Önéletrajz

Személyi adatok

Születési idő 1959. 01.10 Lengyelország
E-mail: szumire [KUKAC] net [PONT] sote [PONT] hu

Képzettség
1983: Pszichológia Szak,  Don-Rosztovi Állami Egyetem
2005: PhD-fokozat, Semmelweis Egyetem
1995: Klinikai szakpszichológusi diploma, Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem

Egyéb képzettségek
1987-89:”Viselkedésterápiás módszerek”- kurzus
1991-92: “Pszichoszomatika és Egészséglélektan” kurzus, SOTE Pszichiátriai Klinika
2003-04: családterápiás alapképzés

Nyelvismeret
Orosz: felsőfok
Lengyel, magyar: felsőfok
Angol: alapfok

Munkahelyek
1984-1993: Pályaalkalmasságot Vizsgáló Intézet, pszichológus
1993-: Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, adjunktus

Oktatás
2007-: Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológia Tanszék, bázisgyakorlat
1998-2004: Apor Vilmos Katolikus Pedagógiai Főiskola, szociálpedagógiai szak
1993-: Semmelweis Egyetem Általános, Orvosi Kar, orvosi pszichológia oktatása, szervezési feladatok ellátása

Klinikai munka, gyakorlati tevékenység
1993 óta terápiás munka a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Pszichoszomatikus Szakambulanciáján
1993 óta az önsegítő és segítő civil szervezetekkel együtt prevenciós jellegű programok, továbbképzések kidolgozása és megvalósítása.
Kutatási terület
Táplálkozási magatartászavarok, fiatalok egészségmagatartása
Tudományos fokozat: PhD

Társasági tagságok
Magyar Pszichiátriai Társaság
Selye János Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság
Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektan Társaság
International Society of Behavioral Medicine

Egyéb szakmai tevékenységek
2003: az „European Council on Eating Disorders” konferencia szervezőbizottságának tagja.1998: a Magyar Pszichiátriai Társaság IV. Nemzeti Kongresszusának szervezőtitkára.
Kitüntetések, díjak
A Ph.D témájában tartott előadásait három alkalommal díjazták:
•    2001-ben a Pszichiáter Professzorok és Tanítványaik Klubjának harmadik találkozóján,
•    2002-ben a Semmelweis Egyetem 4. számú Interdiszciplináris Doktori Iskolájának hatodik tudományos ülésén,
•    2003-ban a Semmelweis Egyetem 4. számú Interdiszciplináris Doktori Iskolájának hetedik tudományos ülésén.

Publikáció

Könyvfejezetek (magyar nyelven)
1.    Szumska I: Az evészavarok prevenciójának kérdései. In: Evészavarok és testképzavarok (szerk.: Túry F, Pászthy B), Pro Die Kiadó, 495-506 old, 2008
2.    Szumska I, Túry F, Szabó P: Az evészavarok epidemiológiájának újabb adatai. . In: Evészavarok és testképzavarok (szerk.: Túry F, Pászthy B), Pro Die Kiadó, 109-120 old, 2008
3.    Szumska I, Dudás K: Falászavar. In: Evészavarok és testképzavarok (szerk.: Túry F, Pászthy B), Pro Die Kiadó, 41-52 old, 2008
4.    Szumska I: Kisgyermekes családokat támogató prevenciós program. In: Magyar lelkiállapot 2008 (szerk.: Kopp M), Semmelweis Kiadó, 163-168 old, 2008
5.    Szumska I. Krónikus beteg a családban. In: Magyar lelkiállapot 2008 (szerk.: Kopp M), Semmelweis Kiadó, 273-280 old, 2008
6.    Túry F, Szumska I, Túry K, Lukács L: Civilizációs betegségek és esélykülönbségek: az evészavarok példája. In: Magyar lelkiállapot 2008 (szerk: Kopp M), Semmelweis Kiadó,538-544 old, 2008
7.    Szumska I: Az elhízás gyakorisága és hatása az életminőségre. In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón (szerk.: Kopp M, Kovács M.E.), Semmelweis Kiadó, 210-220 old,  2006
8.    Túry F, Szumska I.: Az evészavarok kognitív viselkedésterápiája. In: Kognitív viselkedésterápia. (szerk: Mórotz K., Perczel-Forintos D.). Medicina Kiadó , 499-526 old, 2005 .
9.    Berghammer R, Szumska I.: Vizsgálati módszerek: teszt- és kérdőíves módszerek. In: Orvosi pszichológia (szerk: Kopp M, Berghammer R.). Medicina Kiadó ,566-574, 2005
10.    Szumska I.: Kutatás a magatartástudományban. In Magatartástudomány (szerk. Buda B.) Budapest, Medicina Kiadó,  701-715 old. 2001.
11.    Szumska I, Purebl Gy, Gál K.: A klinikai pszichológus feladatai a pulmonológiai ellátásban. In: A klinikai pszichológia és mentálhigiéné protokollja (szerk: Bagdy E.). Animula, Budapest,  195-201 old, 1998.

Folyóiratokban megjelent lektorált közlemények idegen nyelven
12.    Csoboth Cs, Szumska I, Purebl Gy.:Self-rated health and health damaging behaviour among young women in Hungary in connection with family background. Social and Preventive Medicine Volume 51, Number 1, 45 – 53, 2006  IF: 0.639
13.    Purebl Gy, Birkás E, Csoboth Cs,  Szumska I, Kopp MS.: The relationship of biological and psychological risk factors of cardiovascular disorders in a large scale national representative community survey –Behavioral Medicine 2006Vol. 31 (4), 133-9; IF: 0.703
14.    Szumska I, Túry F, Csoboth C, Réthelyi J, Purebl, G Hajnal Á.: The prevalence of eating disorders and weight-control methods among young women: A Hungarian representative study. European Eating Disorders Review.  Vol 13(4) 278-284, 2005. IF 0.773
15.    Rethelyi JM, Berghammer R, Ittzes A, Szumska I, Purebl G, Csoboth C.: Comorbidity of pain problems and depressive symptoms in young women: results from a cross-sectional survey among women aged 15-24 in Hungary. European Journal of Pain  8(1):63-9.IF: 2004, 1.811

Folyóiratokban megjelent lektorált közlemények magyar nyelven
16.    Szumska I, Túry F, Jakabfi P.: Az evészavarok prevenciója. Kérdések és ellentmondások. Lege Artis Medicinae, 13(1): 24-28, 2003.
17.    Szumska I, Túry F, Jakabfi P.: Új modellek az evészavarok prevenciójában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika,3:5-9, 2003
18.    Szumska I, Túry F, Hajnal Á, Csoboth Cs, Purebl Gy, Réthelyi J.: Evészavarok prevalenciája fiatal nők hazai reprezentatív mintájában. Psychiatria Hungarica, 16 (4):374-383, 2001
19.    Lukács J, Mohácsi E, Batiz A, Szumska I., Kaszab Zs.: Tapasztalataink súlyos asthma bronchialés betegek komplex terápiás módszerével. Rehabilitáció 2: 259-262,1994

20 hazai tudományos előadás, három nemzetközi konferencián.
IF: 4