Önéletrajz

MUNKAHELYEK

2013 –

Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

2013 – 2023

Országos Gerincgyógyászati Központ, a Budai Egészségközpont Szakkórháza

1126 Budapest, Királyhágó utca 1-3.

Pszichológus

2010 – 2013

Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház, Addiktológiai Osztály és Kijózanító Állomás

1135 Budapest, Lehel u. 59.

Pszichológus

2010 – 2013

Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

PhD-hallgató

 

VÉGZETTSÉG

2012

Családterápiás képzés

Magyar Családterápiás Egyesület

Kiképző családterapeuta: Dr Túry Ferenc

 

2010 –

Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

4/2 A táplálkozási magatartás pszichoszociális tényezői

Témavezető: Túry Ferenc

Téma: Evészavarosok számára kifejlesztett online utókezeléses program chat-szövegeinek tartalomelemzése

Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

 

2010 – 2014

Debreceni Egyetem,

Népegészségügyi Kar

Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képzés

 

2009 – 2010

Humán Tudományok Doktori Iskola

Témavezető: Szabó Pál

Téma: Az evészavarok gyakoriságának felmérése, illetve az észlelt szülői viselkedés és az evészavarok összefüggései középiskolások körében

Debreceni Egyetem, Pszichológia Intézet

 

2008 – 2009

Család- és párterápiás alapképzés

Magyar Családterápiás Egyesület

Kiképző családterapeuta: Balogh Klára

 

2004 – 2009

Pszichológia

Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

SZAKMAI TAPASZTALAT

2011 –

Az “Orvosi pszichológia” című tárgy szemináriumán oktatói tevékenység (orvostanhallgatók számára)

2010 –

(klinikai) pszichológiai betegellátás

ISKOLÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK

zenélés

terepfutás

Publikáció

Könyvfejezetek

 1. Purebl Gy., Güleç, H., Mezei Á.: Telemedicina. In: Unoka Zs., Purebl Gy., Túry F., Bitter I. szerk.: Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 256-260. old., 2012.
 2. Túry F., Gáti Á., Mezei Á., Szabó P.: A táplálékfelvétel és zavarai – genetikai és biológiai mechanizmusok. In: Bereczkei T., Hoffman Gy. szerk.: Gének, gondolkodás, személyiség. Bevezetés a humán viselkedésgenetikába. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012, 305-325. old.
 3. Túry F., Lázár I., Zsinkó-Szabó Z., Mezei Á.: Az étel értéke az evészavarok hátterében – spirituális szempontok. In: Ittzés G. szerk.: Cura mentis – salus populi. Mentálhigiéné a társadalom szolgálatában. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, Budapest, 2013, 133-141. old.
 4. Túry F., Czeglédi E., Papp I., Dukay-Szabó Sz., Babusa B., Güleç, H., Mezei Á., Szabó K., Varga M., Szumska I.: A táplálkozási magatartás zavarainak felmérése reprezentatív hazai minta alapján – különös tekintettel a háttértényezőkre. In: Susánszky É., Szántó Zs. szerk.: Magyar lelkiállapot 2013. Semmelweis, Budapest, 147-160. old.
 5. Túry F., Mezei Á., Leindler M.: A modern információs technológia megjelenése az orvostudományban – családterápiás vonatkozások. In: Spannraft M., Sepsi E., Bagdy E., Komlósi P., Grezsa F. szerk.: Ki látott engem? Buda Béla 75. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2014, 348-355. old.

 

Folyóiratokban megjelent lektorált közlemények idegen nyelven

 1. Güleç, H., Moessner, M., Mezei Á., Kohls, E., Túry F., Bauer, S.: Internet-based maintenance treatment for patients with eating disorders. Professional Psychology: Research and Practice 42:479-486, 2011. IF: 1,342.
 2. Güleç, H., Moessner, M., Túry F., Mezei Á., Bauer, S.: A randomized controlled trial of an internet-based post-treatment care for patients with eating disorders. Telemedicine and e-Health (in press). IF: 1,400.
 3. Mezei Á., Güleç, H., Czeglédi E., Fritz A., Túry F.: Linguistic characteristics of patients with bulimic symptomatology in an online post-treatment program. EWD (in press). IF: 0,527.
 4. Mezei Á., Karácsony I., Túry F.: Why are they unwilling to grow up? Family therapy with anorectic males. Psychiatry Today. 2014/46/1/37-47

 

Folyóiratokban megjelent lektorált közlemények magyar nyelven

 1. Túry F., Mezei Á., Güleç, H.: Az evészavarok kezelésében használt új pszichoterápiás módszerek. Pszichoterápia 21:76-84, 2012.
 2. Mezei Á., Karácsony I., Túry F.: Peter Pan szindróma – egy anorexiás férfi családterápiája. Esetismertetés. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 13:397-410, 2012.
 3. Túry F., Mezei Á., Leindler M.: A multiplex családterápia megjelenése – különös tekintettel az evészavarok és az addikciók kezelésére. In memoriam Buda Béla. Kapocs 13:24-30, 2014.
 4. Túry F., Güleç, H., Mezei Á.: Az evés és a testkép zavarai a 21. század elején – mit hoz a jövő? Lege Artis Medicinae 24:229–233, 2014.

 

Egyéb közlemények

 1. Túry F., Szabó K., Mezei Á., Kohls E.,Güleç H.: Modern módszerek az evészavarok utókezelésében: segítségnyújtás Interneten. Mindennapi Pszichológia 3(6):50-51, 2011/2012.