Betűméret: A A A

TDK-témák

2021/2022. II. félév

TDK-munka címe Témavezető neve (fokozattal)
ORVOSI ETIKA
– Vallási előírások bioetikai vonatkozásai Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
– A hivatalos pénzforgalmat és adózást kikerülő megoldások az egészségügyben (az orvosi és fogorvosi gyakorlatban) Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
– Emberkísérletek a Harmadik Birodalomban: tények és mai tanulságok Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
– Betegtájékoztatás a gyógyszertárban Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
– Online orvoslás és gyógyszerrendelés etikai kérdései Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
– Egészségfejlesztő program Pest megyei roma telepeken Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
– Világháborúk során alkalmazott biológiai- és vegyi fegyverek orvosi vonatkozásai Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
-Az újraélesztés etikai és jogi kérdései Dr. Dósa Ágnes, egyetemi docens
-Az élőből történő szervátültetés etikai és jogi kérdései Dr. Dósa Ágnes, egyetemi docens
-Hibák és tévedések az orvosi gyakorlatban – etikai és jogi kérdések Dr. Dósa Ágnes, egyetemi docens
-Hibák és tévedések a fogorvosi gyakorlatban – etikai és jogi kérdések Dr. Dósa Ágnes, egyetemi docens
-Hibák és tévedések a gyógyszerészeti gyakorlatban – etikai és jogi kérdések Dr. Dósa Ágnes, egyetemi docens
– A haldokló beteg ellátásának etikája. A halállal és a haldoklással kapcsolatos attitűdök Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens
– Az életvégi döntések etikai kérdései Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens
– A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdései Dr. Kovács József, egyetemi tanár
– Az anyai viselkedés magatartásorvolási megközelítése (lélektani, szociológiai, etikai, jogi szempontok) Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
– Alternatív orvoslás és etika Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
– Az emberi élet fordulói a népi gyógyításban/ a népi vallásosságban Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
– A közgazdaság hatása az egészségügyre tekintettel a segítő foglalkozásokra Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
-Humántudományok és medicina Diákkör Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus
-Az orvosi etika története, hagyományai Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus
-A paternalizmus kérdései Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus
-A gyermekvállalás etikája Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus
-A transzplantáció etikája Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus
-Narratív medicina Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus
-A bio- és orvosi technológia etikája Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus
– Az intrauterin élet megítélésének jogi és etikai kérdései Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus
-A nem teljesen cselekvőképes betegek és a tájékozott beleegyezés – ki dönthet miről, és hogyan? Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus
-Az e-egészségügy XXI. századi jogi kihívásai: digitalizált adatok kezelése és felhasználása, orvosi titoktartás a digitális korban, távdiagnosztika, távkonzultáció. Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus
-Az emberi léttel kapcsolatos XXI. századi orvosetikai és jogi kihívások: CRISPR, “szupergyerekek”, bionikus protézisek, biohackerek, transzhumanisták Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus
-Az asszisztált reprodukció XXI. századi jogi és etikai kihívásai: dajkaanyaság, béranyaság Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus
– Az orvos jogállása és jogi felelőssége – történeti és kortárs szabályozási kérdések Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus
– A genetika klinikai alkalmazásának etikai kérdései Dr. Szebik Imre, egyetemi docens
– Az orvosbiológiai kisérletek etikai kérdései Dr. Szebik Imre, egyetemi docens
