Önéletrajz

jogász, szociológus, bioetikus, politológus

habilitált egyetemi docens

Születési hely, idő: Sopron, 1960.06.11.

Anyja neve: Priszinger Mária

Munkahely: Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Bioetika Részleg

Postacím: H-1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., XX. emelet, 2013. szoba

Telefon: 1-2102–953

Közvetlen telefon: 1-2102–930/56127

Fax: 1-2102–955

Email: csapody [PONT] tamas [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

Honlap: magyar: http://semmelweis.hu/magtud/intezet/munkatarsak/dr-csapody-tamas/

Honlap: angol: http://semmelweis.hu/magtud/en/institute/staff/dr-tamas-csapody/

RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZ

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) szerzett jogi (1986) és szociológus diplomát (1989). Tudományos fokozatot politikatudomány tudományágban szerzett Budapesten (2000). A Semmelweis Egyetem (SE) Magatartástudományi Intézetében tanít és kutat 1993 óta. A bioetika tantárgy oktatója. Részt vesz az általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerész karokon folyó graduális és posztgraduális oktatásában. Az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetében megbízott előadóként honvédelmi kötelezettségekkel kapcsolatos kurzusokat vezetett. A Bibó István Szakkollégium egyik alapítója és később igazgatója. Habilitált egyetemi docens. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestületének a tagja.

Az erőszak és az erőszakmentesség témakörének kutatója. Interdiszciplináris tudományos kutatásokat folytatott Magyarországon és külföldön a civil társadalom, alternatív mozgalmak, emberi jogok, polgári engedetlenség, passzív rezisztencia és a honvédelmi kötelezettségek témakörében. Számos civil szervezet munkájában vett részt itthon és külföldön.

Kutatási területe a bioetika témakörében a tájékozott beleegyezés, a kezelés visszautasításának joga, a kegyeleti jogok és az állatok jogai. Orvostörténeti témákkal 2005 óta foglalkozik. Tudományos diákköri (TDK) témái között szerepel a Gödöllő melletti roma telepeken végzett egészségfejlesztő program kidolgozása, a bioetikai témák megjelenése a filmművészetben valamint a biológiai és kémiai hadviselés története továbbá a Harmadik Birodalomban végzett álorvosi kísérletek.

A második világháború alatt Jugoszláviába (Szerbiába) vitt magyar katonai munkaszolgálatosok történetének kutatója. A holokauszt (Soa) időszakában a bori bányavidékre küldött zsidó és kisegyházakhoz tartozó (Jehova Tanú, nazarénus, reformadventista) munkaszolgálatosok történetét három önálló kötetben dolgozta fel.

Összesen hat könyve, számos szaktanulmánya és újságcikke jelent meg. Három kötetet szerkesztett a magyar rendszerváltáshoz kapcsolódó témákban. Tudományos közleményeinek száma 129, a független hivatkozások száma 261, a Hirsch indexe 7. Publikációinak teljes listája elérhető a Magyar Tudományok Művek Tárában (MTMT). Publikációinak egy része letölthető az OSZK MEK, az academia.edu és a ReserchGate.net honlapokról.

KÖZLEMÉNYEK

Közleményeinek teljes listája: Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) itt

10 legfontosabb közlemény (MTMT)  itt

Válogatott közlemények (2010–2016) (MTMT)  itt

Válogatott közlemények (1988–2016) (MTMT)  itt

Az OSZK MEK honlapján elérhető művek (teljes publikációk: 13)

http://mek.oszk.hu/ („keresés a gyűjteményben”; „szerző”: Csapody Tamás)

Az academia.edu honlapján elérhető művek (teljes és nem teljes publikációk)

https://independent.academia.edu/Tam%C3%A1sCsapody

A ResearchGate.net honlapján elérhető művek (teljes és nem teljes publikációk)

https://www.researchgate.net/profile/Tamas_Csapody/publications?pubType=article

KÉPZETTSÉG, FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK

Szak: állam- és jogtudomány

Egyetemi oklevél száma: LXXI.14/1986.

Kiállító intézmény: ELTE ÁJTK

Székhelye: Budapest, éve: 1986.

Szak: szociológia

Egyetemi oklevél száma: 1542/1989.

Kiállító intézmény: ELTE BTK

Székhelye: Budapest, éve: 1989.

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Doktori (kandidátusi/Ph.D.)

Oklevél száma: 17.362.

Tudományág: politikatudomány

Kiállító intézmény: MTA Doktori Tanács

Székhelye: Budapest, éve: 2000.

Habilitált doktor

Oklevél száma: 1075/2018.

Tudományág: történelemtudományok

Kiállító intézmény: ELTE

Székhelye: Budapest, éve: 2018.

MTA KÖZTESTÜLETI TAGSÁG

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

kelte: 2017.01.18.

http://mta.hu/koztestuleti_tagok

NYELVISMERET

angol középfok, német alapfok

KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK, KUTATÁSOK

1992–1993: Amerikai Egyesült Államok (Hutterien Brethrenben szociológiai terepmunka – 7 hónap)

1995: Kis-Jugoszlávia (nemzetközi ifjúsági OTKA ösztöndíj; a vajdasági polgári engedetlenségi és háborúellenes mozgalmak kutatása – 4 hónap)

2000: Svájc (International Campaign to Ban Landmines /ICBL/; gyalogsági aknák betiltásával kapcsolatos szakértői munka – 2 hét)

2002: Franciaország (International Campaign to Ban Landmines /ICBL/; gyalogsági aknák betiltásával kapcsolatos szakértői munka – 2 hét)

2004: Svájc (International Campaign to Ban Landmines /ICBL/; gyalogsági aknák betiltásával kapcsolatos szakértői munka – 2 hét)

2007: Szerbia (Bor és környéke; a bori munkaszolgálat történetének levéltári és helyszíni kutatása – 2 hét)

2007: Szlovákia (különböző helyszíneken a bori munkaszolgálat történetének kutatása – 5 nap)

