Kutatócsoportok

Önálló kutatások


Önálló kutatási témák

Dr. Kovács József, egyetemi tanár: Az egészség és a betegség fogalma
Dr. Kovács József, egyetemi tanár: Kutatásetika – publikációs etika
Dr. Kovács József, egyetemi tanár: Halál, haldoklás, eutanázia, életmentő kezelés visszautasításának etikai kérdései
Dr. Kovács József, egyetemi tanár:A betegtájékoztatás, a tájékozott beleegyezés etikai kérdései
Dr. Kovács József, egyetemi tanár:Pszichiátriai és pszichoterápiás etika
Dr. Kovács József, egyetemi tanár: A betegjogok, egészségügyi rendszerek etikai kérdései
Dr. Kovács József, egyetemi tanár: Az abortusz és a reprogenetika etikai kérdései
Dr. Kovács József, egyetemi tanár: Orvosi etika, bioetika általános kérdései
Dr. Kovács József, egyetemi tanár: Biotechnológiai etika
Dr. Lőrincz Jenő, állandó külső munkatárs: Az emberi cselekvés. (Jogelméleti és bioetikai megközelítésben. Magyar filozófiai, pszichológiai előzmények.)
Dr. Lőrincz Jenő,állandó külső munkatárs: A magyar orvosi antropológia története, különös tekintettel a magyarság eredetére és őstörténetére vonatkozó kutatásokra.
Dr. Lőrincz Jenő, állandó külső munkatárs: Kognitív terápia R. Brandt fölfogásában
Dr. Péter Orsolya, egyetemi docens, Dr. Túry Ferenc, egyetemi tanár (Dr. Lázár Imre egyetemi adjunktus, Dr. Susánszky Éva, egyetemi docens, Dr. Zana Ágnes, egyetemi tanársegéd és külső tagok): Művészetlélektan
Somorjai Noémi, informatikus-könyvtáros: A könyvtári etika gyakorlati alkalmazása
Somorjai Noémi, informatikus-könyvtáros: Meleg/homoszexuális serdülők öngyilkossági veszélyeztetettsége
Dr. Túry Ferenc, egyetemi tanár, és a családterápiás képzésben részt vett szakemberek: Az enuresis nocturna családterápiája