Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Mentális Egészségtudomány Program

Ph.D. hallgatók névsora – 2023. augusztus

Hallgató Témavezető Téma Státusz

ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK

Elsőéves hallgatók

Magyar Tárek Zoltán Dr. Bódizs Róbert / Dr. Szalárdy Orsolya

Az emberi agy elektrodinamikájának entrópiája: a ritmikus szenzoros ingerléstől az ébrenléti és alvási állapotok atipikus vonatkozásáig

ösztöndíjas elsőéves
Mengesha Srahbzu Biresaw Dr. Szűcs Anna

Public knowledge and attitude towards epilepsy in Hungary and Etiopia

ösztöndíjas elsőéves
Haraszty Ildikó  Dr. Stauder Adrienne

Interventions to improve coping skills in adolescents with mental health problems

ösztöndíjas elsőéves
keresztféléves

Másodéves hallgatók

Anggi Septia Irawan Dr. Girasek Edmond The use of integrated digital health to develop partnership between paediatricians and parents in developing countries to promote children’s growth ösztöndíjas másodéves
Bálint Eszter Dr. Purebl György Állatasszisztált terápiák lehetséges szerepe a klinikai javulásban és az életminőség javításában: Az ember-ló interakció pszichofiziológiai háttere ló-asszisztált helyzetekben ösztöndíjas másodéves
Forgács-Kristóf Katalin Dr. Ádám Szilvia A krónikus stressz pszicho-szociális és egészségi állapottal összefüggő stresszorainak a vizsgálata. Az énhatékonyság és a mozgás rendszerességének javítása krónikus fájdalommal élő gyermekeknél. ösztöndíjas másodéves
Vojnits Blanka Dr. Bódizs Róbert Alvás és ébrenléti EEG regisztrátumok és szelektívfigyelmi folyamatok változásainak vizsgálata gyermekek esetében ösztöndíjas másodéves (halaszt)

Harmadéves hallgatók

Gedeonné Dallos Rita Bernadett Dr. Ádám Szilvia A demens betegeket gondozó családtagok terhelődése, elsődleges és másodlagos (objektív és szubjektív) stressztényezők vizsgálata ösztöndíjas harmadéves
Horváth Csenge Dr. Bódizs Róbert Az alvási EEG teljesítményspektrumának hatványfüggvényekkel való parametrizálása, mint az alvás-ébrenlét szabályozás modellálásának új útja ösztöndíjas harmadéves
Kasek Roland Dr. Lázár Imre A teljesítmény egyéni és társas vonatkozásainak vizsgálata ösztöndíjas harmadéves
Pölczman Lea Dr. Girasek Edmond Kortárs Mentorprogram a Semmelweis Egyetemen: a hallgatói támogatás új módja ösztöndíjas harmadéves
Radó Nóra Dr. Győrffy Zsuzsa Diversity in Digital Technology ösztöndíjas harmadéves (keresztféléves)
Vivian Correa Dr. Szűcs Anna The phenomenology of sleep disorders, especially parasomnia, based on internet databases ösztöndíjas másodéves

Negyedéves hallgatók

       

Abszolvált hallgatók

Koncz Zsuzsa Dr. Győrffy Zsuzsa; konzulens: Dr. habil. Mátrai Zoltán Az emlőrákban megbetegedett nők perioperatív pszichoszociális jellemzőinek és igényeinek vizsgálata egy átfogó rehabilitációs program kidolgozásához abszolvált PhD hallgató
Dr. Papp Anikó Dr. Szűcs Anna Neurodegeneratív betegségek klinikai jellemzői abszolvált PhD hallgató
Dr. Szigeti Judith Mária Dr. Purebl György /konzulens:
Dr. Ujma Péter
A stressz, életmód, alvás, cirkadián ritmus és a pszichoszociális támogatás összefüggései az asszisztált reprodukció sikerével abszolvált PhD hallgató
Cserép Melinda Dr. Szumska Irena Korai kezdetű evészavarok abszolvált PhD hallgató
Házi védés: 2023.05.31.
Dr. Hal Melinda Dr. Purebl György A fejfájás pszichológiai tényezői abszolvált PhD hallgató
Leindler Milán Dr. Túry Ferenc Testképvizsgálatok abszolvált PhD hallgató

 

ÖNKÖLTSÉGES HALLGATÓK

Elsőéves hallgatók

Horváth Gergely Csaba Dr. Girasek Edmond

Hepatitis C fertőzött intravénás szerhasználók antivirális kezelésének pszichés vonatkozásai

önköltséges elsőéves
Dr. Kovács Szilárd Dávid Dr. Kovács József

A páciens orális egészsége és autonómiája közötti etikai dilemma feltérképezése a fogorvoslásban

