2023/2024. I-II. félév

TDK-munka címe Témavezető neve (fokozattal)
ORVOSI ETIKA  
– Vallási előírások bioetikai vonatkozásai Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
– A hivatalos pénzforgalmat és adózást kikerülő megoldások az egészségügyben (az orvosi és fogorvosi gyakorlatban) Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
– Emberkísérletek a Harmadik Birodalomban: tények és mai tanulságok Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
– Betegtájékoztatás a gyógyszertárban Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
– Online orvoslás és gyógyszerrendelés etikai kérdései Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
– Egészségfejlesztő program Pest megyei roma telepeken Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
– Világháborúk során alkalmazott biológiai- és vegyi fegyverek orvosi vonatkozásai Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
– Az újraélesztés etikai és jogi kérdései Dr. Dósa Ágnes, egyetemi docens
– Az élőből törénő szervátültetés etikai és jogi kérdései  Dr. Dósa Ágnes, egyetemi docens
– Hibák és tévedések az orvosi gyakorlatban – etikai és jogi kérdések Dr. Dósa Ágnes, egyetemi docens
– Hibák és tévedések a fogorvosi gyakorlatban – etikai és jogi kérdések Dr. Dósa Ágnes, egyetemi docens
– Hibák és tévedések a gyógyszerészeti gyakorlatban – etikai és jogi kérdések Dr. Dósa Ágnes, egyetemi docens
– A haldokló beteg ellátásának etikája. A halállal és a haldoklással kapcsolatos attitűdök Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens
– Az életvégi döntések etikai kérdései Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens
– A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdései Dr. Kovács József, egyetemi tanár
 – Humántudományok és medicina Diákkör Dr. Kovács József, egyetemi tanár
– Az anyai viselkedés magatartásorvolási megközelítése (lélektani, szociológiai, etikai, jogi szempontok) Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
– Alternatív orvoslás és etika Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
– Az emberi élet fordulói a népi gyógyításban/ a népi vallásosságban Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
– A közgazdaság hatása az egészségügyre tekintettel a segítő foglalkozásokra Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
-Az orvosi etika története, hagyományai Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus
-A paternalizmus kérdései Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus
-A gyermekvállalás etikája Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus
-A transzplantáció etikája Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus
-Narratív medicina Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus
– Az intrauterin élet megítélésének jogi és etikai kérdései Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus
– A nem teljesen cselekvőképes betegek és a tájékozott beleegyezés – ki dönthet miről, és hogyan? Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus
– Az e-egészségügy XXI. századi jogi kihívásai: digitalizált adatok kezelése és felhasználása, orvosi titoktartás a digitális korban, távdiagnosztika, távkonzultáció. Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus
– Az emberi léttel kapcsolatos XXI. századi orvosetikai és jogi kihívások: CRISPR, „szupergyerekek”, bionikus protézisek, biohackerek, transzhumanisták. Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus
– Az asszisztált humánreprodukció XXI. századi jogi és etikai kihívásai: dajkaanyaság, béranyaság. Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus
– Az orvos jogállása és jogi felelőssége – történeti és kortárs szabályozási kérdések Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus
– A genetika klinikai alkalmazásának etikai kérdései Dr. Szebik Imre, egyetemi docens
– Az orvosbiológiai kisérletek etikai kérdései Dr. Szebik Imre, egyetemi docens
– A várandósság és a szülészeti ellátás etikai kérdései Dr. Szebik Imre, egyetemi docens
– Az állatasszisztált terápia egészségügyben való alkalmazásának lehetőségei Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens
