Önéletrajz

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Név:                Tóth Gábor Attila

e-mail:             gabor.attila.toth@hu-berlin.de

web:                https://independent.academia.edu/GáborAttilaTóth

doktori.hu:       https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=8551

publikációk:    https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10003503

 

Jelenlegi státusz

2020–2021      Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, egyetemi docens

2009-től           Debreceni Egyetem ÁJK, habilitált docens (2013–2016: tanszékvezető)

 

Korábbi munkahely

2014–2017      ELTE ÁJK és TáTK, megbízott oktató

2000–2010      Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága, főtanácsadó (2007-ig: tanácsadó)

1994–1999      Társaság a Szabadságjogokért, alapító, programvezető (2013: elnök)

 

Végzettség, fokozatok

2014                Habilitáció, Debreceni Egyetem

2009                Egyetemi doktori fokozat (PhD), Miskolci Egyetem, summa cum laude

2000                Jogi szakvizsga, jeles minősítés

1997                Jogász diploma, Eötvös Loránd Tudományegyetem, summa cum laude

 

Külföldi tanulmányok, kutatások

2017–2019      Berlin, Humboldt Universität, Alexander von Humboldt Stiftung senior kutató

2014 és 2016  New York, The New School for Social Research, kutatói és vendégoktatói ösztöndíj

2010–2011      Berlin, Humboldt Universität, DAAD kutatói ösztöndíj

2000                Oxford, British Council, Human Rights, Censorship and Information, ösztöndíj

1994                Varsó, Polish Helsinki Committee, International School on Human Rights, ösztöndíj

 

Nemzetközi kutatócsoport, szakértői megbízatás

2019–2020      Populist constitutionalism, populist jurisdiction and the crisis of democracy
                        State University of Rio de Janeiro

2018                Constitutional Resilience
WZB Social Science Center, Berlin and Verfassungsblog

2016–2017      Support to the Constitutional Court of the Republic of Moldova
                        Project of the European Union, Chisinau

2015–2016      Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law
Oxford University Press, Max Planck Foundation, Heidelberg

2013–2015      Nations in Transit 2013, 2014
                        Freedom House, Washington – New York – Budapest

2012–2013      Kampf und Konsens im Verfassungsrecht
                        WZB Social Science Center, Berlin

2011–2012      Bioetika kutatócsoport
                        Debreceni Egyetem, Filozófia Tanszék

1995–1996      The case-law of the Hungarian Constitutional Court
                        Constitutional and Legislative Policy Institute, New York – Budapest

 

Elismerés, ösztöndíj

2017–2019      Alexander von Humboldt Stiftung, Felowship for experienced researchers

2013–2014      Open Society Foundation, Hungary ösztöndíja

2010                Év tudományos publikációja díj, Debreceni Egyetem, TEK Tanácsa

2008                Köztársasági elnök jelöltje az adatvédelmi biztos tisztségre

1997                Autonómia Alapítvány Tolerancia-díja

1994–1996      Láthatatlan Kollégium ösztöndíja

 

 Oktatás

2019–2020      SOTE: Bioethik (auf Deutsch), bioetika – orvosi etika

2009-től           Debreceni Egyetem ÁJK: emberi jogok, összehasonlító alkotmányjog, magyar alkotmányjog, human rights theories, intro to the comparative constitutionalism stb.

2015-től           ELTE TáTK: nemzetközi emberi jogok, személyi szabadsághoz való jog, Equality

2016–2017      Moldovai Köztársaság Alkotmánybírósága: human rights in comparison,                                                 constitutional interpretation

2016                The New School for Social Research, New York: sociology of law

2014-2017       ELTE ÁJK: Human Rights Theories and Critiques, Central European constitutionalism

2011–2014      Rajk László Szakkollégium: bevezetés az alkotmányelméletbe, alapjogi                                                  esetelemzés

2008–2009      Országos Rádió és Televízió Testület alkotmányjogi műhely: szólásszabadság

2008                Bibó István Szakkollégium: szabadságjogok

2004–2006      ELTE ÁJK: alapjogi előadások

2003–2004      SOTE: bioetika

1997–2004      Széchenyi István Egyetem (ELTE győri tagozat): alkotmányjog, közjogi alapok, bioetikai dilemmák az alkotmányjogban

 

 Témavezetés fokozatszerzéssel

2019                Zsugyó Virág, Az alkotmánymódosítások bírói felülvizsgálata (Debrecen, PhD)

2018                Balogh Éva, A közszereplők bírálatának szabadsága (Debrecen, PhD)

2017                Mészáros Gábor, Különleges jogrend (Debrecen, PhD)

2014                Mariya Yefremova, The Role of the Human Rights Ombudsman (CEU, MA)

 

Szakmai közélet

jelenleg           International Law and Society Association tagja

International Society of Public Law tagja

Academia.edu Editor Program

Magyar Tudományos Akadémia Köztestület tagja

Szuverén.hu alapító főszerkesztője

Somló Bódog Társaság tagja

2003–2010      Jogi Szakvizsga Bizottság tagja

1997–2000      Fundamentum emberi jogi folyóirat alapító szerkesztője

 

Nyelvismeret

angol (olvasás, írás, beszéd)

német (olvasás, írás, beszéd)

orosz (olvasás, írás, társalgás)

francia (olvasás)

Publikáció

PUBLIKÁCIÓK, ELŐADÁSOK JEGYZÉKE

 

Előkészületben

Coordinated Transition in East Central Europe and the Role of Constitutional Courts in Transitional Justice: Experiences from Hungary and Moldova

In Cheng-Yi Huang (ed) Constitutionalizing Transitional Justice: How Constitutions and Constitutional Courts Deal with the Past Atrocity, Routledge, 2020

 