– A várandósság és a szülészeti ellátás etikai kérdései Dr. Szebik Imre, egyetemi docens
– Az állatasszisztált terápia egészségügyben való alkalmazásának lehetőségei Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens
– A halálkép alakulása és változása, generációs- és nemi sajátosságai Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens
ORVOSI SZOCIOLÓGIA
-Egyenlőtlenségek az egészségügyi ellátórendszerben Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
-Orvosok pályaválasztási és munkahelyválasztási motivációi Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
-Digitális egészségügy hatása az egészségügyi ellátórendszerre Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
-Mesterséges intelligencia hatása az orvoslásra Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
– Orvosnők helyzete Magyarországon Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens
– Orvostanhallgatók és rezidensek testi-lelki egészsége Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens
–  Stressztényezők és megküzdés az orvostanhallgatók és a rezidensek körében Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens
 – Digitális egészség kérdései Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens
–  Személyiségtényezők szerepe az orvossá válás folyamatában Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens
– Digitális kommunikáció a mindennapi orvosi gyakorlatban Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens
 – LMBTQ egészség Dr. Szél Zsuzsa, PhD hallgató
– Nemi szerepek és orvosi hivatás Dr. Susánszky Anna, egyetemi tanársegéd
– Szülés születés antropológiája (kulturális különbségek) Dr. Susánszky Anna, egyetemi tanársegéd
– A koronavírus járvány társadalmi hatásai
Dr. Susánszky Anna, egyetemi tanársegéd
– A Covid19 járvány hatása az orvosi pályaválasztásra és az orvosi hivatásra
Dr. Susánszky Anna, egyetemi tanársegéd
– A deviáns viselkedések medikalizációja Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
– Orvosi hivatás, pályaválasztási motivációk Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
 – Egészség és rizikómagatartás Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
 – Egyenlőtlen esélyek: Társadalmi rétegződés és megbetegedés Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
MAGATARTÁSORVOSLÁS,
ORVOSI PSZICHOLÓGIA
– A kardiovaszkuláris megbetegedések pszichoszociális háttértényezői és a kardiovaszkuláris rehabilitáció Dr. Balog Piroska, egyetemi docens
– A házastársi konfliktusok hatásai a gyermekek egészségi állapotára Dr. Balog Piroska, egyetemi docens
– A válás és az egészségi állapot összefüggései Dr. Balog Piroska, egyetemi docens
– A krónikus házastársi és/vagy munkastressz és a szív-érrendszeri sérülékenység Dr. Balog Piroska, egyetemi docens
– A meddőség pszichoszociális vonatkozásai Dr. Balog Piroska, egyetemi docens
 – Nemi különbségek az alvás alatti agyi elektromos tevékenységek mintázataiban Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs
 – Az emberi thalamus-magok szerepe az alvás-ébrenlét állapotoktól függő neurális oszcillációkban Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs
 – Differenciálpszichológia és alvás-EEG Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs
– A humor szerepe a súlyos betegek ellátásában Dr. Kegye Adrienne, egyetemi tanársegéd
– A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelki állapota Dr. Kegye Adrienne, egyetemi tanársegéd
– Kultúra- és normaképződés orvostanhallgatók körében Dr. Lajtai László, egyetemi tanársegéd
– Krónikus gyulladásos betegségek pszichoimmunológiája Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
– Daganatos betegségek pszichoimmunológiája Dr. Lázár Imre egyetemi adjunktus
– Mozgásszervi pszichoszomatika (TP, myalgiák) Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
-Pszichofiziológiai vizsgálatok az orvosi antropológiában és a klinikumban Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
-A krónikus fájdalom epidemiológiája és multidiszciplináris kezelése Dr. Major János, egyetemi tanársegéd