2008: Szerbia (Bor és környéke; a bori munkaszolgálat történetének levéltári és helyszíni kutatása – 2 hét)

2008: Franciaország (Párizs: bori munkaszolgálat történetének kutatása, interjúk készítése – 7 nap)

2008: Németország (OKM ösztöndíj; Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Bundesarchiv Aussenstelle Ludwigsburg; Stuttgart: a bori munkaszolgálat történetének levéltári kutatása – 2 hét)

2008: Izrael (OKM ösztöndíj; Yad Vasem Intézet, Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma; a bori munkaszolgálat témájának levéltári kutatása, interjúk készítése – 17 nap)

2012: Szerbia (Zombor, Belgrád, Pancsova, Jabuka: a bori munkaszolgálat témájának levéltári kutatása és helyszíni kutatások – 7 nap)

2013: Szerbia (Bor és környéke: a bori munkaszolgálat témájának levéltári kutatása és helyszíni kutatások – 6 nap)

2014: Szerbia (Bor és környéke: a bori munkaszolgálat témájának levéltári kutatása és helyszíni kutatások – 6 nap)

2018: Skócia (Glasgow: Scottish Jewish Archives Centre-ben /SJAC/: Az álorvosi kísérletek a Harmadik Birodalomban témájának levéltári kutatása –5 nap)

JELENLEGI MUNKAHELY

1993– Semmelweis Egyetem (SE), Általános Orvosi Kar (ÁOK), Magatartástudományi Intézet

http://semmelweis.hu/magtud/

1993: egyetemi tanársegéd

2002: egyetemi adjunktus

2015: egyetemi docens (Nytsz.: KS/HUM/363/2015)

KORÁBBI MUNKAHELYEK

1987.01.01.–1987.09.30.: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Tündérhegyi Pszichoterápiás és Pszichoszomatikus-Rehabilitációs Osztály (segédápoló)

1990–1991: ELTE Bibó István Szakkollégium (nevelőtanár)

1991–1992: ELTE Bibó István Szakkollégium (igazgató)

GRADUÁLIS OKTATÁS

Előadás és gyakorlatvezetés

1993–1995: Orvosi szociológia c. tárgy oktatása (ÁOK, FOK, GYOK)

1995– : Bioetika-orvosi etika c. tárgy oktatása (ÁOK, FOK, GYOK)

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI (TDK) TÉMÁK

„Egészségfejlesztő program Pest megyei roma telepeken” (2018/19. tanév, 2. félév: hallgatók száma: 7)

„Filmművészet a bioetikában” (2018/19. tanév, 2. félév: hallgatók száma: 2 hallgató)

„Álorvosi kísérletek a Harmadik Birodalomban: tények és mai tanulságok” (2018/19. tanév, 2. félév: hallgatók száma: 0)

„A világháborúk során alkalmazott biológiai- és vegyi fegyverek orvosi vonatkozásai” (2018/19. tanév, 2. félév: hallgatók száma: 0)

http://semmelweis.hu/magtud/kutatas/tdk/tdk-temak/

 POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS

Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Mentális Egészségtudomány program (4/2.), Az egészségtudományok módszertana II.

„Dokumentumok és levéltárak elemzésének módszerei” c. előadás

http://semmelweis.hu/magtud/oktatas/phd-kurzus/5288-2/

Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

A klinikai kutatás etikai kérdései (kétévente induló kötelezően választható Ph.D. kurzus)

„Az állatkísérletek etikai kérdései” c. előadás

http://semmelweis.hu/magtud/oktatas/phd-kurzus/a-klinikai-kutatas-etikai-kerdesei-2/

 KONZULENS, REFERENS, OPPONENS

Konzulensi, referens, bírálói tevékenység összesen 28 jelölt, opponens ún. házi Ph.D. védés vonatkozásában négy jelölt esetében

 TANKÖNYVFORDÍTÁS

David Armstrong: Outline of Sociology as Applied to Medicine. Butterwort-Heinemann Ltd, London,1994. (ISBN: 075-061-800-0)

Megjelent: David Armstrong: Az orvosi szociológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1995. (ford.: Csapody Tamás, Gyukits György, Kolozsi Béla, Kovács Katalin, László Klára, Molnár László, Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa, Tahin Tamás). 178 o. (Csapody Tamás: 8. fejezet: „Megküzdés a betegséggel”. 84-92. o.; 9. fejezet: „Betegségmodellek”. 93-101. o.). (ISBN: 963-8154-64-0) A kötet az SE Magatartástudományi Intézet Orvosi Szociológia tantárgy hivatalos egyetemi tankönyve (1995-2005).

 TOVÁBBI FELSŐOKTATÁSI TAPASZTALATOK

ELTE ÁJK Politikatudományi szak, alternatív tárgy, megbízott előadó

2004–2007: „A honvédelmi kötelezettséggel szembeni engedetlenség” c. kurzus

2005–2006: „Konfliktusok és fejlődés a magyar civil társadalomban a rendszerváltástól az EU csatlakozásig” c. kurzus

ELTE ÁJK Politikatudományi szak

2004–2012: Államvizsga bizottságban, majd záróvizsga bizottságban külső tag

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BTK Szociológia Tanszék, alternatív tárgy, meghívott előadó

2000: „A béke szociológiája” c. kurzus

 TANFOLYAMOK

1996: SOTE Információtechnológiai és Dokumentációs Központ, középfokú informatikai tanfolyam

2001–2003: Magyar Pszichodráma Egyesület, pszichodráma önismereti szakasz (250 óra)

2003–2004: Magyar Pszichodráma Egyesület, pszichodráma asszisztensi szakasz (140 óra)

2001: Magyar Pszichodráma Egyesület, agresszió témájával foglalkozó pszichodráma szeminárium (32 óra)

 SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

1988: „Útvesztő” c. dokumentumfilm konzulense. A 27. Miskolci filmfesztivál nagydíja (1988.05.12.).