Chief Justice Sólyom and the paradox of “revolution under the rule of law

In Rehan Abeyratne & Iddo Porat (eds), Towering Judges: A Comparative Study of Constitutional Judges, Cambridge University Press, 2020 or 2021

 

Constitutional system typology: Reflections on the distinction between democracy and non-democracy

In Carina Barbosa Gouvêa, Pedro Hermílio Villas Bôas Castelo Branco, Bruno Jorge Rijo Lamenha Lins (eds.), “Populist Constitutionalism, populist jurisdiction and the crisis of democracy,” TBA, Rio de Janeiro, 2020 or 2021

 

Od niekompletnej demokracji do niekompletnej autokracji

In Adam Czarnota, Michał Paździora, Michał Stambulski (eds), Konstytucjonalizm. Tożsamość, polityczność, sfera publiczna, Scholar, 2020 (with Kriszta Kovács)

 

 

Könyv

 

A jogok törvénye. Értekezések az alkotmányos szabadságról

Budapest: Gondolat, 2014, 1-296. (690 000 karakter) ISBN 9789636935382

 

Humán embrionális őssejtkutatás – Orvosbiológiai, filozófiai-etikai, jogi kérdések

Debrecen: Debrecen University Press, 2014. 1-283. ISBN 9789633184172 (társszerző)

 

Életfogytig szabadláb. Alkotmányjogi karcolatok

Budapest: Élet és Irodalom, 2011, 1-300. (570 000 karakter) ISBN 9789638761361

 

Túl a szövegen. Értekezés a magyar alkotmányról

Budapest: Osiris, 2009. 1-314. (780 000 karakter) ISBN 9789632760346

 

Emberi jogok

Budapest: Osiris, 2003. 1-919. ISBN 9633893046 (társszerző, társszerkesztő: Halmai Gábor)

 

 

Könyvszerkesztés (magyarul, angolul)

 

Lehetséges. Kis Jánosnak tanítványaitól

Pozsony/Bratislava: Kalligram, 2013, 1-373. ISBN 9788081017346  (társszerkesztő: Kovács Kriszta)

 

Constitution for a Disunited Nation, On Hungary’s 2011 Fundamental Law

Budapest, New York: Central European Univerity Press, 2012. i-xvi, 1-570.  ISBN 9786155225185

(A szerzők között: Andrew Arato, Ronald Dworkin, Kim Lane Scheppele)

 

Egyéni jogok és a közjó

Budapest: Társaság a Szabadságjogokért, 2002. 1-152.  ISBN 963202008

 

Data Protection and Freedom of Information

Budapest: Hungarian Civil Liberties Union, 1997. 1-197. (társszerkesztő: Fridli Judit)

 

 

Tanulmány, könyvfejezet (angolul, németül, románul)

 

“Breaking the Equilibrium: From Distrust of Representative Government To an Authoritarian Executive”

28 Washington International Law Journal 317 (2019)

 

“Constitutional Markers of Authoritarianism”

11 Hague Journal on the Rule of Law, 1, 37—61 (2019)

Available as Online First publication, https://doi.org/10.1007/s40803-018-0081-6

 

Lost in Transition: Invisible Constitutionalism in Hungary

In Rosalind Dixon & Adrienne Stone (eds.): The Invisible Constitution in Comparative Perspective, Cambridge University Press, 2018, 541-562

 

(2018) “Stând pe picioroange: interpretări filosofice ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului” (with Kriszta Kovács)

In Valer Dorneanu, Mihai Poalelungi (eds.), Preeminenţa dreptului şi controlul de constituţionalitate între tradiţie şi modernitate, Bucureşti, Editura Hamangiu, 2018, 153—165

 

“Standing upon Stilts: Philosophical Interpretations of the European Convention on Human Rights”

In Iulia Motoc, Paulo Pinto de Albuquerque, Krzysztof Wojtyczek (eds.): New developments in constitutional law: Essays in Honour of András Sajó,  Eleven, The Hague, 2018, 239-258 (co-author: Kriszta Kovács)

 

The Multifaceted Sovereign: Domestic and International Actors in Constitutional Regime Changes

In Paul Blokker (ed.):  Constitutional Acceleration within the European Union and Beyond, Routledge, 2018, 73-96. (co-author: Andrew Arato)

 

“Vanishing Liberties: Human Rights in Hungary”

Trajectories, Vol. 29. No. 1. (2017) 17-20.

 

“Authoritarianism”

In Rainer Grote, Frauke Lachenmann, Rüdiger Wolfrum (eds.), Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law. Max Planck Foundation and Oxford University Press, 2017, 1–15.

 

The Authoritarian’s New Clothes: Tendencies Away from Constitutional Democracy

The Foundation for Law, Justice and Society, Wolfson College, University of Oxford, 2017, 1–12.

http://www.fljs.org/content/authoritarians-new-clothes-tendencies-away-constitutional-democracy

 

“Constituționalismul European: principii, criză și nașterea autoritarismului” (“European Constitutionalism: Principles, Crisis, and the Rise of Authoritarianism”)

Bulletion of the Constitutional Court of Moldova, 1/2017(2), 62–82.

 

“Illiberal Rule of Law? Changing Features of Hungarian Constitutionalism”

In Maurice Adams, Anne Meuwese, Ernst Hirsch Ballin (Eds): Constitutionalism and the Rule of Law: Bridging Idealism and Realism. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, 386—415.

 

“The Role of East-Central European Constitutional Courts in Democratic Transition: A Pyrrhic Victory?”

In Cheng-Yi Huan (ed.): Constitutionalizing Transitional Justice, International Symposium Materials, Taipei, Academia Sinica, 2016.

