Betegellátás

A szakrendelő széles indikációs körrel, jelentős szakmai hátterű és képzettségű személyi állománnyal működő, a bizonyítékokon alapuló orvoslás követelményeinek megfelelő, az intenzív fejlesztést, a minőségi elveket és a kontrollálhatóságot szem előtt tartó intézmény. Integratív szemlélettel, azaz a gyógyszeres és pszichoterápiás eljárások kombinációját alkalmazó terápiás megközelítéssel dolgozunk. Alapvetően rövid terápiákat (maximálisan 20 ülés) végzünk. Az egyéni terápiákon kívül fontosnak tartjuk a csoportterápiás módszereket, valamint a pár- és családterápiát.

A szakrendelő betegellátó tevékenységéről itt olvashat részletesebben →

Egészségfejlesztés – prevenció

A szakrendelő fontos feladatának tartjuk mentálhigiénés prevenciós módszerek kifejlesztését, mivel a XXI. század meghatározó népegészségügyi problémái között a mentálhigiénés zavarok előkelő helyen szerepelnek.  A major depressziós tünetegyüttes gyakorisága világszerte emelkedő tendenciát mutat. A mai foglalkozás-egészségügy egyik legfontosabb problémája a munkahelyi stressz. Az evészavarok gyakorisága szintén emelkedik, és egyre fiatalabbakat érint.

A fentiek jelentősége messze túlmutat a pszichiátria és a közösségi mentálhigiéné keretein. Meggyőző – és egyre növekvő számú – adatok  állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy az egyébként is gyakori   mentális zavarok nemcsak egyéb pszichiátriai betegségekkel társulnak gyakran, hanem egyes testi betegségekkel is.

A nemzetközi szakirodalomban is legjobban dokumentált, népegészségügyi szempontból is legnagyobb jelentőségű ilyen jellegű összefüggés a kardiovaszkuláris betegségekkel kapcsolatban tárható fel. Ennek jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni: WHO előrejelzés szerint 2020-ra a kardiovaszkuláris betegségek és a major depresszió lesz a két legelső, munkaképesség-csökkenésért felelős betegség világszerte. Mindezek miatt kiemelkedően fontos, hogy hatékony megelőző programokkal próbáljuk a növekedés ütemét megállítani.

Az intézet az elmúlt évtizedben számos mentálhigiénés prevenciós módszert fejlesztett ki (stresszkezelő és egészségügyi kockázatkezelő módszerek, pszichológiai készségfejlesztő tréningek), vagy adaptált külföldi programok alapján (Williams tréning). Mindezek mellett a szakrendelő az Európai Szövetség a Depresszió Ellen magyarországi központja.

Hallgatói tanácsadás (Diáktanácsadó)

A szakrendelő a hallgatói pszichológiai tanácsadást is ellátja, a magyar, az angol és a német nyelvű oktatásban egyaránt. Elsősorban tanulási, vizsgázási nehézségek miatt, szorongásos panaszok, ezen belül szociális szorongás, pániktünetek miatt keresik fel a hallgatók a tanácsadást. Évente összesen 40-50 hallgató vesz részt a tanácsadásban, részben csoportos képzés keretében. Sokkal nagyobb volna az igény, egyes években külön pályázati keretből tudtunk meghirdetni relaxációs, életkészség, megbirkózási készség fejlesztő programokat.

Részvétel a graduális oktatásban

A Magatartástudományi Intézetnek megalakulásától célja volt, hogy az alapképzéstől a klinikumig egységes szerkezetben oktassuk a pszichoszomatikus (magatartástudományi) tárgyakat. A hat egymásra épülő tárgy az orvosi szociológia, orvosi kommunikáció és az orvosi antropológia (alapképzés), orvosi pszichológia és bioetika (preklinikai képzési blokk) és a pszichoszomatika/magatartásorvoslás (klinikai képzési blokk). A magatartástudományi tárgyak oktatásának szerves része a pszichoszomatikus betegek bevonása az oktatásba. A Pszichoszomatikus Szakrendelő így az oktatásnak is szerves része.

Részvétel a posztgraduális képzésekben

A szakrendelő munkatársai folyamatosan részt vesznek a pszichiáter rezidensképzésben és a klinikai szakpszichológus képzésben, valamint a pszichoterapeuta és családterapeuta képzésekben.