1995: PHARE Demokrácia projekt. Címe: „A magyarországi alternatív állampolgári magatartástípusokról szóló első hazai emberi jogi jelentés elkészítése”.

1996: Állampolgári Jogok Országgyűlési Hivatala (ÁJBH) felkérésére „A hivatalból indítandó honvédelmi tárgyú vizsgálatban való részvétel” (OBH 7459/1996.).

1996: Országgyűlés Alkotmány-előkészítő Bizottság felkérése az Alkotmány szabályozási koncepciójának véleményezése valamint „A honvédelmi kötelezettségének tárgykörében való tanulmány elkészítése” (AEB/91/95.).

1996: Alba Kör – Erőszakmentes Békemozgalom részére szakértői jelentések elkészítése. Ezek címe: „A hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló törvényjavaslatról szakértői jelentés készítése” valamint „A polgári szolgálatról szóló törvényjavaslat szakértői véleményezése”.

1997–1998: Budapesti Holland Nagykövetség és a Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Alapítvány (BHKK) szakértői anyag elkészítése „A honvédelmi kötelezettségek” címmel.

2009: Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM): „Radnóti 100” c. kiállítás szakértője [Kiállítás anyaga könyv formájában: Varga Katalin (szerk.): Radnóti Miklós és kortársai. Budapest, PIM, 2009.]

2013: Holokauszt Dokumentációs Közalapítvány és Emlékgyűjtemény (HDKE). „Lapátos sereg” c. virtuális kiállítás szakértője: http://hdke.hu/kiallitas/lapatos-hadsereg

ÖSZTÖNDÍJAK (1987–2006)

1987.09.01.–1988.08.30.: Művelődési Minisztérium, Eötvös József Alapítvány ösztöndíj. A kutatás címe: „Egy deviáns csoport életviszonyai”.

1988.12.01.–1989.11.30.: MTA-Soros Alapítvány ösztöndíj. A kutatás címe: „Katonai szolgálatmegtagadás, civil szolgálat” (Nytsz.: 732/88-TK 759).

1992–1993: „A Magyar Tudományért” ösztöndíj. A kutatás címe: „Az erőszakmentesség, katonai szolgálatmegtagadás szociológiai, politológiai történeti kutatása”.

1995–1997: OTKA. A kutatás címe: „Erőszakmentes mozgalmak Magyarországon 1980 és 1994 között” (témavezető; Nytsz.: F 018144).

1997–2000: OTKA. A kutatás címe: „Az alternatív szolgálati formák és a honvédelmi kötelezettségek elleni bűncselekmények szociológiai vizsgálata (1989–1998)”

(témavezető; Nytsz.: T 022611).

1995.05.01.–1995.08.31.: Világbanki kölcsönből támogatott fiatal kutatói OTKA ösztöndíj. A kutatás címe: „Vajdasági erőszakmentes mozgalmak (1991–1995)”.

A kutatás helyszíne Kis-Jugoszlávia (témavezető; Nytsz.: W-015736).

1994.11.01.–1995.04.31.: Európai Unió Phare Demokrácia Program mikro-projekt támogatása. A kutatás címe: „Az Alba Kör emberi jogi jelentése a lelkiismereti okból történő katonai szolgálatmegtagadás magyarországi helyzetéről”.

1998.08.01.–1999.04.01.: Századvég Politikai Iskola Alapítvány ösztöndíj. A kutatás címe: „Egyházak és választás” (Nytsz: 2/1998/1).

1999.09.01.–2002.08.31.: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. A kutatás címe: „Magyarország és a NATO-bővítés (1989-1999)” (Politikatudomány; Nytsz.: BO/00360/99). [Záró kutatói jelentés elfogadása: „kiemelkedő eredményt felmutató” Bolyai ösztöndíjas. Budapest, 2002.11.11.].

1999–2004: International Campaign to Ban Landmines (ICBL–Washington, D.C.) ösztöndíj. A kutatás címe: „A gyalogsági aknák magyarországi telepítésével, gyártásával, eladásával kapcsolatos kutatási és raportőri tevékenység”. Évenként egy, összesen öt kutatási jelentés elkészítése (Landmine Monitor, Annual Report, 2000-2004).

2002: MTA-Soros Alapítvány ösztöndíj. A kutatás címe: „A polgári szolgálattal összefüggő intézményrendszer működési zavarinak feltárása – esettanulmányok, alkotmánybírósági beadvány”.

2003.09.01.–2004.08.31.: Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért kutatási ösztöndíj. Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban. A kutatás címe: „Civil szervezetek értékeinek megjelenítése és tevékenységi köre” (Nytsz.: 113/2003).

2006.01.01.–2006.12.31.: International Peace Research Association Foundation (IPRA – United Kingdom). Small Peace Research Grants. A kutatás címe: „Ferenc Deák and Passive Resistance”.

 ÖSZTÖNDÍJAK (2005–2018)

2005–2006:  Emlékezés 1944–2004. Közhasznú Alapítvány kutatási ösztöndíj. A kutatás címe: „A bori munkaszolgálat kutatása Szerbiában”.

2007: Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM), Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Főosztály ösztöndíj (Nytsz.: 21777/2007). A kutatás címe: „A bori munkaszolgálat levéltári forrásainak kutatása németországi és izraeli levéltárakban, túlélőkkel interjú készítése”.

2006: Táncsics Mihály Alapítvány ösztöndíj. A kutatás címe: „Justus Pál bori munkaszolgálatának megírása”.

2006: Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) ösztöndíj (Nytsz.: 50/2006./09.14.). A kutatás címe: „A bori munkaszolgálat (1943-1944) komplex, történeti és szociológiai kutatása, továbbá az elért eredmények kéziratának elkészítése”.

2007: Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) ösztöndíj (Nytsz.: 67/2006./12.06.). A kutatás címe: „A bori munkaszolgálat és a cservenkai mészárlás veszteség-történetének megírása levéltéri és helyszíni kutatások, interjúk alapján”.

2007: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) ösztöndíj (Nytsz.: P12/2007). A kutatás címe:  „Bori mukaszolgálatosokkal interjú készítése”.