 

Căi constituţionale spre autocraţie? Studii de caz privind situaţiile din Ungaria şi Polonia  (Constitutional Roads to Autocracy? Case Studies from Hungary and Poland)

Noua Revista de Drepturile Omului / New Review of Human Rights (2), 3-15. (2016)

 

“Hungary’s Constitutional Transformation from a Central-European Comparative Perspective”

In H. Glaser (ed.), Norms, Interests, And Values – Consent and Conflict in the Constitutional Basic Order, Baden-Baden: Nomos, 2015. 129-158.

 

“Hungary”

In L. Besselink, P. Bovend’Eert, H. Broeksteeg, R. de Lange, W. Voermans (eds.), Constitutional Law of the EU Member States, Kluwer, 2014. 773-835.

 

“Historicism or Art Nouveau in Constitutional Interpretation?”

German Law Journal Vol. 14, 08 (2013) 1615-1626.

http://www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=11&artID=1569

 

“Macht statt Recht. Deformation des Verfassungssystems in Ungarn”

Osteuropa, 63, 4 (2013) 21-28.

Reprinted in Eurozine, http://www.eurozine.com/articles/2013-06-05-totha-de.html

 

“Aufstieg und Krise: Wirkung der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit auf Ungarn”

In Boulanger, Wrase (Hg.), Politik des Verfassungsrechts. Berlin: Nomos, 2013, 317-342. (with Kriszta Kovács)

 

“From Uneasy Compromises to Democratic Partnership: The Prospects of Central European Constitutionalism”

European Journal of Law Reform, 2011 (13) 1, 53-69.

 

“Hungary’s Constitutional Transformation”

European Constitutional Law Review, 7 (2011), 183-203. (co-author: Kriszta Kovács)

 

“Opinion on the Fundamental Law of Hungary”

Andrew Arató, Gábor Halmai, János Kis (eds.), Amicus Brief to the Venice Commission, June 2011, http://lapa.princeton.edu/hosteddocs/amicus-to-vc-english-final.pdf (with 8 co-authors). Magyarul: Fundamentum, 2011/1, 61-77.

 

“Unequal Protection: Historical Churches and Roma People in the Hungarian Constitutional Jurisprudence”

Acta Juridica Hungarica, Vol. 51. No. 2. (2010) 122-135.

 

“Fundamental Rights in the Jurisprudence of the Constitutional Court”

In Péter Paczolay (ed.): Twenty Years of the Hungarian Constitutional Court. Budapest, 2009. 41-97. (co-authors: Kriszta Kovács, László Trócsányi).

 

“The Bitter Pills of Political Transition”

In Jakab – Takács – Tatham (eds.): The Transformation of the Hungarian Legal Order 1985-2005. Kluwer Law International, 2007. 281-286.

 

“The Case Law of the Hungarian Constitutional Court”

In Fridli – Tóth – Újvári (eds.): Data Protection and Freedom of Information. HCLU, Budapest, 1997. 97-109.

 

 

Blog (angolul)

 

Toward a Glorious Revolution”

Verfassungsblog, 2019/12/13

Toward a Glorious Revolution

 

“The Age of Constitutional Barbarism”

Verfassungsblog, 2019/9/07 (társszerző Kovács Kriszta)

The Age of Constitutional Barbarism

 

The Most Dangerous Branch: Constitutional Crisis in the Republic of Moldova

Verfassungsblog, 2019/06/17

The Most Dangerous Branch

 

Joint Symposium on ‘Towering Judges’: László Sólyom’s Constitutional Symphony for the Republic of Hungary

Int’l J. Const. L. Blog, 2019/4/4

 

Laws, Conventions, and Fake Constitutions

Verfassungsblog, 2018/12/7

Laws, Conventions, and Fake Constitutions

 

Constitutional Resilience and the German Grundgesetz: An Introduction

Verfassungsblog, 2018/12/6 (with Kriszta Kovács, Mattisa Kumm and Maximilian Steinbeis)

Introduction: Constitutional Resilience and the German Grundgesetz

 

“Judging Fears in Refugee Crisis”

Verfassungsblog, 2015/9/26

www.verfassungsblog.de/en/judging-fears-in-refugee-crisis/

Tananyag (angolul)

 Equality: General overview, theoretical foundations, cases (Reader for MA students)

ELTE, Faculty of Social Sciences, Budapest, 2020

Constitutional Case-Law of the Republic of Moldova in European Comparison (Reader)

European Union Project, Supporting the Constitutional Court of the Republic of Moldova, Chisinau, 2017.

Human Rights in Constitutional Law (Reader)

European Union Project, Supporting the Constitutional Court of the Republic of Moldova, Chisinau, 2016.

Constitutional Interpretation (Reader)

European Union Project, Supporting the Constitutional Court of the Republic of Moldova, Chisinau, 2016.

 

Human Rights Protection: General Overview and Critical Approaches. (Reader)

Eötvös Loránd University, Faculty of Law, Human Rights LLM, Budapest, 2015.

 

Constitutional Interpretation. (Reader)

Eötvös Loránd University, Faculty of Law, Human Rights LLM, Budapest, 2015.

 

Comparative Analysis of National Mechanisms of Human Rights Protection. (Reader)

Eötvös Loránd University, Faculty of Law, Human Rights LLM, Budapest, 2015.

Nyilvános előadás/Public Lecture (angolul, németül)

 “Constitutional Roads to Autocracy? Case Studies from Hungary and Poland”

New York, New School, Wolff Conference Room, 2016. március 28.

 “Constitutional Legitimacy (Habilitation)”

Debreceni Egyetem, ÁJK, 2014. október 15.

“From a Constitution’s Authority to an Authoritarian Constitution? On Constitutional Transitions in Hungary”

Regensburg, Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien and Institut für Ostrecht, 2013. november 26.

“Der fehlende Verfassungspatriotismus”

Berlin, Neues Stadthaus, Deutsch-Ungarische Gesellschaft, 2011. január 24.

