Önéletrajz

Elérhetőség: Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet,
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. XX. emelet
Tel.: (+36-20) 6663029
E-mail: dosa.agnes[kukac]med.semmelweis-univ.hu

ISKOLÁK

 1978-82 ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium, angol-biológia tagozat
1983-89  SOTE Általános Orvostudományi Kar, diploma minősítés: summa cum laude tudományos diákköri tevékenység, díjas demonstrátor az Igazságügyi Orvostani Intézetben

1988-93 ELTE Állam és Jogtudományi Kar, diploma minősítés: cum laude

1996  jogi szakvizsga

2003  igazságügyi orvostan szakvizsga SE

2004  PhD, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, konzulens: dr. Harmathy Attila dolgozat címe: Az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelőssége a hazai bírói gyakorlat és a jogösszehasonlítás tükrében minősítés: summa cum laude

2010   egészségbiztosítás szakvizsga SE

2013  habilitáció, Széchenyi István Egyetem, Győr

2017  foglalkozás-orvostan szakvizsga SE

2018   egészségügyi szakjogász, ELTE

MUNKAHELY

1990. május 1- Magyar Tudományos Akadémia, Állam és Jogtudományi Intézet,

1995-2010 tudományos munkatárs, majd tudományos főmunkatárs kutatási terület: egészségügyi jog, összehasonlító kártérítési jog Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Bioetika Csoport egyetemi tanársegéd, majd 2001-től egyetemi adjunktus, részállásban

2000-2010 Országos Igazságügyi Orvostani Intézet, munkatárs, részállásban

1998-2010 Igazságügyi Minisztérium, szakértő egészségügyi jogi területen

2010- 2018.08.31. Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, egyetemi adjunktus majd docens, igazgató helyettes

2018.09.01- Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, habilitált egy. docens, 2021.09.01-től általános igazgatóhelyettes

 

JELENLEGI OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet: orvosi etika oktatása magyar, angol és német nyelven egészségügyi jog oktatása (ügyvitelszervező és digitális fogtechnikus graduális képzés, rezidens képzés és PhD képzés keretében)

 

KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK

1991. szept-okt. Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, az intézet kutatási ösztöndíja, kutatási téma: a pszichiátriai betegekkel kapcsolatos jogi kérdések;
1995. jan-júl. Saint Louis University, Missouri – egy szemeszter hallgatása: health law, bioethics;
1997. szept-dec. Állami Eötvös Ösztöndíj, Universität Wien – Institut für Verwaltungsrecht und Medizinrecht, kutatási ösztöndíj:, kutatási téma: beleegyezés a gyógykezelésbe;
2001. május, augusztus Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland,
2002. augusztus kutatási ösztöndíj a Research Support Scheme keretében, kutatási téma: a gondnoksággal és cselekvőképességgel kapcsolatos jogi szabályozás Kelet- és Közép Európában Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, kutatási ösztöndíj, kutatási téma: az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelőssége a tájékoztatás elmulasztása miatt

NYELVISMERET
Angol felsőfokú, egészségügyi szakmai anyaggal bővített állami nyelvvizsga
Német felsőfokú, egészségügyi szakmai anyaggal bővített állami nyelvvizsga
Orosz középfokú, egészségügyi szakmai anyaggal bővített állami nyelvvizsga

PÁLYÁZATOK

2006 – 2008   Bolyai ösztöndíj, téma: Összehasonlító egészségügyi jog

2006 – 2008   „A biotechnológia fejlődésének etikai kérdései” c. az Egészségügyi Minisztérium (ETT)  153/2006 számú tárcaszintű kutatási témájában a kutatócsoport tagja voltam. A kutatási eredmények publikációjának előkészítése a Semmelweis Kiadóban folyamatban van, e-book formájában.

 

DOKTORI ISKOLÁBAN KÖZREMŰKÖDÉS

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola,
Patológiai tudományok (Multidiszciplináris orvostudományok), 8/4 Nép- és  közegészségtudományok
rendszeres előadások tartása elsősorban kutatásetikai, az orvostudományi kutatások jogi szabályozása témakörében

 

TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Egészségügyi Tudományos Tanács, Egészségügyi Területen Működő Szakértői Testület, tag és titkár, 2006 óta jelenleg is

Egészségügyi Tudományos Tanács, Humán Reprodukciós Bizottság, tag, 2000 óta

Egészségügyi Tudományos Tanács, Tudományos és Kutatásetikai Bizottság, tag, 2000-2010

Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság, tag 2009-2016

Semmelweis Egyetem Tudományos és Kutatásetikai Bizottság, tag és titkár 1998 óta

Semmelweis Egyetem Transzplantációs Etikai Bizottság, tag és titkár 1998 óta

Lege Artis Medicinae szakfolyóirat – szerkesztőbizottsági tagság 1999-2006 között, rendszeres lektori tevékenység

Publikáció

A teljes publikációs lista megtalálható az MTMT adatbázisában. (itt)