2008: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) ösztöndíj (Nytsz.: P12/2008). A kutatás címe: „A mai hungarizmus gyökerei – Marányi Ede alezredes életútja”.

2007: The Gábor Várszegi Endowment/The J. and O. Winter Fund ösztöndíj (Washington, D.C.).  A kutatás címe: „Hungarian Jews in labor camps (Yugoslavia, Bor, 1943-1944)”.

2009: Raoul Wallenberg Alapítvány ösztöndíj. A kutatás címe: „Bori munkaszolgálatosokkal interjúk készítése”.

2009: Nemzeti Kulturális Alap (NKA), Ismeretterjesztés és környezetkultúra szakmai kollégium alkotói ösztöndíj (Nytsz.: 2502/0796). Az ösztöndíj által meghatározott feladat: „Radnóti Miklós bori munkaszolgálata” c. mű megírása.

2010–2011: Péter Horváth Stiftung ösztöndíj. A kutatás címe: „A bori munkaszolgálat történetének kutatása”.

2013: Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) kutatási ösztöndíj (Nytsz.: 10-II/2013). A kutatás címe: „A jabukai mészárlás kutatása és történetének megírása”.

2014: Zsidó Tudományok Szabadegyeteme Alapítvány (EMIH) kutatási ösztöndíj (Civil Alap-2014 támogatásával). A kutatás címe: „A cservenkai tömeggyilkosság történetének megírása”.

2015–2016: Arnold Liebster Stiftung (Deutschland) ösztöndíj. A kutatás címe: „A sárvári és körmendi rögtönítélő bíróságok működése (1941-1945)”.

2017–2018: „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány kutatási támogatása (Nytsz.: 16.927/2017). A kutatás címe: „Budapest – Bor – Bukarest”.

 KITÜNTETÉS

2015: Semmelweis Egyetem, rektori dicséret

 DÍJAK

1986: Magyar Jogász Szövetség pályázatán első díj

1989: Palócföld c. folyóirat pályázatán harmadik díj

1990: Valóság c. folyóirat különdíj

2008: Minőségi Újságírásért Alapítvány díja

2009: Radnóti Miklós antirasszista díj

 TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK

Central and East European Association of Bioethics (CEEAB – tag)

International Peace Research Association (IPRA – tag)

Magyar Bioetikai Társaság (MBT – tag)

Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT – tag)

Magyar Orvostörténelmi Társaság (MOT – tag)

Magyar Politikatudományi Társaság (MPT – tag)

Magyar Szociológiai Társaság (MSZT – tag)

Magyar Történelmi Társulat (MTT – tag)

 FOLYÓIRAT

Politikatudományi Szemle konzulensi testületének tagja

 CIVIL TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG

1985–1989: Kelet-Nyugat Párbeszéd Hálózat Kör (KNyPHK – alapító)

 1. máj.–nov.: Szabad Kezdeményezések Hálózata (SZKH – alapító)

1988: „Negyedik Alapelv” Kezdeményezés (alapító)

1989–2000: Halálbüntetést Ellenzők Ligája (alapító)

1990–2001: Alba Kör – Erőszakmentes mozgalom a békéért (alapító, szóvivő)

1991–2004: Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája (HEL – szóvivő)

1999–2000: Balkán Békéjéért Mozgalom (BBM – alapító, szóvivő)

2003–2004: Civilek a Békéért (CaB – alapító, szóvivő)

1989–2001: Alba Körben: honvédelmi kötelezettségek témakörében ingyenes jogsegély szolgálat vezetése

2001–2005: Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítványnál (NIOK): honvédelmi kötelezettségek témakörében ingyenes jogsegély szolgálat vezetése.

Budapest, 2018. október 1.

Publikáció

CSAPODY TAMÁS KÖNYVEI

Dr. Csapody Tamás Ph.D.

egyetemi docens

Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Bioetika Részleg

H – 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., XX. emelet, 2013. szoba

Telefon: 1-2102–953

Közvetlen telefon: 1-2102–930/56127

Fax: 1-2102–955

Email: csapody [PONT] tamas [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

Csapody Tamás közleményeinek teljes listája: Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT):

https://vm.mtmt.hu/www/index.php

Az OSZK MEK honlapján elérhető művek (teljes dokumentum):

http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors

Az academia.edu honlapján elérhető művek:

https://independent.academia.edu/Tam%C3%A1sCsapody

Az alábbiakban Csapody Tamás könyveire (6) vonatkozó adatok és információk olvashatók (megjelenések, könyvbemutatók, interjúk, recenziók, könyvismertetések stb. jegyzéke és ezek interneten elérhető forrásai. Az internetes források utolsó leöltése: 2016.11.05.).

1/

A CSERVENKAI TÖMEGGYILKOSSÁG (e-book, 150 o.). Budapest, Zsidó Tudományok Szabadegyeteme, 2015. (ISBN: 978-963-12-3471-8)

http://zsido.com/konyvek/a-cservenkai-tomeggyilkossag/

Könyvismertetés:

 1. N.: Dr. Csapody Tamás: A cservenkai tömeggyilkosság. Holokauszt

Emlékközpont (HDKE), 2015.09.28.

http://hdke.hu/hirek/dr-csapody-tamas-cservenkai-tomeggyilkossag

Recenzió:

Julia Bock: The Mass Murder at Cservenka. AHEA: E-journal of the American Hungarian Educators Association, Volume 09 (2016)

http://ahea.pitt.edu/ojs/index.php/ahea/article/view/233/452

Interjú:

Németh Ványi Klári: A miértre nincs válasz. Interjú Csapody Tamással a cservenkai tömeggyilkosságról. Hetek 19 évf. 46. szám 2015.11.13., 24. o. http://www.hetek.hu/hatter/201511/a_miertre_nincs_valasz