– A halálkép alakulása és változása, generációs- és nemi sajátosságai Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens
– A Covid-19 járvány mentális egészségre gyakorolt hatásai. A gyógyító rendszerek orvois antropológiai vizsgálata Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens
– Bioetikai ügyek az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában Dr. Tóth Gábor Attila, egyetemi docens
 – Az eutanázia etikai és emberi jogi kérdései Dr. Tóth Gábor Attila, egyetemi docens
  – Az abortusz etikai és emberi jogi kérdései Dr. Tóth Gábor Attila, egyetemi docens
ORVOSI SZOCIOLÓGIA  
– Egészségügyi rendszerek elemézése Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
– Egyenlőtlenségek az egészségügyi ellátórendszerben Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
– Orvosok pályaválasztási és munkahelyválasztási motivációi Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
– Digitális egészségügy hatása az egészségügyi ellátórendszerre Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
– Mesterséges intelligencia hatása az orvoslásra Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
– Orvosnők helyzete Magyarországon Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens
– Orvostanhallgatók és rezidensek testi-lelki egészsége Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens
–  Stressztényezők és megküzdés az orvostanhallgatók és a rezidensek körében Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens
 – Digitális egészség kérdései Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens
–  Személyiségtényezők szerepe az orvossá válás folyamatában Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens
– Digitális kommunikáció a mindennapi orvosi gyakorlatban Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens
– Nemi szerepek és orvosi hivatás Dr. Susánszky Anna, egyetemi adjunktus
– Szülés születés antropológiája (kulturális különbségek) Dr. Susánszky Anna, egyetemi adjunktus
– A koronavírus járvány társadalmi hatásai Dr. Susánszky Anna, egyetemi adjunktus
– A deviáns viselkedések medikalizációja Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
– Orvosi hivatás, pályaválasztási motivációk Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
 – Egészség és rizikómagatartás Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
 – Egyenlőtlen esélyek: Társadalmi rétegződés és megbetegedés Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
MAGATARTÁSORVOSLÁS, ORVOSI PSZICHOLÓGIA  
– A kardiovaszkuláris megbetegedések pszichoszociális háttértényezői és a kardiovaszkuláris rehabilitáció Dr. Balog Piroska, egyetemi docens
– A házastársi konfliktusok hatásai a gyermekek egészségi állapotára Dr. Balog Piroska, egyetemi docens
– A válás és az egészségi állapot összefüggései Dr. Balog Piroska, egyetemi docens
– A krónikus házastársi és/vagy munkastressz és a szív-érrendszeri sérülékenység Dr. Balog Piroska, egyetemi docens
– A meddőség pszichoszociális vonatkozásai Dr. Balog Piroska, egyetemi docens
 – Kötődési stílusok és az egészségi állapot összefüggései Dr. Balog Piroska, egyetemi docens
 – Az emberi thalamus-magok szerepe az alvás-ébrenlét állapotoktól függő neurális oszcillációkban Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs
 – Kronobiológia: a kronotípusok objektív és szubjektív vonatkozásai Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs
 – Differenciálpszichológia és alvás-EEG Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs
 – Az elhízással kapcsolatos attitűdök az egészségügyi ellátórendszerben Dr. Czeglédi Edit, egyetemi adjunktus
– A humor szerepe a súlyos betegek ellátásában Dr. Kegye Adrienne, egyetemi tanársegéd
– A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelki állapota Dr. Kegye Adrienne, egyetemi tanársegéd
– Az állatasszisztált terápia lehetséges szorongáscsökkentő hatása a rehabilitációban részt vevő betegek körében Dr. Kőpájer Gabriella, klinikai orvos
– Kultúra- és normaképződés orvostanhallgatók körében Dr. Lajtai László, egyetemi tanársegéd
