszociális kockázati tényezők ismertetése. In:Vincze János, Tiszai Gabriella (szerk.) Emlékezünk orvosainkra. Budapest: NDP Kiadó, 2014.  pp. 83-96.

 

Angol nyelvű könyvfejezetek:

 1. Baranyai R, Straub R, Stauder A, Kovacs M, Kopp M: Negativer Selbstwert bei depressiven Frauen mit Allergien. In Wolfersdorf M, Muerer C, Moos M (eds.): Forschung im Fachkrankenhaus für Psychiatre und Psychot
  herapie. S. Roderer Verlag, Regensburg 2002:188-197.
 2. Stauder A: Hans Selye. in Gellman MD, Turner JR (eds), Encyclopedia of Behavioral Medicine, Springer New York 2012. pp. 1764-67.

 

Egyéb publikációk:

Document Reviewer:

Piepoli, M. F., et al. “Authors/Task Force Members. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: the Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts): Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR).” Eur Heart J 37.29 (2016): 2315-81.

 

Abstracts published in international journals

 1. Stauder A, Szedmák S, Lőke J, Kopp M: Neurotic and depressive symptoms in allergic people in a national representative survey. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol., 1997(3),suppl.1:40-41
 2. Stauder A, Szedmák S, Lőke J, Kopp M: Health-related quality of life of people reporting allergic symptoms in a Hungarian representative survey. Quality of Life Research 1997(6):727
 3. Stauder A, Kovács M:  Anxiety and affective disorders in allergic patients: questionnaire screening and psychiatric interview. Abstract. Allergy 2000, 55(suppl. 63): 243-244
 4. Stauder A, Temesvari A: Psychophysiological correlates of allergic rhinitis and anxiety. A pilot study. Int. J. of Behav Medicine 2000, 7(suppl. 1):57
 5. Stauder A, Straub R, Baranyai R, Kovacs M: Autonomic hyperreactivity in affective disorders: a possible predisposing factor for allergy. Allergy 2002; 57(suppl. 73):216-217
 6. Stauder A, Kovacs M: Connections between onset of allergic symptoms and psychosocial stressors. Allergy 2002; 57(suppl. 73):217
 7. Stauder A, Szedmak S, Kopp M: Higher socioeconomic status associated with higher prevalence of allergic symptoms in a representative health survey. Int J Behav Med 2002;9(suppl.1):258
 8. Kovács M, Stauder A, Csoboth Cs: Self-reported allergic symptoms and associated psychological problems in 12-24 year-old young women. Allergy 2002; 57(suppl. 73):217
 9. Baranyai R, Straub R, Stauder A, Kovács M, Bakos G, Kopp MS: Depressive patients with allergic complaints – are the „different”? Int J Behav Med 2002;9(suppl. 1):41
 10. Stauder, A., V.P.Williams, R.B. Williams &M.S. Kopp. Hungarian adaptation of theWilliams LifeSkills program: preliminary results among psychosomatic patients (abstract). 2006.J. Psychosom. Res. 60: 663.
 11. Stauder A, Cserháti Z, Székely A, Ádám S, Konkoly Thege B, Kopp M: Workplace interventions to improve the coping skills of the employees. (abstract)  Int J Behav Med 2010; (suppl. 1):
 12. Cserháti Z, Ádám Sz, Stauder A, Konkoly Thege B, Székely A, Kopp SM: Overcommitment at work decreased after stress management training. (abstract)  Int J Behav Med 2010; (suppl. 1):
 13. Stauder A, Cserháti Z,: Seven Years of Experience with the Implementation of the WLS Stress Management Intervention in  Hungary. (abstract)  Int J Behav Med 2012(19); (suppl. 1):S89
 14. Cserháti Z, Ádám Sz, Konkoly Thege B, Pilling J, Purebl Gy, Székely A, Kopp SM: Effects of Stress Management Interventions on Work-Family Conflict. (abstract)  Int J Behav Med 2012(19); (suppl. 1):S117
 15. Nistor K, Cserháti Z, Szabó A, Stauder A:  Adaptation of Copenhagen Psychosocial Questionnaire Version II (COPSOQ-II) in Hungary Int J Behav Med 2012(19); (Suppl 1) pp. S262-S263. (2012)
 16. Stauder A, Salavecz G: Work related stress and subjective somatic symptoms. J PSYCHOSOM RES  76:(6) p. 515. (2014)
 17. Stauder A: Perceived stress and correlates in a representative Hungarian population sample. International Journal of Behavioral Medicine  21:(Suppl 1) P. S181. (2014)
  18. Stauder A, Nistor K, Nistor A, Zakor T, Szabó A, Ádám Sz, Konkolÿ Thege B: Work related stress and subjective somatic symptoms in a population survey. J Psychosom Res 2016, 85:81-82
  19. Stauder A, Nistor K, Nistor A, Zakor T, Szabó A, Ádám Sz, Konkolÿ Thege B: The evaluation of the cumulative psychosocial risk at work with a composite risk score in a population based survey. Int J Behav Med 2016(23); (Suppl 1):S65
  20. Stauder, A., & Thege, B. K. (2018). Subjective somatic symptoms among victims of offensive behaviors at the workplace. Journal of Psychosomatic Research, 109, 137.

Egyéb publikációk:

1. Hajdu Katalin, Hegedűs Katalin, Stauder Adrienne, Kishalmi Árpádné, Pilling János, Raduch Csilla, Somorjai Noémi (szerk.) A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének 10 éve Budapest: Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, 2003. 172 p.

2. Stauder A, Kovács PB (szerk.) STRESS. Emlékkiadvány angol és magyar nyelven Selye János születésének 100. évfordulója alkalmából. (Stauder A, Kovács PB (Editors): Stress. A memorial book on the birth centenary of Hans Selye. Belvárosi Művészek Társasága, (Downtown artist’s Society) 2007.

3. Czeglédi E, Stauder A: Stresszkezelő tréning a testsúlykontroll szolgálatában. Diabforum 2016(1):16-17

Ismeretterjesztő filmek (szakmai vezető és szakértői megjelenések)

„Se vele, se nélküle: A STRESSZ” (2008)
3 x 25 perces ismeretterjesztő sorozat
1. rész: A stresszről általában.
2. rész: Stressz a családban.
3. rész: Stressz a munkahelyen
Vetítette a DUNA televízió 2008 (több alkalommal)
WILLIAMS ÉLETKÉSZSÉGEK ÖNÁLLÓ TANULÁSI PROGRAM: Stresszkezelés és hatékony kommunikáció Önsegítő DVD (70 perc) és munkafüzet (2008)

STRESSZ KÉTSZER – Stresszkezelés munkahelyen (2013) 2×30 perces ismeretterjesztő sorozat.
1. rész:   http://www.youtube.com/watch?v=G4PON0VUNxg;
2. rész:  http://www.youtube.com/watch?v=3yOdW72Bsv4