2/

BORTÓL SZOMBATHELYIG. TANULMÁNYOK A BORI MUNKASZOLGÁLATRÓL ÉS A BORI MUNKASZOLGÁLATOSOK RÉSZLEGES CD NÉVLISTÁJA. Szerk.: Berkes Tímea. Előszó: Karády Viktor. Lektorálta: Szita Szabolcs, Kádár Gábor, Frojimovics Kinga. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2014. 254. o. (ISBN: 978-963-327-632-7)

HM Zrínyi Kiadó honlapja: http://www.hmzrinyi.hu/termek/Bortol_Szombathelyig_-_Tanulmanyok_a_bori_munkaszolgalatrol_es_a_bori_munkaszolgalatosok_reszleges_nevlistaja

Könyvbemutató: Budapest, 2014. 12. 09. Bemutatta:

Töll László ezredes, a HM TKHKF főosztályvezető, Hende Csaba honvédelmi miniszter valamint Berkes Tímea történész, pszichológus, a kötet szerkesztője, Karády Viktor történész, szociológus, az MTA külső tagja, Gyáni Gábor történész, az MTA levelező tagja.

http://www.tortenelmitarsulat.hu/hirek/href=”/magtud/files/2017/11//20141209_bortol.href=”/magtud/files/2017/11/

A könyvbemutatóval kapcsolatos anyagok:

Nyulas Szabolcs: A munkaszolgálatosokra a sajátjaiként tekint a Honvédelmi Minisztérium (Hende Csaba honvédelmi miniszter beszéde). Budapest, 2014.12.09. Honvédelem.hu: http://www.honvedelem.hu/cikk/48152 + video

Simon Tibor fotói:

https://plus.google.com/photos/+TiborSimonfot%C3%B34411ApA/albums/6091237914607940369

 1. N.: Bortól Szombathelyig. Budai Polgár, Ajánló, 2014.11.21. 13. o. http://www.budaipolgar.hu/ajanlo/Csapody_Tamas.html

Egriné T. Szonja: Bortól Szombathelyig. Vasárnap Hétvége Magazin (Szlovákia – Pozsony), 2015. 48. évf. 13. szám, 2015.03.24. 42. o.

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál és Ünnepi Könyvhét (2015): Honvedelem.hu:

http://www.honvedelem.hu/cikk/50642;

http://www.honvedelem.hu/cikk/50518

Recenzió folyóiratban:

angol nyelvű:

Julia Bock: From Bor to Szombathely – Studies on the Forced Labor Service at Bor Camp and the Partial List of the Forced Laborers in Bor. AHEA: E-journal of the American Hungarian Educators Association, Volume 09 (2016)

http://ahea.pitt.edu/ojs/index.php/ahea/article/view/233/452

magyar nyelvű:

Gyáni Gábor: Munkaszolgálat és halálmenet. Magyar Tudomány, 176. évf. 2005. 4. szám, 505–508. o.

http://www.matud.iif.hu/2015/04/21.htm

Könyvismertetések heti- és napilapokban:

 1. Tóth Ida: Erőltetett menet. Tanulmányok a bori munkaszolgálatról. Magyar Nemzet, Magazin, 2015.01.31. 29. o.

Kiss Marianne: Munkaszolgálatosok nyomában. Új Kelet (Izrael–Tel Aviv), 2014.12.18.05. o.

Kiss Marianne: Még mindig Csapody és a bori munkaszolgálat. Új Kelet (Izrael–Tel Aviv), 2015.01.29. 17. o.

 1. K.: Bortól Szombathelyig. Bajtársi hírlevél, 17. évf. 2014. 4. szám, 30. o.

http://www.beosz.hu/cikkek/bajtarsi-hirlevel/archiv-bajtarsi-hirlevelek/archiv-bajtarsi-hirlevelek.html

 1. N.: Kényszermunka, erőltetett menet, tömeghalál. HVG, 39. szám, 2015.09.26. 38. o. http://hvg.hu/hvgfriss/2015.39/201539_konyv__magyar_ugy_kenyszermunka_eroltetett_

Szarka Zsuzsa: Már nem névtelen áldozatok–bori esettanulmányok. Szombat, 2016.05.26. (elektronikus változat)

http://www.szombat.org/tortenelem/mar-nem-nevtelen-aldozatok-bori-esettanulmanyok

Tódor János: Mozgó vesztőhely. Élet és Irodalom, 59. évf. 47. szám, 2015.11.20.20. o. http://www.es.hu/todor_janos;mozgo_vesztohely;2015-11-19.html

Interjúk:

TV: Ungvári Tamás: Könyvjelző, ATV, 2014.12.28.

http://www.atv.hu/videok/video-20150120-konyvjelzo-2014-12-28

Főnix TV, KOR-TÁRS Beszélgetések: Csapody Tamás jogász, szociológus. 2015.04.14.

Promontor TV: Beszélgetés Csapody Tamás kutatóval. 2015.04.17. https://www.youtube.com/watch?v=4x2nyxE_aCY

Rádió: Dési András: Reggeli gyors, Klubrádió, 2014.12.02.

Sajtó: Heimer György: És a legkegyetlenebb keretlegény fejfáján ma ez áll: A szeretet örök. Interjú Csapody Tamással. HVG online, 2015.01.06. http://hvg.hu/kultura/20150106_A_keretlegenyek_is_egyfajta_szocializaci

3/

BORI MUNKASZOLGÁLATOSOK. FEJEZETEK A BORI MUNKASZOLGÁLAT TÖRTÉNETÉBŐL. Szerk.: Bencsik Péter. Budapest, Vince kiadó, 2011. (második kiadás: 2012.) 647 o. (ISBN: 978-963-303-048-6). Vince Kiadó honlapja: http://www.vincekiado.hu/titles/bori.shtml

Könyvbemutató: Budapest, 2012.01.19. Bemutatta:

Bencsik Péter történész, a kötet szerkesztője, György Péter esztéta, egyetemi tanár, Kovács József orvos, egyetemi tanár, az MTA doktora.