Konferencia és workshop előadás (angolul)

 Constitutional simulacrum: Constitutional Courts in democracies and non-democracies

International Conference dedicated to the 25th anniversary of the Constitutional Court of the Republic of Moldova

Chișinău, 2020. február 20.

 Glorious Revolutions (panel discussion)

WZB — Berlin Social Science Center, Workshop “19 89 19. Thirty Years After the Round Tables”

Berlin, 2019. november 27.

Imre Kertész and Authoritarianism (panel discussion)

Wissenschaftskolleg zu Berlin, Workshop “Imre Kertész und die europäische Literatur der Gegenwart”

Berlin, 2019. október 30.

Majoritarian democracy or autocracy? Understanding a new constitutional system

École de droit de Science Po, Colloque “Le droit contre l’etat de droit,” Société française de philosophie politique et juridique

Párizs, 2019. június 20

 

Under and After the Rule of Lawlessness: Lessons from Franz Neumann

Princeton University, Workshop on Constitutionalism Under Stress

Princeton, 2019. március 30.

 The Guardian of a Failed Constitution: Chief Justice Sólyom’s Contribution to Constitutionalism in Hungary

Chinese University of Hong Kong, “Towering Judges” Conference

Hong Kong, 2019. január 25.

 Pretence of Constitutional Democracy

Nova Univerza, International Conference, “The Future of the Rule of Law and Democracy in Europe”

Ljubljana, 2018. december 14.

 

Laws, Conventions and Fake Constitutions

WZB — Berlin Social Science Center and Verfassungsblog, Workshop “Constitutional Resilience: How Can a Democratic Constitution Survive an Autocratic Majority?”

Berlin, 2018. november 13.

 

Constitutional Markers of Authoritarianism

WZB — Berlin Social Science Center, Global Constitutionalism Colloquium, Berlin, 2018 július 30.

 

Disobeying an Illegitimate Government: How does a Dworkinian Approach Work?

Constitutionalism, Dissent, and Resistance — International Workshop of the Humboldt University and Princeton University Project “Constitutionalism Under Stress”

Berlin, 2018. július 7.

 

Chief Justices of Constitutional Courts in Democratic Transition: Roles and Models

Identity, Security, Democracy: Challenges for Public Law, ICON-S Conference,

University of Hong Kong, Hong Kong, 2018. június 25.

 Breaking the Equilibrium: From Distrust of Representative Government To an Authoritarian Executive

Advanced Workshop on the Resurgence of Executive Primary in the Age of Populism,

Academia Sinica, Taipei, 2018. június 22.

 Group Dignity and Hate Speech: Democratic and Autocratic Regulatory Models

guest lecture, with Maurice Adams

Stellenbosch University, Faculty of Law, Stellenbosch, 2018. április 14.

 

The Markers of Authoritarianism: A Constitutional Analysis

Network Meeting of the Alexander von Humboldt Foundation,

University of Potsdam, Potsdam, 2018. február 20.

 

Constitutional Adjudication in Authoritarian Regimes

“Illiberal Democracy”? Poland in Comparative, European Perspective, St Antony’s College, University of Oxford, 2017. március 4.

 

The Authoritarian’s New Clothes

Beyond the Liberal Constitution, Workshop, University of Oxford, Wolfson College, 2016. december 8.

 

Rights, NGOs and the Media: Checks or Friends?

Constitutional Court of Moldova, Constitutional Justice in Democratic Societies, Chişinău, 2017. március 30.

 

Comparative Analysis of the ECtHR Case-Law: Eweida and Others v. the United Kingdom

Vadul lui Voda, Summer School, Constitutional and Human Rights Law, 2017. Június 21.

 

The Role of East-Central European Constitutional Courts in Democratic Transition: A Pyrrhic Victory?

Constitutionalizing Transitional Justice, International Symposium

Taipei, Academia Sinica, 2016. november 12.

Justice Hercules: What Do Judges Do When Facing Constitutional Issues?

Seminar for Judges, Constitutional Court of the Republic of Moldova, Chisinau, 2016. június 27.

European Constitutional Ideas and the Rise of Authoritarianism.

European Constitutional Democracy in Peril: People, Principles, Institutions, University of Exeter – ELTE, Budapest, 2016. június 23.

The Multifaceted Sovereign: Domestic and International Actors in Constitutional Regime Changes

University of Trento, CoPolis conference, “The Renovation of the Modern Constitution: Contemporary Constitutional Transformations in Europe“, Trento, 2015. május 25.

 Unlimited Rule by Law: Changing Features of Hungarian Constitutionalism

Tilburg University, Rule of Law Workshop, “Bridging idealism and realism in constitutionalism and rule of law”, Tilburg, 2014. október 3.

 Liberalism and Democracy

Robert Bosch Academy,  Workshop, “The end of liberal democracy? Perceptions from Hungary”, Berlin, 2014. szeptember 24.

 On the Origins of ‘Schutzpflicht’ and its Implications, Comment on the lectures of Oliver Lepsius and Thomas Kaarlo Tuori

The 21st Annual Conference on ‘The Individual vs. the State’, Central European University, Budapest, 2013. október 25.

Hungary: Haw far from Liberal Democracy?

Conference “Radical Politics: Hungary, Poland, Europe”, Stefan Batory Foundation, Varsó, 2013. április 8.

Aufstieg und Krise: Wirkung der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit auf Ungarn

Autorenworkshop “Kampf und Konsens im Verfassungsrecht”

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin, 2012. szeptember 22.

 Hungary’s Constitutional Transformation from a Central European Comparative Perspective

Second Annual International Conference “Conflict and Consent in the Basic Constitutional Order”, German–Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance and Thammasat University, Bangkok, 2012. február 25.

