Önéletrajz

Személyi adatok
Budapesten 1957-ben született, nős, négy gyermek apja.
Elérhetőségek:
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet
Budapest 1089 Nagyvárad tér 4. Tel.: 70 338 69 35

Képzettség
1975-ben érettségi kitűnő eredménnyel a József Attila Gimnáziumban.
1981: általános orvosi diploma summa cum laude eredménnyel a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.
1986: a belgyógyászat területén szerez képesítést jeles eredménnyel.
1990: elvégzi az OTE, SOTE  és OIEI hároméves pszichoterápiás tanfolyamát.
1999: jeles eredménnyel foglalkozásegészségügyi szakképesítést szerez.

Egyéb képzettségek:
1999-2001: Master of Science, orvosi antropológia
Londoni  Brunel University, Dept. of Human Sciences

Nyelvismeret
Német és orosz alapfokú, angol középfokú, angol TOEFL nyelvvizsga.

Tudományos fokozatok

Tudományos fokozat: az orvostudományok kandidátusa, 1998 – szociálpszichoimmunológia témában.

Habilitáció 2016 hittudományok Károli Gáspár Református Egyetem

 

Munkahelyek
1981–1990: Tétényi úti Kórház, I. Belgyógyászati Osztály.
1991–: Tétényi úti Kórház Pszichoszomatikus Belgyógyászati Ambulancia kialakítása,
vezetése adjunktusként.
1993 óta a Magatartástudományi Intézet munkatársaként, az orvosi antropológiai munkacsoport helyettes vezetőjeként dolgozik.
2005-től egyetemi docensként oktat a Károli Gáspár Református Egyetemen, a szervezeti kommunikáció részleg vezetője.
Ugyanitt a Pszichológia Tanszéken pszichoneuroimmunológiát tanít.
2004-től 2013-ig a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében az orvosi antropológiai részleg vezetője.
2013- az orvosi humántudományok kutatócsoport vezetője

Oktatás
1991–1995: pszichoneuroimmunológia tárgyban tart előadásokat a HIETE és az OIEI neurológus szakvizsgára előkészítő tanfolyamán és az ELTE egészséglélektan és pszichofiziológia kurzusán. Meghívott tanárként pszichoneuroimmunológia kurzusokat tart a debreceni KLTE egyetem személyiséglélektani tanszékén.
1993 óta tanít a SOTE Magatartástudományi Intézetében.
1997: meghívásos angol nyelvű előadások a CEU Gazdaságetika és ökológia nyári iskoláján az „environmental anthropology” témakörében (külföldi előadók: Wolfgang Sachs, Henryk Skolimowski, John Gowdy).
1998: meghívás Ravensburgba (Forschungsgruppe Klinische Psychophysiologie, Weisenau)
az Ulmi Egyetem I. Pszichiátriai Részlegébe.
1994: meghívásra 8 előadásos posztgraduális kurzust tart humán ökológia témában a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen.
1996: részt vesz a debreceni posztgraduális Népegészségügyi Iskola „magatartástudomány alapjai és módszerei” tárgy kialakításában.
1996 óta tanít a DOTE Népegészségügyi Iskolájában is.
1998: Megalakítja a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolán a Környezeti Antropológia és Magatartásökológiai Központot az ELTE, BKE, SOTE szakembereinek közreműködésével. 2002-ben Főiskolai tanári kinevezés.
2000: a Károli Gáspár Református Egyetemen Kommunikáció Tanszékén  kulturális antropológiát tanít.
2002: Pszichoneuroimmunológia kurzus Marosvásárhelyen a Bolyai Társaság és az orvosegyetem meghívására.
2000 és 2002 között a  Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Kultúra és Nyelv Tanszékén meghívott előadóként orvosi antropológia kurzus.
A Károli Gáspár Református Egyetemen oktatott tárgyak: szemiotika, kulturális antropológia,
kulturális tanulmányok, tájkommunikáció, egészségpszichológia és pszichoneuroimmunológia.
Ph.D.-témavezetés a Semmelweis Egyetem Egészségtudományok Doktori Iskolájában.

Kutatási terület
Orvosi antropológia, szakrális kommunikáció, szervezeti kötődés, pszichoimmunológia, pszichofiziológia.

Publikációk
3 könyv, 6 egyetemi jegyzet, 17 folyóirat-közlemény, 18 magyar könyvfejezet, 11 angol nyelvű könyvfejezet.
Előadások száma: 39 előadás nemzetközi tudományos fórumon, összesen 158 tudományos előadás.
Kumulatív impakt faktor: 1,56. Független idézettség: 72. Hirsch-index: 8.

