A részleg munkatársai:

Részlegvezető:
Dr. habil. Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs, pszichológus

Email: 

Tagok:
Dr. Ujma Przemysław Péter, egyetemi adjunktus, pszichológus
Dr. Szalárdy Orsolya, tudományos munkatárs, biológus
Becske Melinda, részállású tudományos segédmunkatárs, pszichológus
Gombos Ferenc, állandó külső tag, informatikus
Horváth Csenge, PhD hallgató
Vojnits Blanka, PhD hallgató
Szita Bernadett, PhD hallgató

A kutatócsoport saját honlapja →

Az alvás-ébrenlét állapotokkal kapcsolatos oszcillációk az emberi és állati lét legfontosabb sajátosságai közé tartoznak. Részlegünk önálló kutatócsoportként ezeknek az oszcillációknak az ezredmásodpercestől a napos, illetve több hetes hullámhosszig terjedő tartományát vizsgálja tudományos igénnyel. Az alvás és az ébrenlét állapotainak váltakozásában és az állapotok ezen sorozatára jellemző agyi és vegetatív működésmintázatokban implicit módon kódolva van az emberi magatartásrepeortár számos meghatározó jegye (pl. kognitív funkciók, intelligencia, személyiség) ide értve az egészséggel kapcsolatos jelenségeket is (pl. rémálmok, fejlődési rendellenességek, epilepszia). Célunk ezen kód minél teljesebb megfejtése és értő felhasználása. Graduális és posztgraduális képzésben kurzusszervezőként, előadóként, illetve gyakorlatvezetőként jelenünk meg, az alváskutatás, a tudat kérdésköre illetve a pszichofiziológia témáival kapcsolatos oktatói portfóliókkal gazdagítva az orvosi pszichológia, valamint a doktori képzés keretében meghirdetett speciális kurzusok tárgykörét.

Az utolsó öt év legfontosabb közleményei:

Péter Simor, Orsolya Szalárdy, Ferenc Gombos, Péter Przemyslaw Ujma, Zsófia Jordán, László Halász, Loránd Erőss, Dániel Fabó and Róbert Bódizs: REM Sleep Microstates in the Human Anterior Thalamus. Journal of Neuroscience 16 April 2021, JN-RM-1899-20 (2021) https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1899-20.2021

Róbert Bódizs, Orsolya Szalárdy, Csenge Horváth, Péter P. Ujma, Ferenc Gombos, Péter Simor, Adrián Pótári, Marcel Zeising, Axel Steiger &Martin Dresler: A set of composite, non-redundant EEG measures of NREM sleep based on the power law scaling of the Fourier spectrum. Scientific Reports 11, 2041 (2021) https://doi.org/10.1038/s41598-021-81230-7

Péter P. Ujma & Vsevolod Scherrer: Circadian preference and intelligence – an updated meta-analysis. Chronobiology International 20 May 2021 (2021) https://doi.org/10.1080/07420528.2021.1926473

Péter P Ujma, Róbert Bódizs, Martin Dresler: Sleep and intelligence: critical review and future directions. Current Opinion in Behavioral Sciences. Volume 33, June 2020, pp. 109-117. https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2020.01.009

Róbert Bódizs, Anna Kis, Márta Gácsi, József Topál: Sleep in the dog: comparative, behavioral and translational relevance. Current Opinion in Behavioral Sciences Volume 33, June 2020, Pages 25-33. https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2019.12.006

Péter P Ujma, Péter Simor, Axel Steiger, Martin Dresler, Róbert Bódizs: Individual slow wave morphology is a marker of ageing. Neurobiology of Aging, Volume 80, August 2019, pp. 71-82. https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2019.04.002