http://www.litera.hu/lathatas/csapody_tamas_bori_munkaszolgalatosok_cimu_konyvenek_bemutatoja;

https://bhiweb.wordpress.com/tag/csapody-tamas/

A könyvbemutatóval kapcsolatos anyagok:

Tolnai Kata: Fejezetek a bori munkaszolgálatosok történetéből. Semmelweis Hírek, 2012.06. 27.

http://semmelweis.hu/hirek/2012/01/27/bori-munkaszolgalatosok-fejezetek-a-bori-munkaszolgalatosok-tortenetebol-%E2%80%93-csapody-tamas-konyverol/

Rojkó A.: „A bori tragédia magyar történet”. Új Élet, 67. évf. 3. szám, 2012.02.15. 05. o.

http://www.mazsihisz.org/userfiles/file/downloadmanager/67.%20%C3%89VFOLYAM%203.%20SZ%C3%81M%202012.%20FEBRU%C3%81R%2015.%20SV%C3%81T%2022.%205772.PDF

 1. N.: Könyv a bori munkaszolgálatosokról. Budai Polgár, Ajánló, 2012.01.13. 10. o.

Egriné T. Szonja: Bori munkaszolgálatosok. Vasárnap Hétvége Magazin (Szlovákia – Pozsony), 2012. 45. évf. 7. szám, 2012.02.08. 21. o.

Egriné T. Szonja: Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok. Dunatáj (Szlovákia–Komárno), 22. évf. 15. szám, 2012.04.20.02. o.

http://dunataj.sk/wp-content/uploads/2013/02/15_20121.href=”/magtud/files/2017/11/

További könyvbemutatók:

1/ Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény (HDKE): Budapest, 2012.03.01.

http://www.hdke.hu/programkalauz/kulturalis/konyv/bori-munkaszolgalatosok-csapody-tamas-eloadasa (HDKE előzetes)

2/ Soproni TIT: Sopron, 2013.05.17.

Pluzsik Tamás: Úton Bortól Abdáig. Hatezer magyar munkaszolgálatos történet. Soproni Téma, 2. évf. 19. szám, 2013.05.15. 7. o.

A könyvvel kapcsolatos sajtóanyagok:

 1. N.: Monográfia készül a bori munkatábor történetéről. Múlt-kor/MTI, 2008.03.14. http://mult-kor.hu/cikk.php?id=20040

György Péter: Az apám. Piros emlékezete. Élet és Irodalom, 52. évf. 44. szám, 2008.10.31. http://mazsihisz.hu/gyorgy-peter–az-apam-421.html (másodközlés)

Radnóti 100 éve. MTV1, 2009.05.02.

http://nava.hu/id/797926/

MTI: Könyv jelent meg a bori munkaszolgálatosokról. 2012.01.21.

http://www.gepnarancs.hu/2012/01/konyv-jelent-meg-a-bori-munkaszolgalatosokrol/

MTI/ATV: Így szenvedtek a munkaszolgálatosok, köztük Radnóti. 2009.01.22.

http://www.atv.hu/szines/2009_jan_igy_szenvedtek_a_munkaszolgalatosok__koztuk_radnoti

Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok (könyvrészlet). Népszava, Szép szó, 139. évf. 36. szám, 2012.02.11. 4. o.

http://nepszava.hu/articles/article.php?id=520154

A könyv felhasználásával készült anyagok:

Bölcs István: Hetven év magány. 168 Óra online, 2014.02.20.

http://m.168ora.hu/arte/muzsa-gyarmati-fanni-radnoti-miklos-123770.html

Jakab Ádám (rendező): XXI. század–a legendák velünk élnek (Radnóti Miklós halálának körülményei). RTL Klub, 2014.11.04.

http://nava.hu/id/2005284/RTL

http://nava.hu/id/2005284/

Recenziók folyóiratokban:

angol nyelvű:

Julia Bock: The Forced Laborers of Bor: Chapters from the History of the Forced Laborers of Bor. AHEA: E-journal of the American Hungarian Educators Association, Volume 05 (2012)

http://ahea.net/e-journal/volume-5-2012

magyar nyelvű:

Vincze Dániel: Kánon/ellenpontok. Palócföld, 58. évf. 2012. 2. szám, 85–87. o. http://www.palocfoldfolyoirat.hu/archivum/12.2.href=”/magtud/files/2017/11/

Agárdi Péter: A mikrotörténelem monumentalitása. Ezredvég, 22. évf. 2012. 4. szám, 114–120. o.

http://ezredveg.vasaros.com/html/2012_07_08/1207082.html#agpe

(Megjelent: Agárdi Péter: A mikrotörténelem monumentalitása. In: Agárdi Péter: „Irodalomról, vagy más ily fontos emberi lomról”. József Attila és a magyar hagyománytudat. Budapest, Balassi Kiadó 2013. 192–198. o.)

Rainer M. János: Mi az, ami még elmondható? Mozgó Világ, 38. évf. 2012. 5. szám, 84-88. o. http://epa.oszk.hu/01300/01326/00139/MV_EPA01326_2012_05_08.htm

Szécsényi András: Erőltetett menet. Magyar Tudomány, 173. évf. 2012. 7. szám, 884–887. o. http://www.matud.iif.hu/MT201207.href=”/magtud/files/2017/11/

Dupcsik Csaba: Kánon (Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok). Holmi, 24. évf. 2012. 9. szám, 1169–1174. o.

http://www.holmi.org/2012/09/dupcsik-csaba-kanon-csapody-tamas-bori-munkaszolgalatosok

Lengyel András: Bori munkaszolgálatosok. Tiszatáj, 88. évf. 2012. 10. szám, 119–122. o.

http://epa.oszk.hu/00700/00713/00253/href=”/magtud/files/2017/11//tiszataj_EPA00713_2012_10_119-122.href=”/magtud/files/2017/11/

Gidó Attila: Oknyomozás a boriak után. Korunk, 03. (23.) évf. 2012. 11. szám, 118–120. o.

