Fájdalom és pszichoszociális stressz kutatócsoport

Vezető: Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus, Dr. Major János, egyetemi tanársegéd

E-mail: adam.szilvia@med.semmelweis-univ.hu ; major.janos@med.semmelweis-univ.hu

Tagok:

 1. Ádám Szilvia, PhD, egyetemi adjunktus
 2. Major János, PhD, egyetemi tanársegéd
 3. Bencsik Alexandra Sára, TDK-hallgató
 4. Forgács-Kristóf Katalin, PhD-hallgató
 5. Gedeonné Dallos Rita, PhD -hallgató
 6. Svraka Bernadett, PhD-hallgató, tanársegéd

Kutatási terület

A fájdalom és pszichoszociális stressz kutatócsoport a pszichológia és az egészség közötti összefüggések feltárásával foglalkozik.

A kutatócsoport egyik kiemelt témája az akut és krónikus fájdalom epidemiológiájának, kialakulásának és komorbiditásainak vizsgálata. A fentiek mellett a fájdalom multidiszciplináris kezelését, valamint fájdalommenedzsment rendszerek kialakítását kutatja.

Csoportunk másik kiemelt kutatási területe a mentális és a testi megbetegedések, valamint a specifikus tanulási zavarok bio-pszicho-szociális és kulturális háttértényezőinek, összefüggésének és esetleges következményeinek a feltárása, valamint a kiégés mérésének metodikai fejlesztése, a kiégés és a depresszió differenciáldiagnosztikája.

Fontosabb közlemények:

 1. Major J, Varga ZK, Gyimesi-Szikszai A, Ádám S. A two-week inpatient programme with a booster improved long-term management of severe chronic paediatric pain. J Child Heal Care 2017;21:171–80.
 2. Ádám Sz, Dombrádi V, Mészáros V, Bányai G, Nostor A, Bíró K. Az Oldenburg Kiégés Kérdőív és rövidített változatásnak összehasonlító elemzése. Ideggyógyászati Szemle/Clinical Neuroscience, 2020; 231-240.
 3. Godó K, Major J, Gyimesi-Szikszai A, Ádám S. A krónikus fájdalom lehetséges rizikótényezői és következményei a magyar tizenévesek körében. Orv Hetil 2020;161:502–509.
 4. Major J, Ádám S. Self-reported specific learning disorders and risk factors among Hungarian adolescents with functional abdominal pain disorders: a cross sectional study. BMC Pediatr 2020;20:281.
 5. Forgács-Kristóf K, Major J, Ádám S. A krónikus derékfájdalom korszerű diagnosztikája és kezelése a nemzetközi irányelvek tükrében. Orv Hetil 2021;162:1951–61.
 6. Ádám Sz, Nistor A, Nistor K, Cserháti Z, Mészáros V. A kiégés és depresszió diagnosztizálásának elősegítése demográfiai és munkahelyi védő- és kockázati tényezőik feltárásával egészségügyi szakdolgozók körében. Orvosi Hetilap 2015, 1288-1297.
 7. Ádám Sz, Mészáros V. A humán szolgáltató szektorban dolgozók kiégésének mérésére szolgáló Masclach Kiégés Leltár magyar változatának pszichometriai jellemzői és egészségügyi korrelátumai orvosok körében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 13, 2012, 127-144.