Témavezető: Stauder Adrienne

E-mail:

Munkacsoport tagjai:

Intézeti munkatársak: Czeglédi Edit, Salavecz Gyöngyvér, Székely András

SE Doktori Iskola hallgatói: Nistor Katalin, Nistor Anikó

Külső munkatársak: Ádám Szilvia, Cserháti Zoltán, Susánszky Éva, Konkoly-Thege Barna, Zakor Tünde

Lazán kapcsolódnak a Williams Életkészségek aktív facilitátorok (kb. 60 fő)

A téma leírása:

A kutatócsoport a munkahelyi stressz  testi és lelki egészségre gyakorolt hatásait és a negatív hatások megelőzésének lehetőségeit vizsgálja. Fentiek megvalósítása érdekében a munkahelyi stressz mérésre alkalmas kérdőíveket validál, epidemiológiai vizsgálatokat végez és munkahelyi stresszcsökkentő beavatkozásokat tervez és valósít meg, illetve azok hatásait vizsgálja.

A munkacsoportunk által létrehozott információs honlap a www.munkahelyistresszinfo.hu, szabadon kitölthető, munkahelyi pszichosziciális kockázatot mérő kérdőívünk, melyre a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakmai ajánlása is hivatkozik, a  www.munkahelyistresszkerdoiv.hu honlapon érhető el. A stresszcsökkentő beavatkozásokról a www.eletkeszsegek.hu honlapon található bővebb információ.

Lezárt kutatási pályázatok (eredmények feldolgozása, publikálása folyamatban):

OMMF-11-0104  Mérőeszköz fejlesztés a munkahelyi pszichoszociális kockázat értékelésére

TÁMOP 5.4.1-12    HUNGAROSTUDY 2013

A munkacsoport legfontosabb, a témához kapcsolódó közleményei:

Stauder A, Cserháti Z, Konkolÿ Thege B. Decreasing the negative effects of work-related stress in unchanged working environments. European Journal of Mental Health 13 (2018) 163-183

Stauder, A., Nistor, K., Zakor, T., Szabó, A., Nistor, A., Ádám, S., & Thege, B. K. Quantifying Multiple Work-Related Psychosocial Risk Factors: Proposal for a Composite Indicator Based on the COPSOQ II. International Journal of Behavioral Medicine, (2017).24:915-926  http://rdcu.be/sYPi DOI : 10.1007/s12529-017-9651-6

Nistor K, Ádám Sz, Cserháti Z, Szabó A, Zakor T, Stauder A. A Koppenhágai Kérdőív a Munkahelyi Pszichoszociális Tényezőkről II (COPSOQ II) magyar verziójának pszichometriai jellemzői. (Psychometric characteristics of the Hungarian version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire II (COPSOQ II).) Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2015:16(2), 179-207.

Nistor K, Nistor A, Ádám Sz, Szabó A, Konkolÿ Thege B, Stauder A. Munkahelyi pszichoszociális kockázati tényezők kapcsolata a depressziós tünetegyüttessel a magyar munkavállalók körében. Az Országos Munkahelyi Stresszfelmérés előzetes eredményei. (The relationship of work-related psychosocial risk factors with depressive symptoms among Hungarian workers. Preliminary results of the Hungarian Work Stress Survey.) Orvosi Hetilap, 2015: 156(11), 439-448.

Ádám Sz, Nistor A., Nistor K., Cserháti Z., Mészaros V.: Facilitating the diagnosis of depression and burnout by identifying demographic and work-related risk and protective factors among nurses, ORVOSI HETILAP, 2015: 156: (32)

Stauder A, Nistor K, Susánszky É, Ádám Sz:  Egyes személyiségjellemzők szerepe a stressz észlelésében és a megküzdésben. In: Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa (szerk.) Magyar lelkiállapot 2013. Budapest: Semmelweis kiadó, 2013.  pp. 123-136

Salavecz Gy:  A munkahelyi stress és az egészségi állapot összefüggései. (The relationship between workplace stress and health status.) In: Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa (eds.) Magyar lelkiállapot 2013. (Hungarian State of Mind 2013.) Budapest: Semmelweis kiadó, 2013.  pp. 89-104

Ádám Sz: Work-Family Conflict among Female and Male Physicians in Hungary: Prevalence, Stressor Predictors and Potential Consequences on Physicians’ Well-Being, Szombathely 2013: PÁLÚR Kft., 141 p. (angol nyelvű könyv/Szakkönyv)

Stauder A, Konkolÿ Thege B, Kovács M E, Balog P, Williams V P, Williams R B. World wide stress: Different problems, similar solutions? Cultural adaptation and evaluation of a standardized stress management program in Hungary. Int J Behav Med. 2010;17(1):25-32. (IF 1.591)

Kopp MS, Skrabski A, Székely A, Stauder A, Williams R.: Chronic stress and social changes: socioeconomic determination of chronic stress. Ann N Y Acad Sci. 2007;1113:325-38   (IF: 1.731)

Salavecz G., T Chandola, H Pikhart, N Dragano, J Siegrist, K-H Jöckel, R Erbel, A Pajak, Malyutina, R Kubinova, M Marmot, M Bobak, M Kopp. Work stress and health in Western European and post-communist countries: an East–West comparison study. J Epidemiol Community Health 2010;64:57-62 (IF: 3.186)

László KD, Pikhart H, Kopp MS, Bobak M, Pajak A, Malyutina S, Salavecz G, Marmot M. Job insecurity and health: A study of 16 European countries. Soc Sci Med. 2010 Mar;70(6):867-874. (IF: 2.604)

Kopp MS, Stauder A, Purebl G, Janszky I, Skrabski A.: Work stress and mental health in a changing society. Eur J Public Health. 2008 18(3):238-44.  (IF: 2,176)

Kopp M S, Konkolÿ Thege B, Balog P, Stauder A, Salavecz Gy, Rózsa S, Purebl G, Ádám Sz: Measures of stress in epidemiological research. J Psychosom Res 2010 (69) 211-225 (IF: 2.540)

Ádám Sz., Győrffy Zs., László K. (2009): High prevalence of job dissatisfaction among female physicians: work-family conflict as a potential stressor. Clinical and Experimental Medical Journal, 3(3), 453-461.

Ádám, S., Győrffy, Z., Susánszky, É. (2008). Physician burnout in Hungary: a potential role for work-family conflict. Journal of Health Psychology, 13(7), 839-.848. (IF: 1.423)