http://www.vincekiado.hu/sajto/korunk.href=”/magtud/files/2017/11/

Szita Szabolcs: Bori munkaszolgálatosok. Hadtörténelmi Közlemények, 125. évf. 2012. 4. szám, 1178–1181. o.

http://www.vincekiado.hu/sajto/SzitaSzabolcsHadtortenelmiKozlemenyek20124.href=”/magtud/files/2017/11/

Csekő Ernő: A bori munkaszolgálatosok. Fejezetek a bori munkaszolgálat történetéből. Soproni Szemle, 66. évf. 2012. 4. szám, 374–380. o. http://sopszem.sopron.hu/sopszem//2012-LXVI-4.href=”/magtud/files/2017/11/

Révész Sándor: „…égi konok lobogással”. Beszélő, 3. foly., 17. évf. 2012. 12. szám, 21–25. o.

http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Eegi-konok-lobogassal%E2%80%9D

Katona Attila: Bori munkaszolgálatosok. Vasi Szemle, 67. évf. 2013. 1. szám, 111–113. o.

Resperger István: 21. századi „helyszínelők”–Recenzió Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok című könyvéről. Felderítő Szemle, 12. évf. 2013. 3. szám, 166–168. o.

http://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2013-3.href=”/magtud/files/2017/11/

Kovács Tamás: Bori munkaszolgálatosok. Világtörténet, (03) 35. évf. 2013. 4. szám, 582–584. o.

http://www.vincekiado.hu/href=”/magtud/files/2017/11//bori_vilagt.href=”/magtud/files/2017/11/

Stark Tamás: Bori munkaszolgálatosok. Századok, 147. évf. 2013.4. szám, 1076–1078. o. http://www.szazadok.hu/2013/href=”/magtud/files/2017/11//2013-4.href=”/magtud/files/2017/11/

Kapronczay Károly: A bori munkatábor története. Valóság, 58. évf. 2015.4. szám, 111-113. o.

Könyvismertetések heti- és napilapokban:

Bächer Iván: Alapmű. Népszabadság, 70. évf. 2012.01.16. 11. o.

http://nol.hu/velemeny/20120116-alapmu-1295181

(Megjelent: Bächer Iván: Alapmű. In: Idegen ország. Budapest, Ab Ovo, 2012. 49–52. o.)

 1. N.: Bori munkaszolgálatosok. Népszava, 2012.01.19. http://nepszava.hu/articles/article.php?id=512478
 2. N.: Bori munkaszolgálatosok. HVG, 2012.02 04.

http://hvg.hu/hvgfriss/2012.05/201205_konyv__toredekekbol_egesz_csapody_tamas_bor

Erdélyi S- Gábor: Erőltetett menet. 168 Óra, 24. évf. 7. szám, 2012.02.16. 42. o.

http://www.168ora.hu/arte/konyv-ajanlo-munkaszolgalat-nyilas-szalasi-keretlegeny-csendor-91312.html

 1. N.: Bori munkaszolgálatosok. Abdai Hír-Lapok, 22. évf. 2012. 2. szám, 11. o.

Tódor János: Gyilkosok és lehetséges gyilkosok, avagy a tényfeltáró tisztessége. Új Könyvpiac (ÚKP) 22. évf. 2012. 3. szám, 31. o.

http://issuu.com/ukp_digi/docs/ukp_2012_03

Demeczky Jenő: „Oly korban éltem én e földön…” „Érted vagyok”, 23. évf. 2012. 4. szám, 14. o.

http://ertedvagyok.hu/134/134_14-15.href=”/magtud/files/2017/11/

Gervai András: Ex Libris. Élet és Irodalom, 56. évf. 14. szám, 2012.04.06. 19. o.

 1. N.: Nyugtalanító akták. Heti Válasz, 12. évf. 46. szám, 2012.11.15. 72. o. http://www.vincekiado.hu/sajto/bori.href=”/magtud/files/2017/11/

György D. Márton: Önként? Kéjjel? Öltek! Népszabadság, 70.évf. 111/2. szám, 2012.05.12. 14. o.

http://nol.hu/kultura/20120512-onkent__kejjel__oltek-1309496

Szarka Zsuzsanna: „Vasfekete szerb éjszaka”. Szombat, 25. évf. 2013.6. szám, 33–34. o.

Benedek Miklós: Fejezetek a bori munkaszolgálat történetéből. Magyar Szó (Szerbia – Újvidék), Kilátó, 51. évf. 29. szám, 2012.07.21. 21. o.

http://www.magyarszo.com/hu/2012_07_21/kultura_irodalom/29321/Fejezetek-a-bori-munkaszolg%C3%A1lat-t%C3%B6rt%C3%A9net%C3%A9b%C5%91l.htm

Pethő Tibor: Véres gönc, vörös pulóver. Magyar Nemzet, 2012.07.21. 55. o.

Egriné T. Szonja: Bori munkaszolgálatosok. Dunatáj (Szlovákia–Komárno), 22. évf. 2012. 37. szám, 2012.09.21. 04. o.

http://dunataj.sk/wp-content/uploads/2013/02/37_2012.href=”/magtud/files/2017/11/

Könyvismertetés (rádió): Ungvári Tamás: Klubrádió, Könyvjelző: Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok. 2012.03.10.

Interjúk:

TV: Ungvári Tamás: ATV, Könyvjelző. 2012.12.28.

Rádió: Dési János: Klubrádió, Reggeli gyors: Beszélgetés Csapody Tamással. 2012.01.14.