The Legal Status of the Embryo: Comparing Constitutional Standards

German-Hungarian Dialog on Bioethical Issues. A Debreceni Egyetem Bioetikai kutatócsoportjának konferenciája. MTA debreceni székháza, 2011. november 5.

Mission Incomplete: a Comparative Sketch of Hungarian Constitutional Jurisprudence

Advocates or Notaries of Democracy? A Comparative Socio-legal Analysis of the Role of Constitutional Courts in Political Transformation Processes, International conference

Humboldt-Universität zu Berlin, 2011. szeptember 23.

Social and Religious Pluralism in the Constitution

Der Kampf ums Recht. 2. Kongress der deutschsprachigen Rechtssoziologie-Vereinigungen, Juridicum – Universität Wien, 2011. szeptember 3.

An Enforceable Right to Health, Comment on the lectures of George Letsas and Thomas Linch

19th Annual Conference on ‘The Individual vs. the State’, Central European University, Budapest, 2011. június 11.

 Hungarian Post-democracy?

22th Anniversary of the Gazeta Wyborcza Foundation, Varsó, 2011. május 24.

The Hungarian Constitutional Crisis and the European Constitutional Standards

Law and Society Institute, Humboldt-Universität zu Berlin, Juristische Fakultät, 2011. január 19.

Comment on the lecture of Christian Boulanger, Die Rolle der Verfassungsgerichtbarkeit in Demokratisierungsprozessen

Humboldt-Universität zu Berlin, Juristische Fakultät, 2010. november 16.

The Hungarian Constitutionalism – An Introduction

A vietnámi országgyűlés jogi bizottságának delegációjának szakértői találkozója, Alkotmánybíróság, Budapest, 2010. szeptember 6.

From Uneasy Compromises to Democratic Partnership: The Prospects of the Central European Constitutionalism

London University, Institute of Advanced Legal Studies, W G Hart legal workshop, Comparative Aspects on Constitutions: Theory and Practice, 2010. június 29.

Tanulmány (magyarul)

Demokrácia és diktatúra között: az autoritarizmus

Fundamentum, 2016/2-4, 5-18.

 

Szólásszabadság és befogadó társadalom

Pro Futuro, 2014/1. 9-32.

Bizalom és bizalmatlanság egyensúlya az alkotmányos struktúrákban

Közjogi Szemle, 2012/2. 10-20.

Mi van, és mi legyen a magyar alkotmányjogban?

Közjogi Szemle, 2011/2. 1-5.

Herbert L. A. Hart és a bíró morális felelőssége

Világosság, 2010. tavasz, 67-84.

A szólástilalom közvetlen veszélye

Jogtudományi Közlöny, 2010/2. 83-89.

A titokzatos Alkotmány. Jelentés az alkotmányértelmezés nehézségeiről

Jogtudományi Közlöny, 2008/9. 399-412.

A szólás méltósága

Századvég, 48. (2008). 123-133.

A személyi szabadsághoz való jog az Alkotmányban

Fundamentum, 2005/2. 5-33.

Az eljárási alkotmányosság tartalma

Fundamentum, 2004/3. 5-33.

A második abortuszdöntés bírálata

Fundamentum, 1999/1. 81-91.

Eutanázia – az önrendelkezési jog táguló határai

Társadalmi Szemle, 1997/ 1.

A drogfogyasztók adatainak védelme

Constitutional and Legislative Policy Institute, Budapest, 1997.

Egy nehéz eset: a könnyű halál

Beszélő, 1996/8-9.

Alkotmányozó hatalom és alkotmányosság

Világosság, 1995/10.

Eutanázia – döntés előtt

Világosság, 1995/7.

Az emberi jogok bírói védelme. Vázlatok az alapjogi bíráskodás megítéléséhez

Társadalmi Szemle, 1995/7.

Könyvrészlet, tanulmánykötetben megjelent írás (magyarul)

Hart és a bíró morális felelőssége.

In Herbert L. A. Hart jogtudománya kritikai kontextusban. ELTE Eötvös Kiadó, 2014, 393-412.

 Jogok migrációja. A Schwimmer versus United States ügy elágazásai.

In Kovács Kriszta – Tóth Gábor Attila (szerk.): Lehetséges. Kis Jánosnak tanítványaitól.  Pozsony/Bratislava: Kalligram, 2013, 312-329.

 Bizalom és bizalmatlanság egyensúlya az alkotmányos struktúrákban.

In Muraközy László (szerk.): A bizalmatlanság hálójában. A magyar beteg. Corvina, Budapest, 2012, 82-101.

 

Alkotmánybíróság: a súlytalanság állapotában?

In Kajdi József (szerk.): Alaptörvény és/vagy jogállam. Szabadság és Reform Intézet, Budapest, 2012, 28-35.

Jog, kritika igazságosság

In Csehi Zoltán – Schanda Balázs – Sonnevend Pál (szerk.): Viva Vox Iuris Civilis. Tanulmányok Sólyom László 70. születésnapja alkalmából. Szent István Társulat, Budapest, 2012, 580-592.

 Rendszerváltások idején

In Majtényi László – Szabó Mété Dániel (szerk.): Az elveszejtett alkotmány. L’Harmattan – Eötvös Károly Intézet, Budapest, 2011, 171-175.

  1. úr magánélete (Az Application by Guardian and others in HM Treasury v Mohammed Jabar Ahmed and others ügy elemzése)

In A személyiség burkai. Írások a 60 éves Majtényi László tiszteletére. Eötvös Károly Intézet, Budapest, 2010. 33-50. (Társszerző: Kovács Kriszta).

A szólástilalom közvetlen veszélye

In Kocsis Miklós, Zeller Judit (szerk.): A köztársasági alkotmány 20 éve. Tanulmányok. PAMA, Pécs, 2009. 203-218.