– Krónikus gyulladásos betegségek pszichoimmunológiája Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
– Daganatos betegségek pszichoimmunológiája Dr. Lázár Imre egyetemi adjunktus
– Mozgásszervi pszichoszomatika (TP, myalgiák) Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
– A krónikus fájdalom epidemiológiája és multidiszciplináris kezelése Dr. Major János, egyetemi tanársegéd
– A gyermekkori funkcionális hasi fájdalomzavar és más funkcionális gyomor-bélrendszeri betegségek vizsgálata Dr. Major János, egyetemi tanársegéd
– Fájdalommenedzsment rendszerek kialakítása Dr. Major János, egyetemi tanársegéd
– Szexuális zavarok pszichoterápiája Dr. Pilling János, egyetemi docens
– Kronológiai tényezők szerepe a gyakori betegségek kialakulásában Dr. Purebl György, egyetemi tanár
– A cirkadián ritmus zavarainak szerepe az egészségügyi kockázatban Dr. Purebl György, egyetemi tanár
– Depresszió, alvás és cirkadián ritmus összefüggései Dr. Purebl György, egyetemi tanár
– Kulturális különbségek a szorongásosságban és a hétköznapi stresszben Dr. Purebl György, egyetemi tanár
– Transzkulturális stressz és konfliktuskezelés Dr. Purebl György, egyetemi tanár
– Munkahelyi stressz és egészségi állapot összefüggései Dr. Salavecz Gyöngyvér, egyetemi adjunktus
– Pszichoszociális tényezők és biológiai mutatók összefüggéseinek vizsgálata (szívritmusvariabilitás, kortizol, telomér) Dr. Salavecz Gyöngyvér, egyetemi adjunktus
– Pszichoszociális tényezők epigenetikai összefüggései Dr. Salavecz Gyöngyvér, egyetemi adjunktus
– Mindfulness (tudatos jelenlét) és az egészség összefüggései, szerepe a kiégés megelőzésében Dr. Salavecz Gyöngyvér, egyetemi adjunktus
– A munkahelyi stressz jelentősége és mérésének lehetőségei Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens
– Pszichológiai tényezők a deréktáji fájdalom krónikussá válásában Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens
-Érzelem szabályozás serdülőkorban Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens
-A szívelégtelenség pszichoszociális vonatkozásai Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens
 – A figyelem és alvás kapcsolata gyermekkorban Dr. Szalárdy Orsolya, tudományos munkatárs
 – Idői predikció és szelektív hallási figyelem Dr. Szalárdy Orsolya, tudományos munkatárs
 -A termékenység meghatározó tényezői Magyarországon Dr. Ujma Przemyslaw Péter, egyetemi adjunktus
-Jelfeldolgozás alvási elektroenkefalográfiás adatokon Dr. Ujma Przemyslaw Péter, egyetemi adjunktus
 -Vonások és napi események hatása az alvási EEG-re Dr. Ujma Przemyslaw Péter, egyetemi adjunktus
ORVOSI ANTROPOLÓGIA  
– A mozgásvilág orvosi antropológiája mozgásszegénység, fittnes kultúra”, az ember-gép kapcsolat orvosi antropológiája Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
 – Pszichofiziológiai vizsgálatok az orvosi antropológiában és a klinikumban Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
– Biomedicina és alternatív orvoslás orvosi antropológiai, összehasonlító vizsgálata Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens
ORVOSI KOMMUNIKÁCIÓ  
 – A haldokló beteggel és a gyászolóval való kommunikáció nehézségei Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens
– Kommunikáció feszült, indulatos betegekkel Dr. Pilling János, egyetemi docens
– Kommunikáció szomatizáló betegekkel Dr. Pilling János, egyetemi docens
– Az egészség-műveltség (health literacy) mérésének és fejlesztésének lehetőségei Dr. Pilling János, egyetemi docens
– Az orvosi hibák, tévedések kommunikációs vonatkozásai Dr. Pilling János, egyetemi docens
– Az orvosi kommunikáció mérésének és fejlesztésének lehetőségei Dr. Pilling János, egyetemi docens
– Szexuális zavarok orvosi kommunikációs vonatkozásai Dr. Pilling János, egyetemi docens
– Érzelmi intelligencia és gyógyítás. A beteg érzelmi állapotának  megértése, az ahhoz igazodó kommunikáció és a kezelés hatékonysága Dr. Sándor Imola, klinikai szakpszichológus
– Humor a gyógyító munkában Dr. Sándor Imola, klinikai szakpszichológus