Társasági tagságok
Kurátora a Pszichoneuroimmunológiai Alapítványnak.
1993–1995: a Pszichonkológiai Társaság vezetőségi tagja.
1995 óta vezetőségi tagja a Magyar Szociálpszichiátriai Társaságnak.
1995 óta vezetőségi tagja a Magyar Crohn Társaságnak.
2001: az European Association of Social Anthropology tagja
2006: az EASA Sacral Communication and Healing hálózatának vezetője.
2011: a Közép-Kelet Európai Magatartásorvoslási Társaság elnöke.

Tudományos szervező tevékenység
A IV. Pszichofiziológiai Nemzetközi Konferencia szervező bizottságának tagja.
Fő szervezője a Cultural Psychophysiology Satellite Symposiumának (1990, Szirák),
a Psychoneuroimmunology Symposiumnak (1990, Budapest–Martonvásár), a Sacral Communication and Healing Budapest–Balaton Summer School sorozatnak 2005-ben és 2008-ban.
Convenor a „Body and Self in Medical Pluralism” workshopon, az EASA (Európai Szociálantropológusok Szövetsége) koppenhágai konferenciáján, 2002-ben.
Convenor a Healing and Sacral Communication in the Context of Cosmologies of Suffering in Societies  in Transition című, az EASA 8. bécsi konferenciáján.

Egyéb szakmai tevékenységek
1997-ben a Népjóléti Minisztérium számára pszichoszomatikus szakmai protokoll kidolgozása: javaslat a belgyógyászati pszichoszomatikában alkalmazható klinikai pszichológus tevékenység szakmai protokolljához.
Szakértői részvétel:
Colon irritabile konszenzus konferencia, 1997.
Pszichoonkológia konszenzus konferencia, 1998.

Pályázati eredmények
A pszichoszomatikus kockázati állapotok szűrésére alkalmas módszerek és eszközök fejlesztésére szóló nyertes pályázatok, OEP, 1991.
Sokcsatornás, hordozható pszichofiziológiai számítógépes szűrőeszköz fejlesztése.
1996: számítógépes kontakt termográfiás eszköz fejlesztése, szabadalmaztatott.

Kitüntetések, díjak
Semmelweis Egyetem Jahn Ferenc díja, 1981.

Publikáció

Dr. Lázár Imre publikációi

Könyv idegen nyelven (szerk.)
1.    Johannessen, H., Lázár I. szerk. (2006): Multiple Medical Realities. Patients and Healers in Biomedical, Alternative and Traditional Medicine. Oxford, New York, Berghahn.
2.    Lūse, A., Lázár I. szerk. (2007): Cosmologies of Suffering. Post-communist Transformation, Sacral Communication, and Healing. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Egyetemi jegyzet idegen nyelven
1.    Kopp M.S., Lázár I. (1999): Basis and Methods of Behavioural Sciences, Public Health School, Debrecen.

Könyv, egyetemi jegyzet magyar nyelven
1.    Lázár I. (1991): Pszichoneuroimmunológia. Végeken, Budapest.
2.    Lázár I. (1993): Viselkedésszempontú immunológia. Egyetemi jegyzet. KLTE, Debrecen.
3.    Lázár I. (1993): Előadásvázlatok az orvosi antropológia köréből Emberkép 3. SOTE Magatartástudományi Intézet, Budapest.
4.    Lázár I. (1995): Humán ökológia. Egyetemi jegyzet (alapítványi posztgraduális képzés) Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest.

Szerkesztett könyv, egyetemi ill. főiskolai jegyzet magyarul
1.    Schmidt J., Lázár I (1984): Terápiás szempontok a társbetegséggel szövődött hipertónia kezelésében. Terápiás és diagnosztikai vázlatok.
2.    Kopp M., Lázár I. szerk. (1996): A magatartástudomány alapjai és módszerei.  Népegészségügyi Iskola DOTE, Debrecen.
3.    Lázár I. szerk. (1997): Környezet és magatartástudomány. Kiegészítő jegyzet a környezetegészségügyi hallgatók számára. Népegészségügyi Iskola, DOTE, Debrecen.
4.    Lázár I. szerk. (2002): Szociokulturális antropológia romológusok számára. Jegyzet az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Romológiai tanfolyama számára. AVKF, Vác.

