A Magatartástudományi Intézet alapvető feladata a magatartástudományi oktatás, kutatás és gyógyítás intézményi képviselete a Semmelweis Egyetemen. Az Intézet feladatának tekinti a szakterület legújabb kutatási eredményeinek gyakorlati alkalmazását.

Kiemelt feladatunk a biopszichoszociális szemlélettel kapcsolatos tantárgyak kialakítása és oktatása a graduális és posztgraduális képzésben, valamint a hivatásszemélyiség fejlesztése. Közösségi alapú programjainkon keresztül és az egészségpolitikai döntések szakmai hátterének megteremtésével közreműködünk a népegészségügyi folyamatok alakításában.

Az orvoslást egyaránt tekintjük természettudománynak és társadalomtudománynak.

Képviseljük mind a bizonyítékokon alapuló orvoslás, mind az értékeken alapuló orvoslás kívánalmait. Célunk olyan szemlélet közvetítése, mely lehetővé teszi a betegek, orvosok, egészségügyi dolgozók jogainak megismerését és tiszteletben tartását. A gyógyítás során az egészségpszichológiai és pszichoszomatikus szemléletet érvényesítjük.

Küldetésünk a biopszichoszociális és a spirituális dimenziót is magába foglaló szemlélet képviselete az egészségügyi közéletben, az egészségtudatosság erősödésének és az életminőség javulásának elősegítése hazánkban.

Legnagyobb erőforrásunk multidiszciplináris közösségünk, melyben több szakma képviselői képesek integrálni a különböző szakterületeken felhalmozott tudást céljaink megvalósítása érdekében.