1.rész: http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=&cid=137308

2.rész: http://www.vincekiado.hu/klub20120114-102858.mp3

Sajtó: Kormos Valéria: Az élet legmélyén. Csapody Tamás a kutatói sorsról, a túlélő gyilkosokról és Radnóti megtalálásáról. Magyar Nemzet, Magazin, 75. évf. 55. szám, 2012.02.25. 23. o.

http://mno.hu/magyar_nemzet_magazin_ajanlo/zold-rabruhaban-magazin-ajanlo-1054520 (MNO ajánló)

Czene Gábor: Politikai présben a történelem. (Munkaszolgálat: Csapody Tamás: A magyar állam kinyilvánította, hogy a ruhát is sajnálja tőlük). Népszabadság, 71. évf. 2013.02.18.14. o. http://nol.hu/belfold/20130218-politikai_presben_a_tortenelem-1367569

Krausz Viktória: Mindig gyilkolnak valahol. Vasárnapi Hírek, 30. évf. 2013. 45. szám, 10. o.

https://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/csapody_tamas_mindig_gyilkolnak_valahol

Folyóiratban: Boksányi Nándor: A borzalmas Bor. Remény, 15. évf. 2012. 2. szám, 11–13. o. http://www.remeny.org/remeny/2012-2-szam/boksanyi-nandor-a-borzalmas-bor/

4/

CIVIL FORGATÓKÖNYVEK. VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK ÉS PUBLICISZTIKAI ÍRÁSOK (1983–2002). Szyksznian Wanda illusztrációival. Előszó: Bródy András. Budapest, Századvég Kiadó, 2002. 430 o. (ISBN: 963-9211-54-0)

Könyvbemutatók:

1/ Budapest, 2002.11.08. Bemutatta:

Szabó Máté politológus, Szalai Erzsébet szociológus, a beszélgetést Javorniczky István vezette.

2/ Sopron, 2002.11.23. Bemutatta:

Csizmadia Ervin politológus, Gromon András teológus, Szilágyi Ákos esztéta, a beszélgetést Pluzsik Tamás vezette. A bemutató idején nyílt meg Szyksznian Wanda illusztrációiból nyíló tárlat. Megnyitotta: Kovács-Gombos Gábor festőművész.

Recenziók folyóiratokban:

Lőke János: Civil forgatókönyvek. Válogatott tanulmányok és publicisztikai írások (1983-2002). Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 4. évf. 13. szám, 2003. 45–46. o.

Pataky Iván: Civil forgatókönyvek. Csapody Tamás új könyvéről. Új Honvédségi Szemle, 53. évf. 2003. 2. szám, 133–13
6. o.

Schüttler Tamás: Civil forgatókönyvek. Új Pedagógiai Szemle, 53 évf. 2003. 11. szám, 132–134. o.

Könyvismertetés heti- és napilapokban:

Czene Gábor: Civil forgatókönyvek. Népszabadság, 2003.06.30. 12. o.

Gosztonyi Miklós: Civil forgatókönyvek, válogatásban. Kisalföld, 2002.11.25. 6. és 8. o.

kápé: Civil forgatókönyvek. Sansz, 12. évf. 11. szám, 2002.11., 12. o.

Kis Virág: Civil forgatókönyvek. Budai Polgár (A II. kerületi önkormányzat lapja) 11. évf. 25. szám, 2002.12.12. 9. o.

Kis Virág: Civil forgatókönyvek. Budai Polgár, 11. évf. 25. szám, 2002.12.12. 11. o.

Merza József: Levél a Szerzőhöz. „Érted vagyok” 14.(77.) 2003. 23–24. o.

 1. N.: Civil forgatókönyvek. Somogyi Hírlap, 2003.04.01. 14. o.
 2. N.: Harc fegyverek nélkül. Népszava, 2002.11.05. 13. o.

Neltz János: Civil forgatókönyvek. Szemeszter (A felsőoktatás hallgatóinak lapja), 2. évf. 2003. május-június, 4–5. szám, 15. o.

Seres László: Egy civil lázadó. Élet és Irodalom, 47. évf. 11. sz. 2003.03.14. 25. o.

 1. É.: Civil forgatókönyvek–Csapody Tamás könyve. CyberPress.Sopron, 2002.11.25. http://cyberpress.sopron.hu/article_plain.php?id=6321
 2. Z. Feltárt magánvalóság. Népszabadság, 2002.10.24. 36. o.

5/

NE AZ ÉN NEVEMBEN! A BALKÁNI HÁBORÚK, AZ IRAKI HÁBORÚ ÉS MAGYARORSZÁG. Budapest, Nyitott Könyvműhely Kiadó, 2004. 242 o. (ISBN: 963-86445-1-6)

Könyvbemutató: Budapest, 2004. 05. 27. Bemutatta:

Andor László közgazdász, Tamás Gáspár Miklós egyetemi tanár, a beszélgetést Endreffy Zoltán filozófus vezette.

Könyvismertetés heti- és napilapokban:

Bernát Péter: Iraki háborús könyvekről: Gombár-Volosin: Képtelen háború, Andor-Tálas-Valki: Irak-háborúra ítélve, Csapody: Ne az én nevemben! Eszmélet 16 évf. 2004. 98–107. o.

 1. N. Ne az én nevemben! Fundamentum, 2004. 2. szám, 133. o. http://epa.oszk.hu/02300/02334/00015/href=”/magtud/files/2017/11//EPA02334_Fundamentum_2004_02_133-135.href=”/magtud/files/2017/11/
 2. N.: Ajánló. Csapody Tamás: Ne az én nevemben! Fundamentum, 2004. 2. p. 133.

Seres László: Egy szelíd lázadó. Élet és Irodalom, 2003.03.14. 25. o.

6/

ÁMOKFUTÁS A NATO-BAN (VIT LÁSZLÓVAL). CIKKEK, TANULMÁNYOK, INTERJÚK. Budapest, Cartaphilus Kiadó, 1997. 312 o. (ISBN: 963-85486-7-3)

Recenzió folyóiratban:

Jordan Gerhard–Klara Rajki: Ungarns „Amoklauf in die NATO”: Pro-NATO-Mehrheit bei Volksabstimmung. Zeitschrift für Politik und Kultur. 32. évf. 1. szám, 1998. 14–16. o.

Könyvismertetés napilapban:

 1. É.-H.Z-L.L.J: Fókuszban a NATO-csatlakozás. Magyar Hírlap, 1997.11.12. 3. o.