Könyvfejezetek idegen nyelven
1.    Lázár I. (1999): To eat and/or not to beat  in food and body. In: Guerci, Antonio, cura: Il cibo e il corpo. Dal cibo alla cultura, dalla cultura al cibo. Food and body. From food to culture, from culture to food. Erga Edizioni, Genova.
2.    Lázár I. (2000): Mothers and Mother Nature: Attachment, Detachment and Human Ecological Integrity. In: Crabbé, P. et al eds.: Implementing Ecological Integrity. Restoring Regional and Global Environmental and Human Health (NATO Science Series: IV. Earth and Environmental Sciences)  Kluwer Academic, Dordrecht. 249-260.
3.    Lázár I. Kiss E. (2001): Gold, Cyanide, and Fish in the River of Life & Death. In: Just Ecological Integrity: The Ethics of Maintaining Planetary Life. Miller, P., Westra, L. eds.  Rowman and Littlefield, 167-180.
4.    Lázár I.(2001): Dance as drug, dance as medicine. Themes in medical anthropology. Medical anthropology at Home contributes to health studies.  Comelles, J.M., van Dongen, E. eds. Argo, Lecce, 2002. 352-372.
5.    Lázár I. (2002): Dance as drug, dance as medicine. In: Themes in Medical Anthropology AM 13-14, 333- 351.
6.    Lázár I. (2002): Spirituality and Human Ecosystems in Spirituality and Ethics in Management. Zsolnai, L. ed. Kluwer Academic, Dordrecht 87-97.
7.    Lázár I. (2003): Radical eclecticism of unconventional medicine in Hungary in  Medical anthropology, welfare state and political engagement. In: Proceedings of MAAH 3. Perogia, Sept 24-27. 120-144.
8.    Lázár I.(2005): Táltos Healers, Neoshamans and Multiple Medical Realities in Postsocialist Hungary. In: Multiple Medical Realities. Lázár, I., Johannessen, H. eds.  Berghahn, Oxford, New York 35-54.
9.    Lázár I., Johannessen H. (2005): Epilogue: Multiple Medical Realities in Multiple Medical Realities, Lázár, I., Johannessen, H. Berghahn, Oxford, New York 183-199.
10.    Lázár I., Luse A (2007): Introduction In: Cosmologies of Suffering. Luse, A., Lázár, I. eds. Cambridge Scholar, Newcastle-upon-Tyne, 1-35.
11.    Lázár Imre: (2007): Embodied and Displaced History: Spiritual Empowerment in Post-communist Hungary. In: Cosmologies of Suffering. Luse, A., Lázár I. eds. Cambridge Scholar, Newcastle-upon-Tyne, 129-158.

Könyvfejezetek magyarul
1.    Lázár I. (1998): Kiegészítő javaslat a belgyógyászati pszichoszomatikában alkalmazható klinikai szakpszichológusi tevékenységhez.  In: A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja. Bagdy E. szerk. Animula, Budapest, 57-70.
2.    Lázár I. (1998): A belgyógyászati pszichoszomatikai rendelői gyakorlat. In: A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja. Bagdy Emőke szerk. Animula, Budapest 96-132.
3.    Lázár I. (2001): Neuroimmunomoduláció és a stressz. In: Magatartástudományok. Buda Béla, Kopp Mária szerk. Medicina, Budapest 177-226.
4.    Lázár I. (2001): Szociálpszichoimmunológia. In: Magatartástudományok. Buda Béla, Kopp Mária szerk. Medicina, Budapest 227-266.
5.    Lázár I. (2001): Klinikai pszichoimmunológia. In: Magatartástudományok. Buda Béla, Kopp Mária szerk. Medicina, Budapest 547-594.
6.    Lázár I. (2001): Humán ökológia és orvosi antropológia. In: Magatartástudományok. Buda Béla, Kopp Mária szerk. Medicina, Budapest 315-372.
7.    Lázár I. Egyház és család egy elöregedő társadalomban és egy megújuló nemzetben. In: Szárszó 1992-2001. A Református Értelmiségi Konferenciák előadásai. Albert G.,  Tenke S., Tőkéczki L. Magyar Református Egyház, Budapest 248-256.
8.    Lázár I.(2003): Szociál-pszichoimmunológia. Egy hídtudomány pillérei. In: A magatartás, a lelki élet és az immunrendszer kölcsönhatásai. Urbán Róbert szerk. ELTE Eötvös, Budapest 13-49.
9.    Lázár I. (2003): Kötődés és függőség. In: Ifjú-kór 2. Kapócs I., Maár M., Szabadka P. szerk. Okker, Budapest 19-31.
10.    Lázár I. (2004): Test, lélek és szellem – alternatív valóságok a függőség kezelésében. In: Ifjú-kór 3. Kapócs I., Maár M., Szabadka P. szerk. Okker, Budapest 159-173.
11.    Lázár I. (2009): Fejlődéslélektan; gyermek- és serdülőkori pszichoszomatikus és magatartási zavarok. In: Orvosi pszichológia. Kopp Mária, Berghammer Rita szerk. Medicina, Budapest 145-187.
12.    Lázár I., Túry F. (2009): Orvos-beteg kapcsolat. In: Orvosi pszichológia. Kopp Mária, Berghammer Rita, szerk. Medicina, Budapest 254-279.
13.    Lázár I. (2009): Pszichoneuroimmunológia (PNI) In: Orvosi pszichológia. Kopp Mária, Berghammer Rita szerk. Medicina, Budapest 335-372.
14.    Lázár I. (2009): Gyakorlati pszichoimmunológia. Immunrendszeri megbetegedések. In: Orvosi pszichológia. Kopp Mária, Berghammer Rita szerk. Medicina, Budapest 388-413.
15.    Lázár I  A biopszichoszocio-spirituális  modell – a szellem, a lélek és a test ökológiája. In: Ifjú-kór 4,. Kapócs I., Maár M, Szabadka P. szerk. Okker, Budapest 365-379.
16.    Lázár I. (2006): Munkanélküliek életminősége. In: Kopp Mária – Kovács Mónika Erika szerk.: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis, Budapest 350-363.
17.    Lázár I.(2008): Utak és útvesztők: a természetgyógyászat helyzete Magyarországon a Hungarostudy 2002 felmérés fényében. Kopp Mária szerk.: Magyar lelkiállapot 2008 Semmelweis, Budapest, 406-414.
18.    Lázár I. (2008): Cigánypasztoráció és egészségvédelem, Kopp Mária szerk.: Magyar lelkiállapot 2008. Semmelweis, Budapest 450-459.