önköltséges elsőéves
Wael Taji Miller Dr. Ujma Péter

The effects of traits and daily events on the sleep EEG

önköltséges elsőéves

Másodéves hallgatók

Dr. Bódi Bernadett Dr. Zana Ágnes Az intenzív osztályos dolgozók érzelmi állapota és morális attitűdje a COVID-19 járvány időszakában másodéves önköltséges
Szimon Petra Dr. Zana Ágnes Coping stratégiák szerepe a végesség tudata és az élet értelmessége dimenzióiban  – Az élet értelme, a halálfélelem és a pszichológiai immunkompetencia összefüggései pre-és post Covid-19 másodéves önköltséges
Dr. Eörsi Dániel Dr. Ádám Szilvia Serdülők szexuális biztonságra vonatkozó attitűdje és szexuális egészségmagatartása egy középiskolai egészségnevelő program fényében elsőéves önköltséges (keresztféléves)
Vona Gábor Dr. Hegedűs Katalin A kulturális élet és a halálszorongás kapcsolatának vizsgálata a koronavírus-járvány alatt a Terror Management Theory (TMT) alapján elsőéves önköltséges (keresztféléves)

Harmadéves hallgató

Sipőcz Diána Gizella Dr. Tóth Pál Péter, Dr. Hegedűs Katalin Vallásosság az életvégi szakaszban harmadéves önköltséges

Negyedéves hallgatók

Dr. Kordáné dr. Horváth Orsolya Dr. Hegedűs Katalin A hospice-palliatív ellátással kapcsolatos ismeretek felmérése a magyar onkológusok körében és ennek hatása az előrehaladott daganatos betegek életvégi terápiájára negyedéves önköltséges
Svraka Bernadett Dr. Ádám Szilvia A matematikai szorongás pszichoszociális és szocioökonómiai tényezőinek következményes-összefüggés vizsgálata és prevalenciájának feltérképezése Magyarországon. negyedéves önköltséges  (keresztfélév)

Abszolvált hallgatók

Dr. Mittly Veronika Dr. Purebl György Állatasszisztált terápiák lehetséges szerepe a klinikai javulásban és az életminőség javításában önköltséges
Dr. Molnár László Dr. Zana Ágnes Multidiszciplináris teamek vizsgálata a pszichiátriai és pszichoterápiás ellátásban önköltséges

 

 EGYÉNI FOKOZATSZERZŐ HALLGATÓK

Bogár Nikolett Dr. Túry Ferenc Evészavarok kialakulásának kockázati tényezői a divatmodellek körében egyéni fokozatszerző
Őri Dorottya Dr. Győrffy Zsuzsa Pszichiáterek mentális betegséggel élőkhöz való hozzáállása nemzetközi és hazai vizsgálatok alapján egyéni fokozatszerző
Dr. Békási Sándor Dr. Győrffy Zsuzsa Opportunities of digital health in vulnerable populations egyéni fokozatszerző
keresztféléves

 

FOKOZATSZERZŐ HALLGATÓK

Dr. Simoncsics Eszter Dr. Stauder Adrienne A krónikus deréktáji fájdalom kialakulásának biopszichoszociális okai és terápiás lehetőségeinek értékelése kognitív és viselkedésterápia szemlélettel Házi védés:
2022.06.14.
Nyilvános védés:
2023.08.29.
Varga Anna Dr. Purebl György A komputerizaltkognitív viselkedésterápia (cCBT) hatékonyságvizsgálata a depresszió enyhébb formáinak kezelésében Házi védés:
2022.09.13.
Földesi Enikő Dr. Hegedűs Katalin/Dr. Hauser Péter Az orvosi kommunikáció sajátosságai a palliációra történő áttérés kapcsán a gyermekonkológia területén Házi védés:
2022.10.19.
Nyilvános védés:
2023.07.18.

 

HALASZTÓ HALLGATÓK

Galiger-Dobos Kitty Dr. Túry Ferenc A hagyományos női szerep elutasítása anorexiás betegeknél másodéves
önköltséges
Horváth N. Orsolya Dr. Purebl György Pszichiátriai betegségek és bőrgyógyászati kórképek komorbiditása ösztöndíjas
másodéves
Mezei Ágnes Dr. Túry Ferenc Online segítségnyújtás evészavarokban abszolvált PhD hallgató
Nistor Anikó Mária Dr. Ádám Szilvia Health and Organisation among European University Physicians (HOUPE) Egészség és szervezet az európai egyetemi orvosok körében.  
Vincze Ágnes Dr. Stauder Adrienne Az adherencia pszichoszociális meghatározói 2-es típusú diabétesszel élők körében abszolvált PhD hallgató
Házi védés: 2023.03.22.