A részleg munkatársai

Vezető: Dr. Kovács József

Közalkalmazott munkatársak: Dr. Csapody Tamás, Dr. Dósa Ágnes, Dr. Nemes László, Dr. Péter Orsolya, Dr. Szebik Imre, Dr. Zana Ágnes
Állandó külső munkatárs: Dr. Lőrincz Jenő

Az oktatás célja

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi orvosi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy „rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.)  Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti az orvost abban, hogy a betegek , a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

d.) Segíteni a jövendő orvost abban, hogy megismerje, mekkora az egyén, az egészségügy és a társadalom felelőssége az egészség fenntartásában.

Oktatott tárgyak
A tárgyat támogató Moodle színtér elérhetősége:
http://itc.semmelweis.hu/moodle/ – bal oldalon a SEKA feliratra kattintva kell belépni.
A rendszerben minden, a tárggyal kapcsolatos információ megtalálható.

Kötelező tárgyak magyar nyelven

ÁOK III. évf.: Bioetika – Orvosi etika
FOK IV. évf.: Fogorvosi etika—Bioetika
GYOK V.évf.  :Gyógyszerészeti etika
Egészségügyi Informatikai Kar, Egészségügyi Szervezői szak I.  évf.: Bioetika–Egészségügyi etika

Kötelező tárgyak angol nyelven

Faculty of General Medicine, IV. évf.: Medical Ethics—Bioethics
Faculty of Dentistry  IV. évf.: Dental Ethics—Bioethics
Faculty of Pharmacy V. évf.:Pharmaceutical Ethics—Bioethics

Kötelező tárgyak német nyelven

ÁOK IV. évf.: Bioethik
FOK IV. évf.:  Bioethik
GYOK V. évf.: Bioethik

Választható tárgyak magyar nyelven

ÁOK
Szike és paragrafus: az orvosi tevékenység speciális problémái a jog tükrében
Tanatológiai ismeretek. Haldoklás és gyász kérdései az orvosi gyakorlatban. A terminális állapotú daganatos betegek palliatív ellátása
Zsidó orvosi etika I.

A klinikai kutatás etikai kérdései. Választható PhD kurzus, mely minden második évben indul. Utoljára a 2019/2020 tanév II. félévében indult.

FOK
Halál, kultúra, orvosi antropológia
Szike és paragrafus: az orvosi tevékenység speciális problémái a jog tükrében

Választható tárgyak angol nyelven
Jewish Medical Ethics-I.-II.

Választható tárgyak német nyelven:
Thanatologische Kenntnisse. Fragen des Sterbens und der Trauer in der medizinischen Praxis. Palliative Versorgung krebskranker Menschen mit begrenzter Lebenserwartun.

Tételsorok

Orvosi etika—Bioetika, ÁOK III. évf.
Fogorvosi etika-Bioetika, FOK IV. évf.
Gyógyszerészeti etika– Bioetika—GYOK V. évf.

Tankönyvek magyar nyelven

Dr. Kovács József (2006): A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás). Budapest, Medicina könyvkiadó  ISBN: 963 242 624 X (e-könyvként 2019.)
Dr. Kovács József (2017) (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. (E-book, Semmelweis Kiadó, www.semmelweiskiado.hu) (p.287) ISBN: 978-963-331-406-7

Tankönyv angol nyelven

Conrad Fischer—Caterina Oneto (2016): Medical Ethics for the Boards. (Third edition) New York: McGraw-Hill Education
ISBN: 978-1-259-64121-3
MHID 1-25-964121-X

Tankönyv német nyelven:

Christian Hick (2007):  Klinische Ethik: Mit Fällen (Springer-Lehrbuch) [Taschenbuch] Springer

Ajánlott irodalom német nyelven:
Marcus Düvell–Klaus Steigleder (2002): Bioethik. Eine Einführung. Suhrkamp
Jan P Beckmann (1996): Fragen und Probleme einer medizinischen Ethik. De Gruyter, Berlin
Gerd Brudermüller (1999): Angewandte Ethik in der Medizin. Königsh./Neum., Würzburg
Winfried Kahlke– Reiter-Theil Stella (1995): Ethik in der Medizin, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart

Ajánlott irodalom magyar nyelven
Dr. Kovács József (2007): Bioetikai kérdések  a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Budapest, Medicina könyvkiadó.  ISBN: 978 963 226 088 4 (Teljes terjedelemben ingyenesen elérhető a következő internet-címen: http://real-d.mtak.hu/347/)

Hegedűs Katalin (szerk.): A palliatív ellátás alapjai. Szöveggyűjtemény. Budapest, Semmelweis Kiadó; 2009.

Hegedűs Katalin: Létezik-e jó halál? Budapest, Oriold Kiadó; 2017.

Zana Ágnes: Mit mondjak? Hogyan mondjam? Budapest, Kossuth Kiadó; 2018.

2009 előtti, magyar nyelvű irodalomjegyzék a bioetikai kérdések történeti vonatkozásainak a tanulmányozásához

Tanatológia/palliatív terápia irodalomjegyzék

TDK-témák

Szakdolgozati témák

Rektori pályatételek

PhD témavezetőink és kutatási területeik