Társszerzőként írt fejezet
1.    Léder L., Kopp M., Szedmák S., Lázár I. (2002): Tárgyvesztés és egészségi állapot. In: Élethelyzet – életminőség, zsákutcák és kiutak. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. MTA, Budapest 63-95.
2.    Jakab E., Hulesch B., Lázár I. (2006): Munkavállalók életminősége. In: Kopp Mária – Kovács Mónika Erika szerk.: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón.  Semmelweis, Budapest 288-301.

Idegen nyelvű lektorált cikk
1.    Gruzelier J, Clow A., Evans P, Lazar I, Walker L (1998): Mind-Body Influences on Immunity: Lateralized Control, Stress, Individual Predictors, and Prophylaxis. Stress of Life: from Molecules to Man. Annals of the New York Academy of Sciences Vol. 851. NYAS, New York 490-491.

Magyar nyelvű cikkek
1.    Lázár I.(1990): Az elme ökológiája. Psychiatria Hungarica 5. 1. 52-56.
2.    Lázár I. (1993): Munkanélküliség és betegségkockázat Végeken 4. 2. 16-23.
3.    Lázár I. (1994): Nem lehet feladni. A pszichoonkológia kihívása.  Környezet és orvoslás 1994. 1. 7-10.
4.    Lázár I. (1994): A szerves és szervetlen család és betegségeik. Környezet és orvoslás 1994. 2. 26-29.
5.    Lázár I. (1995): Az idült gyulladásos bélbetegségek (IBD) pszichoneuroimmunológiája. Magyar Belorvosi Archívum 1995. 48. 5. 335-341.
6.    Lázár I. (1996): Ökopolisz és vidéke. Ökotáj 1996. 15. 130-141.
7.    Lázár I. (1997): E-K-O-lógia. Országépítő 1997. 3-4. 26-33.
8.    Lázár I. (1999): A kisebbségi lét környezeti gúlája. Magyar Kisebbség 1998. 4. 3-4. 17-33.
9.    Lázár I. (1999): Függő módban. Ökotáj 1999.  20-21.. 36-45.
10.    Lázár I. (1999): Távollétben, léttávolról. Egy elmaradt beszélgetés jegyzőkönyve. Ökotáj 1999 20-21. 10-17.
11.    Lázár I. (1999): Ökomedicina: a szelíd orvoslás esélyei. Ökotáj 1999. 22. 52-58.
12.    Lázár I. (1999): Az ellenérzület ellentmondásai. Véletlen balett 1999. 1. 2. 48-59.
13.    Lázár I. (2000): Kollégium a magasban. Ökotáj 2000. 23-24. 33-38.
14.    Lázár I. (2001): A falu sérült lelke. A falu 2001. 2. 7-14.
15.    Lázár I. (2001):  Egyház és család egy elöregedő társadalomban és egy megújuló nemzetben. Confessio 2001. 25. 4. 17-26.
16.    Lázár I. (2001): A munkanélküliség mentálhigiénéje. Családorvosi Fórum 2001. december  47-51.
17.    Csépe P., Lázár I. (2001): A munkahelyi egészségnevelés és egészségmegőrzés. Egészségnevelés 42. 65-69.
18.    Jakab E., Lázár I. (2007): Munkahelyi pszichoszomatika. Magyar Pszichológiai Szemle 62. 3. 313-344.