Mi van 59 és 60 között? A világnézeti meggyőződések kinyilvánításáról és nyilvántartásáról

In Galik Gábor, Matók Miklós (szerk.): Vallási sokféleség és a vallási antidiszkrimináció jogi szabályozása a magyarországi és a határon túli valási közösségek tapasztalatainak és teológiájának tükrében. OKM, Budapest, 2009. 110-114.

Az alapjogok ütközésének rivális felfogásai

In Ficsor Krisztina, Győrfi Tamás, Szabó Miklós (szerk.): Jogosultságok – Elmélet és gyakorlat. Bíbor, Miskolc, 2009. 235-244.

Az alkotmány változó társadalmi gyakorlata

In Majtényi László, Szabó Máté Dániel (szerk.): Mi fenyegeti a köztársaságot? Eötvös Károly Intézet, Budapest, 2009. 31-36.

A személyi szabadsághoz való jog

In Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég, Budapest, 2009. 1995-2043.

A rendszerváltás keserű pirulája

In Jakab – Takács (szerk.): A magyar jogrendszer átalakulása. 1985/1990-2005. I. kötet. Gondolat, ELTE ÁJK, Budapest, 2007. 569-574.

Az Alkotmánybíróságnak a művi meddővé tétel jogi szabályozásával kapcsolatos 43/2005. (XI. 14.) számú határozatáról

In Arczt Ilona—Antalóczy Péter (szerk.): Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának „Eszmecsere a művi meddővétételről” címmel megtartott szakmai tanácskozása. Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága, Budapest, 2006. 16-20.

Az emberi méltósághoz való jog és az élethez való jog

In Halmai – Tóth (szerk.): Emberi jogok. Osiris, Budapest, 2003. 255-361.

Alapfogalmak

In Emberi jogok. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 25-30. (Társszerző: Halmai Gábor)

Az emberi jogok eredete

In Emberi jogok. Osiris, Budapest, 2003. 35-65. (Társszerző: Halmai Gábor)

Az emberi jogok rendszere

In Emberi jogok. Osiris, Budapest, 2003. 81-107. (Társszerző: Halmai Gábor)

Az emberi jogok korlátozása

In Emberi jogok. Osiris, Budapest, 2003. 108-135. (Társszerző: Halmai Gábor)

Társadalmi szervezetek a jogalkotásban. IV. fejezet

In Fridli – Paskó (szerk.): Társadalmi szervezetek a jogalkotásban. Társaság a Szabadságjogokért, Budapest, 2000.

Közegészségügyi célú adatkezelés és az AIDS

In Közérdekű iratok, adatok és az állampolgár. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 1997.

Alkotmányos elvek és esetek

Constitutional and Legislative Policy Institute, Budapest, 1996. (Társszerző: Bitskey Botond, Kovács Krisztina, Kovács Tamás, Uitz Renáta)

Szemlecikk, recenzió

 Szemben az árral. Kis János Alkotmányos demokrácia című könyvéről

Élet és Irodalom,  2019/44, 21.

Vázlat az európai alkotmányfejlődésről.

Szuverén.hu, 2016. március 13.

 Ex libris

Élet és Irodalom, 2016/10. 11.

 Dysharmonia Mundi: Eörsi István a szabadságról és a méltóságról.

Élet és Irodalom, 2015/51-52. 20.

 Vita az alapjogkorlátozás vizsgálatának módszertanáról (Vélemény Pozsár-Szentmiklósi Zoltán doktori értekezéséről.)

Közjogi Szemle, 2015/1. 69-76.

 Ex libris

Élet és Irodalom, 2015/20. 19.

 Egy liberális szószóló. Majtényi László Romok ormán című könyvéről

Magyar Narancs, 2015. január 22. 38.

 Kik vagyunk mi? Kis János Mi a Liberalizmus? című könyvéről

Holmi, 2014/12. 1772-1776.

 A mutató. Kis János Az összetorlódott idő című könyvéről

Élet és Irodalom, 2013/38. 21.

Kerekasztal-beszélgetés az alkotmánybíráskodás jelenéről és jövőjéről

Alkotmánybírósági Szemle, 2013/1. 119-125.

Vita az információs zsarnokságtól való védelemről. (Vélemény Szabó Máté Dániel doktori értekezéséről.)

Közjogi Szemle, 2011/3. 69-71.

Egy új alkotmány háttérelmélete

BUKSZ Budapesti Könyvszemle, 2010/2. 138-141.

A politikai közösség alkotmánya (Válasz Ádám Antal opponensi véleményére a Túl a szövegen. Értekezés a magyar alkotmányról című doktori értekezésről.)

Közjogi Szemle, 2009/3. 67-69.

Sólyom László: Pártok és érdekszervezetek az alkotmányban című könyvéről

BUKSZ Budapesti Könyvszemle, 2005/1.69-72.

Fordítás

 Mattias Kumm: Miért nem demokraták a populisták? [Demokratie als verfassungsfeindlicher Topos]

Szuveren.hu, 2017, szeptember 21.

Learned Hand: A szabadság szelleme [Spirit of Liberty]

Szuveren.hu, 2016, december 22.

Ricardo Hausmann: Futball, Brexit és mi [Football, Brexit, and Us]

Szuveren.hu, 2016, július 11.

Kriszta Kovács: Végtelenített rendkívüli jogrend [Hungary’s Struggle: In a Permanent State of Exception]

Szuveren.hu, 2016. április 10.

Wojciech Sadurski: A Kaczyński-doktrína [The Kaczyński Doctrine]

Szuveren.hu, 2016. január 18.

Jacques Rupnik: A másik Európa [The Other Europe]

Szuveren.hu, 2015. október 5.

Ian Buruma, Jó emberek, rossz döntések [Good People, Bad Judgments]

Szuveren.hu, 2015. július 22.

