A részleg munkatársai:

Vezető: Dr. habil. Győrffy Zsuzsa PhD, egyetemi docens

Munkatársak: Dr. Bognár Virág, Döbrössy Bence, Dr. Girasek Edmond, Dr. Susánszky Anna, Dr. Zörgő Szilvia

PhD hallgatók: Dr. Szél Zsuzsanna, Koncz Zsuzsa, Radó Nóra

Az oktatás célja:

A 20. század második felében az orvoslásban a biomedikális modellt egyre inkább felváltotta a rendszerszemléletű bio-pszicho-szociális elmélet. E megközelítés szerint a megbetegedések hátterében mind a biológiai, mind a pszichológiai, mind pedig a társadalmi háttértényezőknek (és kölcsönös egymásra hatásuknak) jelentős szerepe van. Oktatásunkban e szemlélet alapján közelítjük meg az egészség-betegség világának különböző témaköreit.

A fenti megközelítést alapul véve, az orvosi szociológia célja, hogy megismertesse a leendő orvosokat azokkal a társadalmi tényezőkkel, amelyeknek az ismerete a gyógyítás folyamatában elengedhetetlen. A társadalmi egyenlőtlenségek szerepének megismerése, az egészségügyi rendszerek működésének alapelvei, az orvosi hivatás és átalakulása vagy a medikalizáció jelensége egyaránt részei a képzés tematikájának. Oktatási és terepgyakorlati programunk része továbbá, a digitális egészség/egészségügy társadalmi relevanciájú kérdéseibe való betekintés.

Oktatott tárgyak

Kötelező tárgyak:

  • ÁOK orvosi szociológia AOKMAG669_1M  (2 kredit)
  • FOK fogorvosi szociológia FOKVMAG235_1M (1 kredit)
  • GYOK gyógyszerészi szociológia