-A gyermekkori funkcionális hasi fájdalomzavar és más funkcionális gyomor-bélrendszeri betegségek vizsgálata Dr. Major János, egyetemi tanársegéd
-Fájdalommenedzsment rendszerek kialakítása Dr. Major János, egyetemi tanársegéd
-Szexuális zavarok pszichoterápiája Dr. Pilling János, egyetemi docens
– Kronológiai tényezők szerepe a gyakori betegségek kialakulásában Dr. Purebl György, egyetemi tanár
– A cirkadián ritmus zavarainak szerepe az egészségügyi kockázatban Dr. Purebl György, egyetemi tanár
– Depresszió, alvás és cirkadián ritmus összefüggései Dr. Purebl György, egyetemi tanár
– Kulturális különbségek a szorongásosságban és a hétköznapi stresszben Dr. Purebl György, egyetemi tanár
– Transzkulturális stressz és konfliktuskezelés Dr. Purebl György, egyetemi tanár
– Munkahelyi stressz és egészségi állapot összefüggései Dr. Salavecz Gyöngyvér, egyetemi adjunktus
– Pszichoszociális tényezők és biológiai mutatók összefüggéseinek vizsgálata (szívritmusvariabilitás, kortizol, telomér) Dr. Salavecz Gyöngyvér, egyetemi adjunktus
– Pszichoszociális tényezők epigenetikai összefüggései Dr. Salavecz Gyöngyvér, egyetemi adjunktus
– Mindfulness (tudatos jelenlét) és az egészség összefüggései, szerepe a kiégés megelőzésében Dr. Salavecz Gyöngyvér, egyetemi adjunktus
– A munkahelyi stressz jelentősége és mérésének lehetőségei Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens
– Pszichológiai tényezők a deréktáji fájdalom krónikussá válásában Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens
-A figyelem és alvás kapcsolata gyermekkorban Dr. Szalárdy Orsolya, tudományos munkatárs
-Idői predikció és szelektív hallási figyelem Dr. Szalárdy Orsolya, tudományos munkatárs
-A Covid-19 járvány hatása a lakosság mentális és fizikai jóllétére Dr. Tóth Mónika Ditta, egyetemi adjunktus
-Az IQ orvosi és epidemiológiai jelentősége Dr. Ujma Przemyslaw Péter, egyetemi adjunktus
-Jelfeldolgozás alvási elektroenkefalográfiás adatokon Dr. Ujma Przemyslaw Péter, egyetemi adjunktus
-Alvás, vonások, napi események Dr. Ujma Przemyslaw Péter, egyetemi adjunktus
-A Covid-19 járvány mentális egészségre gyakorolt hatásai Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens
ORVOSI ANTROPOLÓGIA
– A mozgásvilág orvosi antropológiája mozgásszegénység, fittnes kultúra”, az ember-gép kapcsolat orvosi antropológiája Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
– Pszichofiziológiai vizsgálatok az orvosi antropológiában és a klinikumban Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
-A gyógyító rendszerek orvosi antropológiai vizsgálata Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens
– Biomedicina és alternatív orvoslás orvosi antropológiai, összehasonlító vizsgálata Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens
ORVOSI KOMMUNIKÁCIÓ
 – A haldokló beteggel és a gyászolóval való kommunikáció nehézségei Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens
– Számítógéppel segített rehabilitációs eljárások Dr. Kollár János, egyetemi docens
– A zene, mint kommunikációs eszköz a gyógyítás területén Dr. Kollár János, egyetemi docens
 -Kommunikáció fogyatékossággal élő emberekkel Dr. Kollár János, egyetemi docens
– A virtuális valóság alkalmazásának lehetőségei az orvosképzésben Dr. Kollár János, egyetemi docens
– Kommunikáció feszült, indulatos betegekkel Dr. Pilling János, egyetemi docens
– Kommunikáció szomatizáló betegekkel Dr. Pilling János, egyetemi docens
– Az egészség-műveltség (health literacy) mérésének és fejlesztésének lehetőségei Dr. Pilling János, egyetemi docens
– Az orvosi hibák, tévedések kommunikációs vonatkozásai Dr. Pilling János, egyetemi docens
– Az orvosi kommunikáció mérésének és fejlesztésének lehetőségei Dr. Pilling János, egyetemi docens
-Szexuális zavarok orvosi kommunikációs vonatkozásai Dr. Pilling János, egyetemi docens
– Érzelmi intelligencia és gyógyítás. A beteg érzelmi állapotának  megértése, az ahhoz igazodó kommunikáció és a kezelés hatékonysága Dr. Sándor Imola, pszichológus
– Humor a gyógyító munkában Dr. Sándor Imola, pszichológus