Betűméret: A A A

Rektori pályatételek

 

REKTORI PÁLYATÉTELEK 2019/2020

Pályatétel címe Konzulens (fokozattal)
 

EGÉSZSÉGLÉLEKTAN ÉS MAGATARTÁSORVOSLÁS

 A házastársi konfliktusok hatásai a gyermekek egészségi állapotára. Dr. Balog Piroska egyetemi adjunktus
A kardiovaszkuláris megbetegedések pszichoszociális háttértényezői és a kardiovaszkuláris rehabilitáció Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus
A meddőség pszichoszociális háttértényezői Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus
 A krónikus házastársi és/vagy munkastressz és a szív-érrendszeri sérülékenység. Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus
Differenciálpszichológia alvásélettani megközelítésben Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs
Az alvás- és álomsajátosságok epidemiológiai vizsgálata Dr. Bódizs Róbert,  tudományos főmunkatárs
Az alvás-ébrenlét állapotok elektrofiziológiája Dr. Bódizs Róbert,  tudományos főmunkatárs
Medikusok és egészségügyi dolgozók halállal kapcsolatos attitűdjének vizsgálata Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens
Krónikus gyulladásos betegségek pszichoimmunológiája Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
Daganatos betegségek pszichoimmunológiája Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
Nemi különbségek pszichológiája Dr. Purebl György, egyetemi tanár
Nemi különbségek a pszichiátriai betegségekben Dr. Purebl György, egyetemi tanár
Az alvási elégtelenség háttere és komplex kezelése Dr. Purebl György, egyetemi tanár
Hangulatzavarok és testi betegségek Dr. Purebl György, egyetemi tanár
Kronobiológiai tényezők szerepe a gyakori betegségek kialakulásában Dr. Purebl György, egyetemi tanár
A cirkadián ritmus zavarainak szerepe az egészségügyi kockázatban Dr. Purebl György, egyetemi tanár
Depresszió, alvás és cirkadián ritmus összefüggései Dr. Purebl György, egyetemi tanár
Krónikus betegségek és család Dr. Szumska Irena, egyetemi adjunktus
Evészavarok Dr. Szumska Irena, egyetemi adjunktus
 Szürrealizmus és művészetpszichológia Dr. Túry Ferenc, egyetemi tanár
Az IQ összefüggése a későbbi mentális egészséggel Dr. Ujma Péter, egyetemi adjunktus
ORVOSI SZOCIOLÓGIA
Digitális egészség kérdései Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus
Orvostanhallgatók és rezidensek testi-lelki egészsége Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus
Stressztényezők és megküzdés az orvostanhallgatók és a rezidensek körében Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus
Személyiségtényezők szerepe az orvossá válás folyamatában Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus
A kábítószer-függőség szociológiai kérdései Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
Az öngyilkosság szociológiai kérdései Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
Az alkoholizmus szociológiai kérdései Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
Egyenlőtlen esélyek: Társadalmi rétegződés és megbetegedés Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
Egyenlőtlenségek az egészségügyi ellátórendszerben Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
Orvosok pályaválasztási és munkahelyválasztási motivációi Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
Digitális egészségügy hatása az egészségügyi ellátórendszerre Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
BIOETIKA
Vallási előírások bioetikai vonatkozásai Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
A hivatalos pénzforgalmat és adózást kikerülő megoldások az egészségügyben (az orvosi és fogorvosi gyakorlatban) Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
Emberkísérletek a Harmadik Birodalomban: tények és mai tanulságok Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
Betegtájékoztatás a gyógyszertárban Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
Online orvoslás és gyógyszerrendelés etikai kérdései Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
Az életvégi döntések etikai kérdései Dr. Hegedűs Katalin,  egyetemi docens
A haldokló betegek hospice szellemű ellátása Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens
A humor szerepe a súlyos betegek ellátásában Dr. Kegye Adrienne, egyetemi tanársegéd
A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelki állapota Dr. Kegye Adrienne, egyetemi tanársegéd
A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdései Dr. Kovács József, egyetemi tanár
Az emberen végzett kutatás etikai kérdései Dr. Kovács József, egyetemi tanár
Epidemiológiai vizsgálatok jogszociológiai jelentősége Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
Az emberi jogok és a bioetika Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
Az emberi szaporodás etikai-jogi kérdései Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
Pszichés felkészítés nőgyógyászati műtétekre Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
A várandóssággal kapcsolatos kognitív reprezentációk; etikai, jogi vonatkozások Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
A genomika etikai kérdései Dr. Szebik Imre, egyetemi docens
ORVOSI ANTROPOLÓGIA
Gyógyító víz, fürdőkultúra, a hidroterápia antropológiája Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
A mozgás orvosi antropológiája kineziológia, harcművészetek Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
A kínai hagyományos orvoslás elemzése orvosi antropológiai szempontból Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
Terepmunka egy budapesti akupunktura klinikán Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
Alternatív medicina – az orvosi antropológia szemszögébõl Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
Jelentős életeseményekhez kötődő rítusok változása Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus
A halál iránti attitűd összehasonlító vizsgálata nem- és kor szerint Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus
Halál, kultúra orvos antropológia Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus
Az állatasszisztált intervenciók orvosi antropológiai vizsgálata Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus
Multidiszciplináris teamek orvosi antropológiai vizsgálata Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus
ORVOSI KOMMUNIKÁCIÓ
Kommunikáció a haldokló betegekkel és a gyászolókkal Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens
A terápiás együttműködés javításának orvosi kommunikációs lehetőségei Dr. Pilling János, egyetemi docens
Szexuális problémák orvosi kommunikációs vonatkozásai Dr. Pilling János, egyetemi docens
Kapcsolat feszült, indulatos páciensekkel Dr. Pilling János, egyetemi docens
Az egészségműveltség (health literacy) jelentősége a betegtájékoztatásban Dr. Pilling János, egyetemi docens
Betegtájékoztatás, elégedettség, együttműködés Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens
Magatartásorvoslási programok alkalmazása a mindennapi betegellátásban Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens
A testi tünetzavar (szomatizáció) felismerését segítő kérdőívek alkalmazása a klinikai gyakorlatban Dr. Stauder Adrienne egyetemi docens