Mentális egészségtudomány(4/2.), Programvezető: Dr. Kovács József 
Név Kutatási téma címe Angol címe
Ádám Szilvia A krónikus stressz pszicho-szociális és egészségi állapottal összefüggő stresszorainak vizsgálata Assesment of the relations between psychosocial and health-related stressors and chronic
Bagdy György Pszichoszociális faktorok és örökletes tényezők szerepe depresszióban és addikcióban Psychosocial and inherited factors in depression and addiction
Balog Piroska A krónikus (házastársi-, munka-, társas és meddőségből fakadó) stressz, a szorongásos és depressziós tünetek, valamint a szív- és érrendszeri betegségek cirkuláris oksági összefüggéseinek vizsgálata The examination of relationships and causal contexts of chronic stress (conjugal, social, work and infertility related) and the distressing, depressive symptoms and cardio-vascular diseases
Balog Piroska Pszichoszociális, életmód és társadalmi-gazdasági tényezők szerepe a legnagyobb népegészségügyi jelentőségű megbetegedések (szív-érrendszeri, daganatos, pszichés megbetegedések)kialakulásában, kórlefolyásában és gyógyításában The psychosocial, social-economic and lifestyle risk factors for the onset, progression and cure of major diseases (i.e. cardio-vascular, tumorous, psychiatric diseases) endangering  public health
Belicza Éva Az egészségügyi ellátó rendszer, szolgáltatók és szolgáltatások értékelésében alkalmazható mérési módszerek és alkalmazásuk a hazai gyakorlatban, az ellátás igénybevételének társadalmi – gazdasági – kulturális összefüggései Possible methods for measuring and assessing health care, services and deliveries in Hungary
Bódizs Róbert Állapotfüggő és egyénspecifikus agyi elektromos aktivitásmintázatok alvásban – magatartástudományi és klinikai relevanciák State-dependent and individiual-specific patterns brain electrical activity in sleep – benavioural and clinical relevancies
Gaál Péter Az emberi és társadalmi tőke szerepe és jelentősége az egészségügyi rendszer működésében The function and significance of the human and social capital  in the healthcare system
Győrffy Zsuzsa Orvosok és orvostanhallgatók testi-lelki egészsége,
stresszterhelése, megküzdési stratégiái
Mental and somatic health and burnout
among physician and medical students
Hegedűs Katalin A halál, a haldoklás és a gyász mentálhigiénés és etikai aspektusai Mental health and ethical aspects of death, dying and bereavement
Hegedűs Katalin Kommunikáció súlyos állapotú betegekkel Communication with seriously ill patients
Kovács József Egészség és bioetika Health and bioethics
Lázár Imre A betegségek és a gyógyítás kulturális és kultúraközi vonatkozásai Medical anthropology: cultural and intercultural aspects of diseases and their treatment
Novák Márta Az alvás- és ébrenlét zavarainak egészségügyi és társadalmi jelentősége The social and health significance of disorders in sleep and awake state
Novák Márta Nemi különbségek az alvás- és ébrenlét zavarok és életminőség terén Gender differences in the disorders in sleep and awake state
Novák Márta Hangulat- és szorongásos zavarok, valamint életminőség vizsgálata The significance of mood and anxiety disorders in patients suffering from chronic diseases
Perczel Forintos Dóra Poszttraumás stressz állapotok és traumakutatás Post-traumatic stress disorder (PTSD), trauma research
Perczel Forintos Dóra Öngyilkosság megelőzés Suicide prevention
Pikó Bettina Fiatalok egészségi állapotának és életmódjának magatartás-epidemiológiai vizsgálata Study of youth’s problem behavior and mental health based on the risk and protective theory
Purebl György Depresszió és öngyilkosságmegelőzés közösségi és transzkulturális vonatkozásai Prevention of depression and suicide: community and transcultural correlates
Purebl György Állatasszisztált terápiák lehetséges szerepe a klinikai javulásban és az életminőség javításában The potential role of Animal Assisted Therapies in the clinical improvement and quality of life
Stauder Adrienne Magatartásorvoslási módszerek alkalmazása Implementation of behavioral medicine interventions
Szumska Irena A táplálkozási magatartás zavarainak prevenciója Eating disorders and obesity- clinical aspects and prevention
Szűcs Anna Egyes alvászavarok biológiai vonatkozásai Biologic aspects of sleep disorders, cognitive complications of neurologic diseases
Túry Ferenc A táplálkozási magatartás pszichoszociális tényezői Psychological assessment of eating disorders
Zubek László Életvégi döntések az orvosi gyakorlatban End-of-life decisions in medical practice