Charles Taylor, A bevándorlás nem társadalmi csapás [Recipe for a Social Disaster]

Szuveren.hu, 2015. február 24.

Sascha Feuchert, Charlotte Knobloch, Kiadják-e újra a Mein Kampfot? [Should Hitler’s “Mein Kampf” be Republished?]

Szuverén.hu, 2014. október 27.

Jan-Werner Müller, Be kell-e tiltani a szélsőséges pártokat? [Should Extremist Parties Be Banned?]

Szuveren.hu, 2013. november 24.

James A. Goldston, Yonko Grozev, Ki fél Strasbourgtól? [Whos’s Afraid of Europe’s Human-Rights Court?]

Szuverén.hu, 2012. április 18.

Kim Lane Scheppele, Félreérti-e a világ Magyarországot? [Hungary, Misunderstood?]

Szuverén.hu, 2012. január 27.

Christian Boulanger, Merre tart Magyarország? [Quo Vadis Hungary?]

Szuverén.hu, 2011. február 21.

Maximilian Steinbeis, Alkotmány alkotmányosság nélkül [Verfassung gegen Verfassungsrecht]

Szuverén.hu, 2011. április 6.

Jan-Werner Müller, EU-beavatkozás egy tagállam alkotmányába? [Defending Democracy Within the EU]

Szuverén.hu, 2011. december 22.

Susanne Baer et al., Német alkotmányjogászok felhívása a kínzás tilalmának védelmében [Aufruf zur Verteidigung des Folterverbots].

Fundamentum, 2005/3. 98-99. (Társszerző: Kovács Kriszta)

  Szakmai interjú

„Az alaptörvény problémái nem oldhatók meg jogértelmezéssel”, Tóth Gábor Attila alkotmányjogásszal Sólyom Péter beszélget

Fundamentum, 2012/4.

„Az egészségügyben tovább él a Kádár-rendszer”, Beszélgetés Fridli Judittal

Fundamentum, 2006/1.

„Elnökségem alatt erősödött a törvénybarát szemlélet”, Beszélgetés Németh Jánossal, az Alkotmánybíróság volt elnökével

Fundamentum, 2003/3-4.

„A társadalom kezd elfordulni a jogállami forradalom eszményeitől”, Beszélgetés Majtényi László távozó adatvédelmi biztossal

Fundamentum, 2001/2.

„Nem tudunk minden esetben alkotmányos jogra hivatkozni”, Beszélgetés Gönczöl Katalinnal, az állampolgári jogok országgyűlési biztosával és Polt Péterrel, az országgyűlési biztos általános helyettesével

Fundamentum, 1999/1.

„A ’nehéz eseteknél’ a bíró erkölcsi felfogása jut szerephez”, Beszélgetés Sólyom Lászlóval, az Alkotmánybíróság elnökével

Fundamentum, 1997/1. (1999-ben fordításban közölte a Droit Public című francia közjogi folyóirat, valamint megjelent Halmai Gábor (szerk.): A megtalált alkotmány? A magyar alapjogi bíráskodás első kilenc éve című tanulmánykötetben. INDOK, Budapest, 2000. Újraközölve: Sólyom László: Documenta. II. Alkotmányjog, HVG Orac, 2019, 365-388.)

Előadás (magyarul)

A nép nevében? Demokratikus részvétel az 1989 utáni alkotmányos rendszerekben.

A Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése, Pécs, 2016. október 20-21.

Demokrácia és autokrácia között. Kommentár Kis János Az autokráciák fogalmi topográfiájához című előadásához.

A CEU és a Debreceni Egyetem Alkotmányjogi Tanszékének konferenciája, Central European University, Budapest, 2016. január 12.

Vázlat az európai alkotmányfejlődés értelméről.

A jogtudomány sajátossága című konferencia, Széchenyi István Egyetem ÁJK, Győr, 2015. december 11.

Az emberi jogok evolúciója.

Debreceni Egyetem Közgazdász Szakmai Műhely, 2015. december 9.

 A liberális demokráciát fenyegető kihívásokról.

Kis János Az állam semlegessége című könyvének bemutatója, OSA Archívum, Budapest, 2015. november 27.

 Dysharmonia Mundi: Eörsi István a szabadságról és a méltóságról.

Eörsi 10 emlékkonferencia, OSA Archívum, Budapest, 2015. október 22.

 A menedékkérők szabadsághoz való joga: egyetemes, regionális és hazai mércék.

Tanácskozás a menekültügyi őrizetről, Debreceni Törvényszék, 2015. április 17.

Demokratikus átmenet és a liberális demokrácia válsága.

Y-GEN Kilátó Akadémia, Budapest, 2015. március 24.

Qui est Charlie? Közösségek tagjainak személyiségvédelme a Polgári Törvénykönyvben.

Sérelemdíj, gyűlöletbeszéd és a közéleti szereplők személyiségi jogai – az új Ptk. kihívásai a bírói gyakorlatban című konferencia, Debreceni Egyetem ÁJK, 2015. április 10.

Az Alaptörvény legitimitása (habilitációs előadás)

Debreceni Egyetem, ÁJK, 2014. október 15.

 Alapjogok az ítélkezésben

Az EKINT könyvbemutató műhelybeszélgetése, Budapest, Nyitott Műhely, 2014. március 31.

 A nép nevében? A bírói alkotmányvédelem újabb irányai a demokratikus államokban

Résnyire zárt ajtó, EKINT-konferencia az alkotmányjogi panaszról, OSA Archívum, Budapest, 2014. február 21.

Az Alkotmánybíróságra vonatkozó szabályozás átalakulása

Sarkalatos átalakulások című beszélgetéssorozat, MTA TK Jogtudományi Intézet, Budapest, 2014. február 6.

 Értékszerkezet – egy polarizálódó politikai térben

A TÁRKI 2013-as kutatási eredményeit ismertető nyilvános diskurzus, Budapest, Kossuth Klub, 2013. november 22.

 Strasbourgig megyek, ha kell, de hogyan?

Kádár András Kristóf és Karsai Dániel Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga a gyakorlat számára című könyvének bemutatója. Budapest, Kazimír, 2013. november 14.

Alkotmányosság és szociális jogok Magyarországon, eszmecsere Lehoczkyné Kolonnay Csillával

A szegénység börtönei című konferencia, Társadalomelméleti Kollégium, Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. október 24.

 A sajtószabadság alkotmányos alapjai

Mit írhat meg a sajtó? A sajtó polgári jogi felelőssége című konferencia, Debreceni Egyetem ÁJK, 2013. október 18.

E-faktor az alkotmánybíráskodásban

Kerekasztal az alkotmánybíráskodás helyzetéről, Jogesetek Magyarázata, Alkotmánybíróság, Budapest, 2013. június 25.

 Kis János új könyvéről

Kis János Az összetorlódott idő című könyvének bemutatója, Kalligram Kiadó, Közép-Európai Egyetem, 2013. június 17.

 Akadémiai diskurzus az alaptörvényről

Alkotmányjog az Alaptörvény után című konferencia, ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest,2012. november 23.

 A köztársaság lázgörbéje

Gyorskonferencia a köztársaságról Göncz Árpád 90. születésnapja alkalmából. OSA Archívum, Budapest, 2012. február 10.

 Rajk László Missing Paragraph című kiállításának megnyitó előadása

Akademie der Künste, Berlin, 2012. január 20.

Alkotmánybíróság: a súlytalanság állapotában?

Szabadság és Reform Intézet, Alaptörvény és/vagy jogállam című konferencia, Radison Blue, Budapest, 2012. január 6.

Az új alkotmány politikai filozófiai karaktere

Államelmélet-koncepciók és az Alaptörvény című konferencia, Miskolc, MTA MAB-székház, 2011. december 17.

A halálbüntetés és a kínzás tilalma

ELTE, BTK, Filozófiai Intézet, Fenomenológiai Kollégium, 2011. december 8.

Bizalom és bizalmatlanság egyensúlya az alkotmányos struktúrákban

Az Értéktér kezdeményezés és a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola  konferenciája, Debreceni Egyetem, 2011. november 25.

Jogászi hivatás és kritikai gondolkodás

Debreceni Tehetséggondozó Program előadássorozata, Debreceni Egyetem ÁJK, 2011. október 19.

Értékpluralizmus a magyar alkotmányos rendszerben

Az Értéktér kezdeményezés és a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Bizalmi válság című társadalomtudományi konferenciája, Debreceni Egyetem, 2011. május 17.

 

Új állam születik?

Két alkotmány – Alkotmányos folytonosság és megszakítottság című konferencia, Eötvös Károly Intézet, Nyílt Társadalom Archívum, Budapest, 2011. március 21.

Schmidt Péter alkotmányozási tézisei

Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének tudományos ülése, ELTE ÁJK, Budapest, 2011. március 4.

Alapjogok a készülő alkotmányban

Kerekasztal az Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK Alkotmányjogi TDK-ülésén, Budapest, 2011. február 24.

Az egyenlő választójog változó felfogásai

Fogyatékosság és politikai jogok című konferencia, Európai Ifjúsági Központ, Budapest, 2010. október 22.

Egy új alkotmány háttérelmélete

Eötvös Károly Intézet tanácskozása, Nyílt Társadalom Archívum, Budapest, 2010. március 23.

Szabadságjogok

Republikon Intézet Emberi jogi mérleg 2002-2010 című konferenciája, Budapest, 2010. február 4.

A szólástilalom közvetlen veszélye

Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete és a Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány A köztársasági Alkotmány 20 éve című konferenciája, Pécs, 2009. szeptember 25.

A szólásszabadság tesztjei a bírói gyakorlatban

Bírónők Egyesületének tanácskozása, Legfelsőbb Bíróság, 2009. június 26.

Mi van 59 és 60 között? A világnézeti meggyőződés kinyilvánításáról és nyilvántartásáról

Vallási sokféleség és a vallási antidiszkrimináció jogi szabályozása című konferencia, Budapest, 2009. május 14.

Az alapjogok ütközésének rivális felfogásai

Jogosultságok című konferencia, Miskolc, 2008. december 6.

Az Alkotmánybíróság határozata a művi meddővé tétel jogi szabályozásáról

Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának konferenciája, Budapest, 2006. július 20.

A rendszerváltás keserű pirulája

A magyar jogrendszer átalakulása 1985/90-2005 című konferencia, ELTE ÁJK, Budapest, 2006. április 8.

A jogalkotási eljárások alkotmányossága

Eötvös Károly Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért Parlamentarizmus és alkotmányosság című vitaülése, Budapest, 2004. április 23.

Az élethez való jog szerkezete

ELTE ÁJK Tudományos Diákkörök Az Alkotmánybíróság mérlege – mérlegen az Alkotmánybíróság című konferenciája, Visegrád, 2000. április 8.

Alkotmányos-e a magzatperben hozott döntés?

Magzatper után – alkotmánybírósági döntés előtt című tanácskozás, Közép-európai Egyetem, 1998. Budapest, június 11.

 

Közegészségügyi célú adatkezelés és az AIDS

Közérdekű iratok, adatok és az állampolgár című konferencia, Új Városháza Díszterme, Budapest, 1995. október 18.

Egyéb

Alkotmányjogi karcolatok publicisztika-sorozat:

Szuverén.hu, 2010-től

Élet és Irodalom, 2007-2010

Magyar Narancs, 1996-1997

Magyar Hírlap, 1993-1994

frissítve: 2020. szeptember